20 listopada przypada rocznica uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z 1959 roku  oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku. Na okoliczność tych wydarzeń został ustanowiony  Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.  19 listopada  społeczność naszej szkoły celebrowała ten fakt  wspólnie z UNNICEF. Była to również okazja do zainaugurowania działalności Rzecznika Praw Ucznia oraz Samorządu Uczniowskiego. Na korytarzach szkolnych pojawiły się niebieskie balony -  symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, a  nauczyciele oraz uczniowie założyli  na tę okoliczność niebieskie koszulki. Celem akcji było  upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka. Nasi uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację,  przeczytać prawa dziecka , przypomnieć sobie także statutowe prawa i obowiązki ucznia oraz zapoznać się z zakresem kompetencji nowego rzecznika. „Skrzynka sugestii” , która została wystawiona na szkolnym korytarzu,  to ukłon w stronę naszej  społeczności . Młodzież chętnie dzieliła  się z samorządem swoimi pomysłami na jeszcze lepsze funkcjonowanie szkoły.  Prawa dziecka chronią młodych, ale i wspierają ich  w prawidłowym rozwoju. Znajomość przepisów daje najmłodszym poczucie bezpieczeństwa oraz możliwość aktywnego ,  świadomego  uczestniczenia w  podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka to dzień radosny, ale zawiera ważne przesłanie  traktujące o empatii, wrażliwości,  podmiotowości młodego człowieka . Janusz Korczak już blisko sto lat temu edukował : “Nie ma dzieci – są ludzie” oraz “Dziecko – już mieszkaniec, obywatel i już człowiek. Nie dopiero będzie, a już. […].Dlatego każda inwestycja wychowawcza w uświadamianie młodemu człowiekowi jego podstawowych praw jest niezwykle cenna.

 

Osoby odpowiedzialne za przygotowanie akcji to: p. Sylwia Kubiak, p. Agnieszka Sędkowska, p. Rafał Prętkiewicz  oraz  Samorząd Uczniowski

14 listopada obchodzony jest Dzień Czystego Powietrza.  Termin nie jest przypadkowy. W listopadzie zwykle jest już na tyle zimno, że  wszystkie mieszkania i domy są  ogrzewane, domowe kotły pracują, a  z  kominów wydobywa się dym. Niestety wszyscy jesteśmy narażeni  na skutki oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Najbardziej dotkliwe konsekwencje odczuwają dzieci. W celu uświadomienia społeczności szkolnej znaczenia problemu, uczniowie klasy II TOŚp i uczennice klasy IV TOŚ przygotowali prezentację oraz plakaty zachęcające do proekologicznych zachowań.

Z akcji promocyjnej wynika, że jest kilka  prostych zasad, których przestrzeganie  pozwoli poprawić jakość  naszego powietrza:

 • otaczanie się roślinami, szanowanie zieleni i przyczynianie się do zwiększania drzewostanu,
 • wybieranie  roweru lub komunikacji publicznej zamiast samochodu i  zachęcanie do tego innych,
 • dbanie  o stan pieców i jakość stosowanych w nich paliw,
 • rozsądne i ekonomiczne korzystanie z ciepłej wody, pamiętając, że do jej podgrzania potrzebna jest praca kotła grzewczego,
 • ograniczanie ilości odpadów  i ich segregowanie.

Poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel, do którego powinniśmy dążyć.

103 lata temu Rada Regencyjna przekazała zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Tym samym Polska po 123 latach odzyskała
niepodległość. W naszej szkole obchodom 103 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI patronowali Ojcowie Niepodległej - Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty oraz Ignacy Daszyński - bohaterowie szkolnej wystawy upamiętniającej tę doniosłą rocznicę. 
Młodzież Zespołu Szkół nr 3 w dniu 10 listopada o godz. 11.11 zgodnie z tradycją odśpiewała hymn narodowy. Następnie o godz. 12.00 uczniowie wszystkich klas (również tych uczących się zdalnie) obejrzeli prezentację zatytułowaną - „Polskie drogi ku niepodległości”.

Listopad to miesiąc szczególny w polskiej tradycji i historii. Rozpoczyna się Dniem Wszystkich Świętych, potem obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, a w dniach 29 i 30 wspominamy wybuch powstania listopadowego. Jesień sprzyja kultywowaniu pamięci o przeszłości. 10 listopada na spacer po Cmentarzu Parafialnym udały się klasy IV TE i IV TOŚ pod opieką wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej i p. Haliny Sankowskiej. Celem spaceru było uczczenie pamięci polskich żołnierzy oraz poznanie historii naszej szkoły przez sylwetki jej nieżyjących już nauczycieli. Uczniowie odwiedzili groby byłych dyrektorów: p. Franciszka Miksy, p. Czesława Falborskiego i p. Henryka Kierszki oraz nauczycieli - p. Leona Muracha, p. Wandy Poleskiej, p. Sabiny Milanowskiej, p. Barbary Kierszki oraz p. Tadeusza Jareckiego. Ci ludzie dzięki swojej pracy i jej efektom, dzięki służbie drugiemu człowiekowi, dzięki swojemu poświęceniu i oddaniu zawodowi pozostawili po sobie ślad na ziemi, zapisali się w pamięci przyszłych pokoleń. 

W przeddzień Święta Niepodległości społeczność uczniowska naszej szkoły uhonorowała zgodnie z patriotycznym obyczajem odzyskanie wolności przez Polaków i o godz. 11.11 chóralnie odśpiewała „Mazurka Dąbrowskiego”.  To doniosłe wydarzenie zbiegło się w czasie z inauguracją działalności Rzecznika Praw Ucznia. Spośród wielu kandydatów do pełnienia tej zaszczytnej funkcji został powołany  p. Rafał Prętkiewicz, który w  szkolnych wyborach uzyskał najwięcej głosów młodzieży . Właśnie 10 listopada w obecności dyrektora szkoły -p. Wojciecha Banasiaka, wicedyrektor szkoły – p. Henryki Engel , opiekunek Samorządu Uczniowskiego oraz całego zarządu  Pan Profesor otrzymał oficjalną nominację na stanowisko rzecznika. Krótką uroczystość poprowadził przewodniczący SU – Jakub Smakowski  z kl. I TP. Podkreślił, że rzecznik stoi na straży prawa , pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, ma poszanowanie dla godności i podmiotowości ucznia. To osoba, która wzbudza zaufanie, daje poczucie bezpieczeństwa oraz  mądrze, obiektywnie ocenia sytuację. Pan Dyrektor zauważył , że dzisiejsze  spotkanie jest świętem szkolnej demokracji i życzył wszystkim powodzenia w realizacji nowych  przedsięwzięć . Nowemu rzecznikowi Praw Ucznia w imieniu całej społeczności „Grabskiego”  składamy  życzenia wszelkiej pomyślności , owocnej współpracy ze środowiskiem szkolnym , kreatywności i dyplomacji w rozwiązywaniu  problemów. 

26 października uczniowie klas III TOŚp i III TOŚg, korzystając z pięknej jesiennej pogody, odwiedzili oczyszczalnię ścieków w naszym mieście.  Młodzież z racji profilu kształcenia – technik ochrony środowiska - zainteresowana jest tematyką gospodarowania odpadami. Z chęcią poznawała  więc budowę i funkcjonowanie pompowni głównej, piaskownika, bioreaktorów z centralnym osadnikiem wtórnym oraz grawitacyjnych zagęszczaczy osadów ściekowych. Kutnowska oczyszczalnia ciągle się rozwija, przyjmuje ścieki bytowe, przemysłowe, opadowe oraz nieczystości płynne dowożone na miejsce. Zakład  jest w stanie przyjąć 21 000 m3 ścieków na dobę, które po oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Ochni, spełniając odpowiednie kryteria. 

gos

Było to ciekawe doświadczenie dla uczniów TOŚ, którzy być może w przyszłości zostaną pracownikami tego przedsiębiorstwa. Mieli okazję z bliska przyjrzeć się specyfice tej pracy.
Młodzieży towarzyszyły p. Renata Kubicka i p. Joanna Maruszewska

15 października  odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.  Ten ważny dzień poprzedzony był tygodniową kampanią prowadzoną przez  kandydatów  wśród koleżanek i kolegów oraz prezentacją multimedialną, w której uczniowie zaprezentowali hasła i pomysły na działalność samorządową.  Zgodnie z duchem demokracji do głosowania uprawniona była cała młodzież  Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego. Tym razem społeczność szkolna wybierała opiekunów oraz nowy skład uczniowski samorządu. 

W wyniku głosowania opiekunkami Samorządu Uczniowskiego na kolejną kadencję zostały p. Sylwia Kubiak oraz p. Agnieszka Sędkowska, natomiast skład uczniowski przedstawia się następująco:

 • Przewodniczący SU – Jakub Smakowski kl. I TP
 • Zastępca przewodniczącego – Wiktoria Górkiewicz kl. III TE g

Członkowie:

 • Sandra Rogozińska III TOŚ p
 • Karolina Gruszka III TE g
 • Amelia Kaczmarek III TH p
 • Szymon Pawłowski  I TOŚ
 • Julia Kowalska III TH g

Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji nowych przedsięwzięć w roku szkolnym 2021/2022.

Patronem roku 2021 jest Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, który mając 23 lata zginął w Powstaniu Warszawskim. Uczennice i uczniowie z  kl. IV TI, III TLg i IV TI - pod opieką p. Doroty Chojnackiej, p. Haliny Sankowskiej i p. Roberta Wilczyńskiego -  przygotowali program  pt. ,,Do palców przymarzły struny” oparty na biografii twórcy i jego wierszach. W przedstawieniu wykorzystano też zdjęcia poety i fragmenty nagrań jego utworów w wykonaniu Ewy Demarczyk. 

W przedsięwzięciu uczestniczyli: Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski , Michał   Nowacki,  Adrian  Domżał, Kacper  Wojtczak, Natalia   Drzewiecka, Julia Pawłowska   oraz  Magdalena  Gładysz.  Program został zaprezentowany 
w szkolnej bibliotece w dniach   4.10, 13.10 i 18.10, a wśród widzów byli uczniowie klas II TE, II TP,  III TLg, III THg, III TEp, IV TE i IV TOŚ.