kierszka

Z wielkim żalem społeczność  naszej szkoły przyjęła wiadomość o śmierci Pani Profesor Barbary Kierszki - emerytowanej nauczycielki chemii i pokrewnych przedmiotów zawodowych.

Pani Profesor była związana z naszą szkołą przez prawie cały okres swojej zawodowej aktywności. Wykonywała swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dawni uczniowie do dziś wspominają klarowność Jej wykładów, umiejętność przekazywania wiedzy i życzliwość. W czasach pedagogicznej działalności Pani Profesor w społecznej świadomości funkcjonowało określenie ,,nauczyciel z powołania”. I Ona takim nauczycielem z powołania była! Zawsze elegancka, energiczna, uśmiechnięta, taktowna.  Lubiana przez uczniów za dowcip, ceniona za profesjonalizm,  była dla nich autorytetem. Praca w szkole, nauczanie stanowiło treść Jej życia i powód do dumy. Była świetną nauczycielką, zaangażowaną w sprawy swoich uczniów wychowawczynią, opiekunką Samorządu Uczniowskiego, organizatorką akcji charytatywnych. Nawet w czasie wakacji spędzała czas z młodzieżą pełniąc funkcję komendantki na obozach Ochotniczych Hufców Pracy w Jastrowiu. Koleżanki i koledzy cenili Ją za rozległe zainteresowania (od polityki, poprzez literaturę aż do kulinariów), solidność i poczucie humoru. 

Nasza szkoła była Jej bardzo bliska nie tylko dlatego, że przez wiele lat (od 1971 do 2000 roku) stanowiła Jej miejsce pracy, ale również z uwagi na fakt, że mąż Pani Profesor był tu w latach 70. i 80. dyrektorem. Po przejściu na emeryturę utrzymywała kontakty towarzyskie z nauczycielami naszej szkoły, a od kilku lat regularnie uczestniczyła w uroczystościach takich jak Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły.

Pani Profesor  Barbara Kierszka współtworzyła tradycję  naszej szkoły, wychowując kolejne pokolenia nadawała kształt przyszłości. Za swoją rzetelną pracę i zaangażowanie w życie szkoły była wielokrotnie nagradzana. Pozostawiła po sobie dobrą pamięć i smutek. Dołączyła do tych, którzy ,,Przeszli w historii oklasku”. 

Wrzesień w polskiej tradycji kojarzy się z wybuchem II wojny światowej. Pamięć o tamtych dniach jest cały czas żywa. W ubiegłym roku miała miejsce 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, a kilka miesięcy później przypadała 75. rocznica jej zakończenia.Pokolenie, które przeżyło tamte tragiczne wydarzenia odchodzi do przeszłości.  Młodzież naszej szkoły podjęła się więc realizacji przedsięwzięcia pt.,, Grabski pamięta o bohaterach II wojny światowej". Niestety, pandemia uniemożliwiła pełne wykonanie wielu zadań. Na pomysł, by kontynuować projekt i przywrócić pamięć o bohaterach oraz wydarzeniach związanych z II wojną światową zareagowali uczniowie klas  III TE i III TOŚ. Pod koniec września, wraz z wychowawczynią panią Dorotą Chojnacką, udali się na spacer po Kutnie śladami wydarzeń z lat 1939-1945. Przypomnieli  o ofiarach Września '39, dowiedzieli się o zamordowanych kutnowskich kolejarzach, getcie, rozmawiali też o Janie Nowaku- Jeziorańskim, legendarnym ,,Kurierze z Warszawy", który w czasie okupacji zatrzymał się w jednym z domów przy ulicy Kochanowskiego. Zwieńczeniem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Bitwy nad Bzurą w Parku Wiosny Ludów. 

Wycieczce sprzyjała piękna, wakacyjna pogoda.

imageWe wrześniu zmarła emerytowana nauczycielka naszej szkoły- Pani Profesor Halina Brzozowska. Obecni uczniowie pamiętać Jej nie mogą, bo odeszła na emeryturę w latach 90. Swoją  pracą na zawsze wpisała się w historię naszej szkoły. Była wyjątkową nauczycielką- osobowością pedagogiczną. 

 Pani Profesor była absolwentką naszej szkoły, a następnie ukończyła Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 1959r. zaczęła  w naszej placówce uczyć wychowania fizycznego. Jej koronną dyscypliną została   koszykówka. Sama wcześniej była zawodniczką Czarnych Kutno, więc w 1963 r. zorganizowała  w szkole sekcję koszykówki żeńskiej. Zespół został zgłoszony do Okręgowego Związku Koszykówki w Łodzi jako LZS CRS Kutno. Dwa lata później doprowadziła swoją drużynę do rozgrywek ligowych klasy ,,A” seniorek. Koszykarki z naszej szkoły trenowane przez Panią Profesor grały  i odnosiły sukcesy w turniejach w Gdańsku, Legnicy, Lublinie i Siedlcach. W ośrodkach mieszczących się w różnych miejscach kraju organizowała  letnie i zimowe obozy sportowe przygotowujące do rozgrywek.

Koszykówka była Jej pasją, którą dzieliła się z uczennicami, ale Pani Profesor prowadziła również szkolny zespół taneczny. Opracowywała choreografię i szyła stroje dla występujących oraz haftowała bluzki. Co roku przygotowywała pokazy taneczne i gimnastyczne.

Za swoją działalność Pani Profesor Halina Brzozowska była wielokrotnie nagradzana m.in. Złotą Odznaką ,,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Brązową Odznaką OHP, Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Koszykówki.

Była nauczycielką i wychowawczynią kilku pokoleń uczniów naszej szkoły . Oddała im swój czas, swoją wiedzę, swoje serce. Jesteśmy Jej winni pamięć…

Tradycją już stał się w naszej szkole cykl ,,Pora na lekturę". Przedsięwzięcie to polega na omawianiu utworów literackich w odniesieniu do okoliczności ich powstania lub w kontekście opisywanych w nich sytuacji. Celem zajęć jest próba oryginalnej interpretacji wybitnych tekstów literackich oraz promowanie czytelnictwa.
24 września - w pierwszych dniach jesieni - odbyło się spotkanie uczniów klas IV TE i IV TI poświęcone jesiennym krajobrazom w ,,Chłopach" W.S. Reymonta. Podczas spotkania były czytane i interpretowane fragmenty I tomu epopei, dotyczące wiejskich zwyczajów, tradycji i prac. Uczniowie mogli też obejrzeć reprodukcje obrazów Józefa Chełmońskiego, Teodora Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego.
Zajęcia zostały przygotowane przez panią Agnieszkę Sędkowską, panią Dorotę Chojnacka i pana Roberta Wilczyńskiego

Kutno, 7 października 2020r

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.

W związku z sytuacją epidemiczną w szkole, po uzgodnieniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Organem Prowadzącym Szkołę, wprowadziłem w dniach 7 – 12 października 2020 r. zmianę trybu pracy szkoły ze stacjonarnego na tryb mieszany. Oznacza to, że uczniowie klas wskazanych w Zarządzeniu z dnia dzisiejszego będą realizować zajęcia zdalnie, natomiast pozostali uczniowie będą odbywać zajęcia w szkole w trybie stacjonarnym.

Bardzo proszę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz bezwzględnie stosowanie się do zaleceń Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie. 

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w reżimie sanitarnym.

Liczę na zrozumienie sytuacji z Państwa strony i dobrą współpracę. Wszystkim nam życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do stacjonarnego trybu pracy.

Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły

Jury w składzie p. wicedyrektor Iwona Smolińska, p. Halina Sankowska i p. Elżbieta Trawczyńska oceniło prace uczniów, którzy wzięli udział w konkursie z okazji Dnia Języków Obcych. Oto laureaci:

 • I miejsce: Paulina Dębowska z klasy II TOŚp za wykonanie piosenki „Shallow”,
 • II miejsce: Katarzyna Grzegorczyk z klasy II TORp za wykonanie piosenki „Stay”,
 • III miejsce: Zespół w składzie: Patryk Lipnowski, Maciej Wojtalik, Filip Kowalczyk, Damian Drzewiecki i Gerard Podlewski z klasy III TI za wykonanie teledysku do utworu „Don’t worry be happy”.

Zdobywcy miejsc I-III otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Uczniowie klas II TLg i II TEp otrzymali wyróżnienie.

Gratulujemy!

Młodzież  naszej szkoły co roku uczestniczy w imprezach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Kutnie pod hasłem „Spotkania z historią”. Są to wykłady znanych polskich historyków, gry miejskie i konkursy. W ubiegłym roku szkolnym uczeń ówczesnej klasy ITL g, Filip Dzierżawski, został laureatem V miejsca  Wielkiego Testu o historii Kutna w kategorii szkół ponadpodstawowych.
W bieżącym  roku  w grze miejskiej „Śladami historii”,  drużyna uczniów z klasy III technikum informatycznego w składzie : Damian Drzewiecki,  Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych i podstawowych.

debata

Warto podkreślić, że Damian Drzewiecki był marszałkiem podczas Debaty oxfordzkiej: Dwie wizje granicy polskiej. Piłsudski i Dmowski- federacjonizm kontra inkorporacjonizm, w której  spierali się uczniowie I LO im. J.H. Dąbrowskiego  i II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie. Delegacja uczniów Grabskiego uczestniczyła w niej w charakterze obserwatorów.
Czekamy na rezultaty tegorocznej edycji Wielkiego Testu z Historii, w którym również uczestniczyła młodzież naszej szkoły.
Opiekę nad uczniami sprawował p. Grzegorz Jaskułowski.

Ślubowanie to ważny moment w życiu każdego pierwszoklasisty,  stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu roku szkolnego.  29 września 2020 r. uczniowie w obecności p. dyrektora Wojciecha Banasiaka, p. dyrektor Iwony Smolińskiej, p. dyrektor Henryki Engel, wychowawców oraz starszych koleżanek i kolegów wygłosili rotę ślubowania.  Zobowiązali się do przestrzegania zasad istotnych dla całej społeczności szkolnej, tworząc tym samym wspólnotę skupioną wokół idei reprezentowanych przez naszego patrona Władysława Grabskiego – wybitnego ekonomisty. To właśnie jego zasługi dla niepodległej Polski podkreślił w przemówieniu pan dyrektor Wojciech Banasiak. „Nie tworzy się nic bardziej wartościowego bez większego wysiłku. Unikanie wysiłków to spadanie w dół w życiu cywilizacyjnym”. Słowa te wprost przystają do szkoły jako zbiorowości wspólnych celów, w której najważniejsza jest efektywna nauka -  wysiłek skutkujący  wszechstronnym rozwojem intelektualnym jednostki. Wyraził nadzieję, że staną się  one swoistym drogowskazem prowadzącym w przyszłość młode pokolenie. Być uczniem Grabskiego, to nie tylko przynależeć do naszej szkolnej rodziny.  To przede wszystkim zaszczyt bycia spadkobiercą wieloletniej tradycji, tworzonej przez pokolenia wychowanków od 1932 r. Pan dyrektor pogratulował pierwszoklasistom wyboru szkoły, życzył „jak najlepszych wyników w nauce, wzorowych ocen z zachowania na pierwszym i kolejnych świadectwach oraz samych wyjątkowych i niezapomnianych wrażeń.”

 Uroczysty akt ślubowania złożyli uczniowie klas:

 •  technik ekonomista – wychowawczyni p. Anna Wasielewska,
 •  technik reklamy – wychowawczyni p. Aleksandra Szymańska,
 •  technik logistyk – wychowawczyni p. Katarzyna Kopańska-Zimna,
 •  technik programista – wychowawca p. Krzysztof Pawłowski,
 •  technik ochrony środowiska, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – wychowawczyni p.  Katarzyna Szczepaniak.

Symbolem przyjęcia do szkolnej społeczności były legitymacje wręczone uczniom przez wychowawców.

photo

Szczególnie  ciepło koleżanki i kolegów powitał, prowadzący uroczystość, przewodniczący SU – Gerard Podlewski: „czeka Was  czas szczególny - obfitujący w nowe doświadczenia życiowe, spotkania z kolegami i koleżankami , a przede wszystkim czas nawiązywania relacji z  nauczycielami, którzy przez kolejne 5 lat  będą starannie i cierpliwie przygotowywać Was do najważniejszych egzaminów w życiu –  maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.” Życzył powodzenia na nowym edukacyjnym szlaku.

Nastrojowym podsumowaniem  uroczystości była „Pieśń o Władysławie Grabskim”, zaśpiewana przez dziewczęta z chóru szkolnego.

W dniu 30 września 2020 r. (środa) od godz. 1030 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.

Odbierający świadectwa wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym. Po odbiór świadectwa przychodzą osoby tylko zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Proszę o dostosowanie się do reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, tj. obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, nietworzenia grup przed budynkiem szkoły  oraz na dziedzińcu, a także posiadania własnego długopisu oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym  tożsamość.

W przypadku kiedy Absolwent osobiście nie może odebrać świadectwa, może to uczynić inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie wystawione przez Absolwenta.

 

Kutno, 29 września 2020 r.         

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Wojciech Banasiak

W poniedziałek 28 września obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. W tym roku tematem przewodnim była piosenka śpiewana w różnych językach.  Młodzież mogła obejrzeć prezentację multimedialną na temat Eurowizji i udziału poszczególnych krajów w konkursie. Przez cały dzień w czasie przerw rozbrzmiewały zwycięskie piosenki w oryginalnych wersjach. Można było powspominać wspaniały występ Edyty Górniak, która prezentowała Polskę na konkursie w 1994 roku i piosenką „To nie ja” wyśpiewała drugie miejsce.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali utwory, które oceni komisja i w najbliższych dniach poznamy zwycięzców.

Dnia 20 września 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie wzięli udział w uroczystych obchodach 81. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Program obchodów obejmował:

 • Mszę Świętą Polową
 • wystawienie posterunku honorowego pod tablicą gen. Tadeusza Kutrzeby
 • oficjalne podniesienie flagi państwowej na maszt
 • przemówienie Prezydenta Miasta Kutna
 • apel pamięci

Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą gen. Tadeusza Kutrzeby, składając tym samym hołd poległym żołnierzom.
Organizatorami uroczystości byli: Prezydent Miasta Kutna, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, Kutnowska Rada Pamięci Narodowej, I LO PUL Liceum Mundurowe im. 37 PP w Kutnie.


Opiekę nad uczniami sprawował  p. Dariusz Lewiński.