zaswiadczenie erasmus

rozpoczecie2022 23

Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenia, młodzież i sport w Europie. Przedsięwzięcie oferuje możliwości  zdobywania wiedzy i umiejętności oraz wzięcie udziału w  zagranicznych stażach zawodowych.  Jest szansą na odbycie ciekawych podróży, poznanie kultury i tradycji danego kraju, ćwiczenie języków obcych.

Grupa 30 uczennic i uczniów z Zespołu Szkół  nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, w ramach projektu ,,Zagraniczna mobilność szansą na rozwój”, przez miesiąc – od 4 czerwca do 3 lipca- przebywała  we Włoszech. Reggio Emilia - miasto, w którym się zatrzymali - ma historyczną przeszłość i wiele uroku. To tu w 1797 r. została zaprezentowana trójkolorowa włoska flaga, to tu - w tym samym roku - Józef Wybicki napisał słowa pieśni, która później stała się polskim hymnem narodowym. Nieopodal miejsca zakwaterowania młodzieży znajdowała się pamiątkowa tablica i muzeum przypominające o tych wydarzeniach. Warto podkreślić, że grupa mieszkała   w centrum Starego Miasta, w sąsiedztwie największych zabytków Reggio Emilia -  powstałych w  XIII w.

grabski

Informujemy, że komisja rekrutacyjna pracuje w dniach
od 4 lipca do 25 lipca w godzinach od 9:00 do 14:00 w sali nr 10.

Zapraszamy !!!

informacja 30

We wszystkich szkołach w piątek 24 czerwca miało miejsce zakończenie roku szkolnego. Dzisiejszą uroczystość podsumowującą ostatnie 10 miesięcy zaszczycił swoją obecnością pan Marek Korytowski - starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie.
 
Do szkoły wpłynęły życzenia, gratulacje i podziękowania od pana Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji Narodowej oraz pana Waldemara Flajszera - Łódzkiego Kuratora Oświaty. Obecny na uroczystości pan Marek Korytowski przekazał wyrazy uznania i podziękowania w imieniu pani Iwony Kacy - dyrektora K.O. w Łodzi z siedzibą w Kutnie oraz własnym, zwracając uwagę na różnorodność działań podejmowanych przez nauczycieli oraz liczne sukcesy uczniów.
 
photo fb
 
Na początek głos zabrał dyrektor placówki pan Wojciech Banasiak, który powitał przybyłych na uroczystość oraz podziękował wszystkim pracownikom za całoroczny wysiłek i realizowane przedsięwzięcia, rodzicom uczniów za zaangażowanie, służenie pomocą i wspieranie działań szkoły, członkom Zarządu Powiatu za możliwość realizowania przedsięwzięć modernizacyjnych i projektów edukacyjnych, a Samorządowi Uczniowskiemu za kreatywność i wiele inicjatyw na rzecz społeczności szkolnej.

zyczenia wakacje