W  naszej szkole odbył się  Ogólnopolski Tydzień  Kariery (OTK) 2021  pod hasłem: ,,Wyprawa na 3 K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”. W ramach przedsięwzięcia miały miejsce  warsztaty przeprowadzone przez doradcę zawodowego z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej  w Kutnie- p. Joannę Szczepańską. 

W zajęciach uczestniczyły klasy: IV TI i I TE. Tematem zajęć w zespole maturzystów było „Podejmowanie decyzji”, a młodsi uczniowie zajęli się problematyką ujętą w słowach „ Sami o sobie” 

Celem warsztatów było przygotowanie uczniów do podejmowanie odpowiedzialnych  decyzji oraz dostarczenie informacji na temat specyfiki różnych zawodów,  promowanie wśród młodzieży postaw przedsiębiorczych oraz wskazanie przedsiębiorczości, jako sposobu na życie i realizacji własnych marzeń. Osoby uczestniczące w zajęciach wyszły z sali z energią i siłą do działania, z pomysłami do realizacji i nadzieją, że z pasją i zaangażowaniem rozwijać będą swoje zainteresowania i umiejętności.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczna akcja Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej mająca na celu inspirowanie krajowych i lokalnych inicjatyw, działań i kreatywności na rzecz rozwoju poradnictwa zawodow

liga zawodowcow

20 października w naszej szkole odbyły się warsztaty ,,Akademii Przedsiębiorczości w łódzkim" w ramach projektu zleconego przez Narodowy Bank Polski. Celem inicjatywy było upowszechnienie wiedzy ekonomicznej. W zajęciach wzięli uczniowie z klas III TEp i III TEg. W ramach tego przedsięwzięcia młodzież uczestniczyła również w części konkursowej. Do II etapu turnieju  zakwalifikowały się: Paulina Kuźnicka z kl. III TEp, Joanna Jagielska z kl. III TEg, Wiktoria Górkiewicz z kl. III TEg, Natalia Chmielecka z kl. III TEg.
Koordynatorką wydarzenia była pani Agnieszka Drapińska.
19 października uczniowie 9 klas III i IV obejrzeli w kinie Kutnowskiego Domu Kultury film "Żeby nie było śladów" w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego oparty na książce Cezarego Łazarewicza pod tym samym tytułem.
Fabuła dotyczy dramatycznego wydarzenia z 1983 r. - jednej z największych zbrodni PRL lat osiemdziesiątych. Grzegorz Przemyk, syn działaczki opozycyjnej, zostaje śmiertelnie pobity przez funkcjonariuszy milicjii, a komunistyczny reżim usiłuje obarczyć winą pracowników pogotowia. Film ukazuje mroczne czasy komunizmu w Polsce, fabrykowanie dowodów, zastraszanie świadków, wywieranie nacisków na prokuraturę. Młodzież oglądała ten 160-minutowy film w głębokim skupieniu. Była to okazja do poznania wydarzeń z historii Polski.
Zachęcamy uczniów pozostałych klas do obejrzenia filmu. Oto link do jednego ze zwiastunów:
Warto wspomnieć, że film jest polskim kandydatem do Oskara.
Wyjście do kina zorganizowała pani Halina Sankowska.

We wtorek  -12 października - uczniowie z klas VI b TL/ TH i IV TOR pojechali na wycieczkę do Warszawy. Na początku udali się na Stare Miasto, które zwiedzali w towarzystwie przewodnika. Poznali historię zabytków stolicy : Zamku Królewskiego, Kolumny Zygmunta, Bazyliki św. Jana Chrzciciela, Barbakanu, pięknej Syrenki, otaczających  rynek kamienic oraz Pomnika Małego Powstańca.

Następnie zwiedzali  Muzeum Neonów. Zbiory tu zgromadzone to  kultowe napisy i fascynujące reklamy świetlne, które – po latach – otrzymały „drugie życie”. Odnowione i kolorowe przywoływały nutę nostalgii. 

Pobyt w stolicy zakończył spacer po Łazienkach Królewskich.

Opiekę nad młodzieżą w czasie wycieczki sprawowały panie: Agnieszka Drapińska, Justyna Chrzanowska, Ewa Szymczak i Aleksandra Szymańska

Pracy nauczyciela towarzyszą ciągłe refleksje dotyczące nauczania, mierzenie się z problemami i podejmowanie prób ich rozwiązywania, sprawdzanie trafności zastosowanych działań, uruchamianie twórczego myślenia.  To trudne i wyczerpujące zadania, które nie ograniczają się do prowadzenia lekcji i sprawdzania prac klasowych. Tym cenniejsze są więc słowa uznania uczniów i ich rodziców adresowane do pedagogów.

photo
Dzień Edukacji Narodowej miał w naszej szkole uroczysty charakter, mimo trwającej pandemii. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał gości, którzy swoją wieloletnią pracą,  zaangażowaniem przyczynili się do budowania pozytywnego wizerunku szkoły:

  • Pana Zygmunta Pietrzykowskiego – dyrektora,
  • Pana Czesława Nowaka – wicedyrektora, 
  • Panią Stanisławę Fangrat,
  • Panią Janinę From,
  • Panią Janinę Strojecką,
  • Panią Barbarę Kaźmierczak – Nowak,
  • Panią Marię Sulej,
  • Panią Mirosławę Pietrzykowską,

Powitał także nauczycieli, wychowawców, uczniów, rodziców, pracowników administracji i obsługi, czyli tych wszystkich, którzy tę historię tworzą dziś.

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie to zwykle wyzwanie dla uczniów i powód do dużego stresu. Rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego dla zawodu technik ochrony środowiska zajmuje godzinę. Przygotowanie go – co najmniej dwa lata. Zanim wszystkie arkusze egzaminacyjne trafią przed oblicza uczniów, przechodzą wieloetapową standaryzację. Proces ten podlega ścisłym procedurom, które mają zapewnić nie tylko przygotowanie optymalnych zadań, ale również zagwarantować właściwe przeprowadzenie egzaminu zawodowego.

W związku z tym ważne jest, aby w teście znalazły się zadania różnego typu, zgodne z podstawą programową. Poddawane są kategoryzacji na łatwe, o przeciętnym stopniu trudności i trudne. Poza tym powinny różnicować wyniki egzaminacyjne.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna współpracuje z naszą szkołą w procesie standaryzacji arkuszy. Uczniowie klas III i IV technik ochrony środowiska rozwiązywali test właściwy dla swojego zawodu. Na zakończenie dzielili się wrażeniami dotyczącymi stopnia skomplikowania zadań z pracownikiem OKE. Korzyści są obustronne: młodzież zdobyła pewne doświadczenia, a pracownicy OKE materiał do pracy nad arkuszami.
Mamy nadzieję, że wszystkie testy zostaną doskonale rozwiązane w najbliższej sesji egzaminacyjnej.

W ostatni czwartek, w ramach Festiwalu Szaloma Asza, odbyła się gra miejska pt.: ”Szalom (Asz) z miasta róż”. Imprezę zorganizowali: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie oraz Good Games. Wymogiem uczestnictwa w grze było posiadanie smartfona/tabletu z zainstalowaną odpowiednią aplikacją oraz mobilnym dostępem do Internetu.

Uczestnicy, przy pomocy aplikacji, odnajdywali miejsca związane z Szalomem Aszem i śladami kultury żydowskiej w Kutnie. Zadania przygotowane dla uczestników miały różny charakter: od klasycznych pytań dotyczących postaci po kreatywne zadania literackie czy fotograficzne. Gra wymagała dobrej kondycji, ponieważ jej trasa miała ponad pięć kilometrów długości, ograniczona też była limitem czasowym.

Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział blisko 100 osób (18 drużyn) z kutnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
„Grabskiego” godnie reprezentowały dwie drużyny. Klasa III TE g w składzie: Karolina Gruszka, Joanna Jagielska, Ewelina Pietrowska, Karolina Sobolewska, Krzysztof Zachwieja zajęła VI miejsce. Klasa IV TI w składzie : Damian Drzewiecki, Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski, Gerard Podlewski, Maciej Wojtalik uplasowała się o dwa miejsca niżej.

Opiekę nad uczniami w trakcie trwania konkursu sprawował p. Piotr Bielicki