Dzień Wszystkich Świętych to w polskiej kulturze ważne wydarzenie. Jest okazją do wspomnień o ludziach, których już nie ma z nami, do zadumy nad ulotnością ludzkiego życia i siłą pamięci. Tradycją stał się "Zaduszkowy spacer" naszej młodzieży po cmentarzu parafialnym, podczas którego odwiedzamy groby żołnierzy Września '39, dawnych dyrektorów i nauczycieli szkoły. Obecnie wydarzenie to nabrało szczególnej rangi, bo przecież kilka miesięcy wcześniej obchodziliśmy jubileusz 90-lecia istnienia. Warto pamiętać, że na sukces szkoły, jej wizerunek od początku pracowali ludzie, których dziś nie ma już z nami, ale pozostawili po sobie ślad w sercach i umysłach swoich uczniów, w świadomości kolejnych pokoleń - "Przeszli w historii oklasku", jak głosi napis przy wejściu do budynku szkoły. Do dziś krążą o nich anegdoty, z których wynika, że byli sumienni, obowiązkowi, eleganccy, ale też dowcipni, uczciwi, mieli swoje zdanie, ale również dystans do siebie. Na ich grobach często obok imienia, nazwiska i daty urodzin oraz śmierci zamieszczono pewnie ważną dla nich informację: "Nauczyciel", "Nauczycielka", bo zawsze byli dumni ze swojej profesji.
W tym roku uczniowie zapalili znicze i umieścili pamiątkowe plakietki na grobach: pp. Czesława Falborskiego, Tadeusza Jareckiego, Barbary Kierszki i Henryka Kierszki, Franciszka Miksy, Sabiny Milanowskiej, Leona Muracha, Wandy Poleskiej oraz Zdzisława Machera - zaprzyjaźnionego ze szkołą powstańca warszawskiego i na mogile żołnierskiej.
Znicze zapłoną również na grobach nauczycieli spoczywających na cmentarzu komunalnym: pp. Haliny Brzozowskiej, Joanny Kacprzak, Lechosława Kubiaka oraz Józefa Stockiego - kombatanta i przyjaciela szkoły.
W roku wielkiego jubileuszu chcemy o nich pamiętać.
W spacerze po cmentarzu uczestniczyli uczniowie z kl. I TE, pod opieką p. Haliny Sankowskiej i wychowawczyni - p. Doroty Chojnackiej. Piękne plakietki z napisem "Pamiętamy" zaprojektowała p. Monika Kowalska.

W dniach od 17 do 21 października br. Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego włączył się do akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery pn. „Włącz stery do swojej kariery”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem akcji jest inicjowanie ogólnopolskich i lokalnych działań w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Wszelkie działania, które odbyły się w tym okresie były możliwe dzięki współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi rozwój młodzieży:

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie

W dniach 03- 10.10.2022 r. - przy współudziale Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego – w naszej szkole na zajęciach fizyki obchodzono Tydzień Noblowski. Jak co roku to prestiżowe wyróżnienie przyznano w następujących dziedzinach: z fizjologii i medycyny, z fizyki, z chemii i literatury. Ogłoszono również laureatów Pokojowej Nagrody Nobla oraz Nagrodę Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pan Dariusz Lewiński przybliżył młodzieży postać inicjatora tego wyróżnienia oraz omówił osiągnięcia, za które przyznano w tym roku nagrodę, zwłaszcza w zakresie fizyki i chemii.

W kalendarzu roku szkolnego szczególne miejsce zajmuje 14 października – dzień Edukacji Narodowej. Uświadamiamy sobie wtedy, jak ważna jest praca nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, pracownika szkoły w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi.

W tym szczególnym dniu pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał: nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości:

  • Panią Iwonę Kacę  - dyrektora  Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie,

byłych dyrektorów i  nauczycieli:

  • Pana Zygmunta Pietrzykowskiego – dyrektora,
  • Pana Czesława Nowaka – wicedyrektora, 
  • Panią Stanisławę Fangrat,
  • Panią Janinę From,
  • Panią Barbarę Kaźmierczak – Nowak,
  • Panią Mirosławę Pietrzykowską,
  • Panią Krystynę Pisarską,
  • Panią Marię Sulej.

Październik jest miesiącem, w którym od wielu lat Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, której celem jest przypomnienie, że wśród nas  są także uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych. W dniach 03.10.2022 – 09.10.2022 r. nasza szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem: „PRZEŁAMUJEMY BARIERY”.
Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji podaje, iż „Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym. Charakteryzuje się trudnościami w czytaniu i poprawnym pisaniu. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym, które mogą ograniczyć rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej.” W ramach akcji  w naszej szkole zostały przygotowane prezentacje multimedialne  przez  uczniów klasy I TI – pierwsza to „Sławni dyslektycy”, a druga: „Dysleksja- najważniejsze wskazówki dla rodziców”. Ponadto odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców z zakresu pomocy uczniom  ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami na temat dysleksji: https://youtube.com/– ,,Jak działa dysleksja, dysortografia i dyskalkulia?”
Drodzy Uczniowie! W swoich codziennych zmaganiach z dysleksją pamiętajcie, iż nie sztuka nie mieć trudności, sztuka je pokonać… Niech Wam przyświecają słowa Richarda Paula Evansa: „Zwykle zanim życie wręczy nam swoje najwspanialsze prezenty, owija je starannie w największe przeciwności losu.”

W dniu 07.10.2022 r. uczniowie klas: IV TIp, I TI/ I TH oraz IV TE uczestniczyli w wycieczce do Gdańska. Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej. Już z zewnątrz ogromny, futurystyczny budynek zrobił na nas duże wrażenie. Wystawa podzielona była na kilka bloków narracyjnych:  „Droga do wojny”, „Groza wojny” i „Długi cień wojny”. Niezwykle sugestywnie przedstawiały historię dojścia Hitlera do władzy, przebieg wojny, wkroczenie wojsk ZSRR na nasze wschodnie terytorium oraz konsekwencje tego największego w dziejach konfliktu zbrojnego. Obrazy, plakaty, pamiątki, filmy, muzyka wyciszyły i wprawiły nas w zadumę nad przebiegiem historii.

Po tej trudnej, ale pouczającej lekcji zwiedziliśmy starówkę i udaliśmy się na odpoczynek nad Morze Bałtyckie.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Anna Peda, Ewa Kowalska, Jakub Nadolski i Dariusz Lewiński.

W dniu 03.10.2022 r. uczniowie „Grabskiego” mieli możliwość zwiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na zaproszenie pani poseł Agnieszki Hanajczyk.

Pobyt w Warszawie rozpoczęli  od przechadzki ulicami Starego Miasta, zobaczyli Zamek Królewski, Pałac Prezydencki i Grób Nieznanego Żołnierza. Pod opieką pana Łukasza Wróblewskiego – dyrektora biura  pani Poseł, udali się do serca demokracji – budynku  Sejmu. Pani przewodnik z Wszechnicy Sejmowej  oprowadziła młodzież  po budynku S, gdzie zaprezentowana została wystawa dotycząca sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej, a także makieta współczesnego kompleksu budynków sejmowych.  W galerii Sali Posiedzeń   wysłuchali  krótkiej prelekcji dotyczącej historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu.

W jednej z sal bocznych pani poseł Agnieszka Hanajczyk opowiedziała  o swojej działalności parlamentarnej. Uczniowie zobaczyli znany z ekranów telewizorów hall główny, gdzie odbywają się wywiady dziennikarzy z politykami. Na zakończenie wizyty, w towarzystwie pani Poseł, udali  się do restauracji na obiad. 

Po południu, uśmiechnięci, z licznymi sejmowymi gadżetami, wrócili do Kutna.  

Opiekę nad uczniami sprawowały: Sylwia Kubiak, Agnieszka Fuz, Agnieszka Sędkowska i Katarzyna Kopańska – Zimna.