Informacja RODO

Drodzy Maturzyści! 

Informuję, iż z uwagi na stan epidemii, decyzją Ministra Edukacji Narodowej tegoroczny egzamin maturalny odbędzie się w terminie od 8 czerwca 2020 r. i potrwa do 29 czerwca. Nie będzie w tym roku ustnych egzaminów maturalnych. Udostępniam szczegółowy kalendarz egzaminów, opublikowany przez MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. 
Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. 
Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Wszelkie informacje dotyczące egzaminu maturalnego w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego
w Kutnie będą podane wkrótce do wiadomości w formie komunikatów na stronie internetowej szkoły. 

Wszystkich maturzystów bardzo proszę o śledzenie komunikatów na szkolnej stronie internetowej
oraz podawanych za pomocą środków masowego przekazu.

W oczekiwaniu na matury, życzę Wam dużo wytrwałości w dążeniu do postawionych przed sobą celów. 

 

Wojciech Banasiak
Dyrektor 
ZS Nr 3 im. W.Grabskiego w Kutnie 

Kutno, 27 kwietnia 2020 roku

komunikat240420

Pąki i liście drzew rozwinęły się, zachwycają zielenią i bielą… Kwitnące  kasztanowce przypominają, że  nadchodzą matury. Ten niezwykły czas w życiu młodego człowieka zwykle otwiera nową, niezapisaną kartę – wchodzenia w dorosłość, kształtowania swojej przyszłości.  W związku z niespodziewaną pandemią, tegoroczni maturzyści muszą, przynajmniej na jakiś czas, odłożyć realizację swoich planów. Nie jest to proste, wiąże się ze stresem i niepewnością, ale dojrzałość to przede wszystkim odpowiedzialność za siebie i innych. Niezwykłe czasy, w których przyszło nam żyć, wymagają od nas wszystkich takiej właśnie odpowiedzialności. Nagle zostaliśmy postawieni w nowej rzeczywistości i staramy się w niej odnaleźć. W związku z tym nie możemy  spotkać się na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, porozmawiać, powspominać, poczuć po raz ostatni atmosfery szkolnej pracowni… Czas jednak płynie nieubłaganie. Nadszedł 24 kwietnia – zgodnie z kalendarzem  dzień zakończenia roku szkolnego klas programowo najwyższych. 

Technikum ukończyli uczniowie klas:

 • IV technik ekonomista, wychowawczyni p. Katarzyna Grześkowiak, w zastępstwie p. Anna Wasielewska,
 • IV technik ochrony środowiska, wychowawczyni p. Katarzyna Grześkowiak, w zastępstwie p. Anna Wasielewska,
 • IV technik logistyk, wychowawczyni  p. Renata Kubicka,
 • IV technik organizacji reklamy, wychowawczyni p. Katarzyna Szczepaniak,
 • IV technik informatyk, wychowawca p. Jakub Tarnowski,
 • IV technik handlowiec, wychowawca p. Piotr Kubicki.

budynek s

kom

 

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br. 
została przedłużona do dnia 26 kwietnia 2020 r. przerwa 
w nauczaniu stacjonarnym
 w jednostkach systemu oświaty. 

Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół
związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest w tym czasie
realizowana na odległość.

Kutno, 10 kwietnia 2020 r.                                                     

Wojciech Banasiak
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 3 
im. Władysława Grabskiego w Kutnie

Szanowni Państwo,

sytuacja, w jakiej obecnie wszyscy się znaleźliśmy, w związku z epidemią na terenie kraju i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się koronawirusa, wymusza na nas ograniczenie z Państwem bezpośredniego kontaktu.
W związku z tym informujemy, że zmuszeni jesteśmy odwołać zebrania rodziców uczniów klas I, II, III i IV z wychowawcami zaplanowane na 15 kwietnia br.

Kontakt z Dyrektorem szkoły i nauczycielami jest możliwy drogą mailową.

Wielkanoc

 

Od 9 do 14 kwietnia br. w szkole będzie trwała wiosenna przerwa świąteczna. 

W czwartek 9 kwietnia i piątek 10 kwietnia br. 
szkoła nie będzie prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych
z uczniami w formie kształcenia na odległość.

 

Kutno, 2 kwietnia 2020 r.

Wojciech Banasiak
Dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 3 im. W.Grabskiego w Kutnie

KOMUNIKAT !

Szanowni Państwo! Drodzy rodzice !

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii koronawirusa oraz wejściem w dniu 31 marca 2020 roku Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 PRZYPOMINAMY!

Obowiązuje zakaz wychodzenia z domu osób do 18 roku życia bez opieki dorosłego.
Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy. Odpowiedzialność dopilnowania przestrzegania tego zakazu ciąży na rodzicach. Policjanci zwracają szczególną uwagę na przemieszczające się dzieci i młodzież.
Wszelkie zmiany jakie zostały wprowadzone podyktowane są bezpieczeństwem nas wszystkich, dbałością o nasze zdrowie i życie. Respektujmy prawo, respektujemy zapisy obowiązujących ustaw oraz rozporządzeń - to nasze wspólne dobro!

 

Komendant Powiatowy Policji
w Kutnie, woj.łódzkie
podinsp. Krzysztof Szymański

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do  przeprowadzenia próbnego egzaminu maturalnego.  

Szkoła przeprowadzić taką próbę od 2 do 8 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl)  oraz na stronie OKE w Łodzi (www.oke.lodz.pl) w następujących terminach:

 

Data

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 9:00

Arkusze zamieszczone na stronie internetowej ok. godz. 14:00

2 kwietnia (czwartek)

 • język polski (PP)
 • język polski (PR)
 • fizyka (PR)

3 kwietnia (piątek)

 • matematyka (PP)
 • matematyka (PR)

 

6 kwietnia (poniedziałek)

języki obce nowożytne (PP):
 • angielski, 
 • francuski,
 • niemiecki,
 • rosyjski 
języki obce nowożytne (PR):
 • angielski, 
 • francuski,
 • niemiecki,
 • rosyjski 

7 kwietnia (wtorek)

 • biologia (PR)
 • wos (PR)
 • geografia (PR)
 • informatyka (PR)

8 kwietnia (środa)

 • chemia (PR)
 • historia (PR)

 

Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE w Łodzi – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania poprzez wykorzystanie jednego ze sposobów wskazanych przez CKE. 

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie: Próbny egzamin maturalny – informacja MEN i CKE

 

Kutno, 30 marca 2020 roku                                                                              

Wojciech Banasiak
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie