W październiku br. zakupione zostały książki do szkolnej biblioteki w ramach projektu: „Narodowy  Program  Rozwoju Czytelnictwa 2.0". Po opracowaniu i wprowadzeniu ich do katalogu bibliotecznego są już dostępne do wypożyczania. Listę nowozakupionych książek można przejrzeć na stronie internetowej szkoły w zakładce Nowości książkowe w szkolnej bibliotece (link:https://m007253.molnet.mol.pl/collection/249348).

Zapraszamy do wypożyczania, wśród zakupionych tytułów także te, które zgłaszaliście w przeprowadzonej ankiecie czytelniczej.

tpzktpzk podz

podziekowanie tk

W poniedziałek, 31 października, uczniowie naszej szkoły kwestowali na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Akcję na rzecz ratowania starych, zabytkowych nagrobków
zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie nagrobków w Kutnie i Krośniewicach. Wiele z nich wymaga
pilnych prac remontowych i konserwatorskich.

W kweście uczestniczyli uczniowie i nauczyciele: Patrycja Czarnecka kl. III TR, Wiktoria Prondzińska IV TRp, Kinga Rosik kl. III TR, Weronika Wojciechowska III TR oraz panie Magdalena Golonka, Agata Kraszewska, Ewa Szymczak.
Dziękujemy za udział i zaangażowanie!

W mglisty listopadowy dzień ponownie wybraliśmy się na "Zaduszkowy spacer", tym razem na cmentarz komunalny, gdzie również spoczywają nauczyciele naszej szkoły. Zapaliliśmy lampki na grobach: p. Haliny Brzozowskiej - nauczycielki wychowania fizycznego, p. Joanny Kacprzak - kierownika przyszkolnego internatu oraz p. Lechosława Kubiaka związanego z naszą szkołą przez ponad 50 lat - najpierw jako uczeń, a później nauczyciel.
2022zadusz2
Przewodniczkami młodzieży podczas "Zaduszkowych spacerów" były ich pomysłodawczynie: pp. Dorota Chojnacka i Halina Sankowska. Tegoroczne plakietki z napisem "Pamiętamy" zaprojektowała p. Monika Kowalska.
W dniu 27 października 2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Służby Więziennej z zakładu Karnego w Garbalinie. Wzięły w nim udział klasy maturalne: IV TE g, IV TL g, IV TI g, IV TOŚ g, IV TH g, IV TR g.
Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką służby, warunkami zatrudnienia oraz korzyściami, które wiążą się z podjęciem pracy w szeregach tej służby. Przedstawiciele Służby Więziennej opowiedzieli m.in. o procesie rekrutacyjnym i wymaganiach stawianych kandydatom do tego zawodu. 
Funkcjonariusze zachęcali młodzież do podjęcia nauki i  wstąpienia w ich szeregi. Zaprezentowali młodzieży  strój  interwencyjny i uzbrojenie funkcjonariuszy. Niektórzy mieli okazję go nawet  przymierzyć.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali wiele pytań.
Uczniowie  mogli też indywidualnie porozmawiać z funkcjonariuszami SW.
27 października uczniowie klasy II TL uczestniczyli w ostatnich wydarzeniach w ramach zadania publicznego pn. "Na krawędzi pamięci...., rzecz o kutnowskich Żydach" realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kutno, Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej i Jewish Kutno Group oraz we współpracy z Kutnowskim Domem Kultury i Muzeum Regionalnym w Kutnie.
Młodzież obejrzała najpierw wystawiony przez Teatr Dramatyczny w Płocku spektakl "Gdyby można było", oparty na wspomnieniach młodej Żydówki z Żychlina, której wraz z matką udało się uciec z żychlińskiego getta i ocalić, a następnie wzięła udział w finisażu wystawy "Katriel i Aron Eizyk. Korzenie różanej historii Kutna".
Warto wspomnieć, że wejściówki na obydwa wydarzenia otrzymaliśmy jako podziękowanie za udział naszej szkoły w akcji edukacyjnej TPZK "Pamiętamy".
Opiekę nad uczniami sprawowała p. Halina Sankowska
26 października uczniowie klas I ATL, I BTL, I TI, I TH II TP, II TGPC, II TOŚ, wzięli udział w prelekcji z funkcjonariuszami  Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Tematem
spotkania była odpowiedzialność karna za popełnione czyny przez osoby nieletnie.
Jego głównym celem  było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania
wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.
Uczniowie dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych, takich jak: nękanie,
używanie wulgaryzmów, hejt w Internecie, palenie papierosów, picie alkoholu, kradzież, pobicie, posiadanie substancji psychoaktywnych, np. narkotyków czy dopalaczy. Panie policjantki przypomniały młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Uświadomiły zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje konsekwencje w dorosłym życiu.