14 października  to szczególny dzień dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty – Dzień Edukacji Narodowej.  W tym roku świętowaliśmy go z zachowaniem reżimu sanitarnego, spotykając  się w mniejszym niż zazwyczaj gronie.  Aby uniknąć gromadzenia się, w oficjalnej uroczystości udział wzięli nauczyciele i pracownicy szkoły. Uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach. 

Pan dyrektor Wojciech Banasiak  zwrócił się do zebranych w sali gimnastycznej  pedagogów: „dziękuję za zaangażowanie w pracę, wyrozumiałość i życzliwość jaką okazujecie naszym wychowankom, za cierpliwość i serdeczność, którymi niezmiennie ich obdarzacie. Dziękuję, że jesteście twórczy i kreatywni, że jesteście dla swoich uczniów mistrzami. Zapraszacie  do wielkiej przygody, jaką jest zdobywanie wiedzy. Cieszę się, że uczestniczą Państwo w wychowaniu młodzieży, pozwalając rozwijać pasje i zainteresowania. W tym szczególnym dniu życzę, aby niełatwa praca dawała jeszcze lepsze efekty, była źródłem zawodowej satysfakcji, przynosiła radość i uznanie”. Wyrazem tego uznania i szczególnego docenienia trudnej pracy nauczyciela były nagrody. 

kierszka

Z wielkim żalem społeczność  naszej szkoły przyjęła wiadomość o śmierci Pani Profesor Barbary Kierszki - emerytowanej nauczycielki chemii i pokrewnych przedmiotów zawodowych.

Pani Profesor była związana z naszą szkołą przez prawie cały okres swojej zawodowej aktywności. Wykonywała swoją pracę z pasją i zaangażowaniem. Dawni uczniowie do dziś wspominają klarowność Jej wykładów, umiejętność przekazywania wiedzy i życzliwość. W czasach pedagogicznej działalności Pani Profesor w społecznej świadomości funkcjonowało określenie ,,nauczyciel z powołania”. I Ona takim nauczycielem z powołania była! Zawsze elegancka, energiczna, uśmiechnięta, taktowna.  Lubiana przez uczniów za dowcip, ceniona za profesjonalizm,  była dla nich autorytetem. Praca w szkole, nauczanie stanowiło treść Jej życia i powód do dumy. Była świetną nauczycielką, zaangażowaną w sprawy swoich uczniów wychowawczynią, opiekunką Samorządu Uczniowskiego, organizatorką akcji charytatywnych. Nawet w czasie wakacji spędzała czas z młodzieżą pełniąc funkcję komendantki na obozach Ochotniczych Hufców Pracy w Jastrowiu. Koleżanki i koledzy cenili Ją za rozległe zainteresowania (od polityki, poprzez literaturę aż do kulinariów), solidność i poczucie humoru. 

Nasza szkoła była Jej bardzo bliska nie tylko dlatego, że przez wiele lat (od 1971 do 2000 roku) stanowiła Jej miejsce pracy, ale również z uwagi na fakt, że mąż Pani Profesor był tu w latach 70. i 80. dyrektorem. Po przejściu na emeryturę utrzymywała kontakty towarzyskie z nauczycielami naszej szkoły, a od kilku lat regularnie uczestniczyła w uroczystościach takich jak Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły.

Pani Profesor  Barbara Kierszka współtworzyła tradycję  naszej szkoły, wychowując kolejne pokolenia nadawała kształt przyszłości. Za swoją rzetelną pracę i zaangażowanie w życie szkoły była wielokrotnie nagradzana. Pozostawiła po sobie dobrą pamięć i smutek. Dołączyła do tych, którzy ,,Przeszli w historii oklasku”. 

Wrzesień w polskiej tradycji kojarzy się z wybuchem II wojny światowej. Pamięć o tamtych dniach jest cały czas żywa. W ubiegłym roku miała miejsce 80. rocznica wybuchu II wojny światowej, a kilka miesięcy później przypadała 75. rocznica jej zakończenia.Pokolenie, które przeżyło tamte tragiczne wydarzenia odchodzi do przeszłości.  Młodzież naszej szkoły podjęła się więc realizacji przedsięwzięcia pt.,, Grabski pamięta o bohaterach II wojny światowej". Niestety, pandemia uniemożliwiła pełne wykonanie wielu zadań. Na pomysł, by kontynuować projekt i przywrócić pamięć o bohaterach oraz wydarzeniach związanych z II wojną światową zareagowali uczniowie klas  III TE i III TOŚ. Pod koniec września, wraz z wychowawczynią panią Dorotą Chojnacką, udali się na spacer po Kutnie śladami wydarzeń z lat 1939-1945. Przypomnieli  o ofiarach Września '39, dowiedzieli się o zamordowanych kutnowskich kolejarzach, getcie, rozmawiali też o Janie Nowaku- Jeziorańskim, legendarnym ,,Kurierze z Warszawy", który w czasie okupacji zatrzymał się w jednym z domów przy ulicy Kochanowskiego. Zwieńczeniem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Bitwy nad Bzurą w Parku Wiosny Ludów. 

Wycieczce sprzyjała piękna, wakacyjna pogoda.

imageWe wrześniu zmarła emerytowana nauczycielka naszej szkoły- Pani Profesor Halina Brzozowska. Obecni uczniowie pamiętać Jej nie mogą, bo odeszła na emeryturę w latach 90. Swoją  pracą na zawsze wpisała się w historię naszej szkoły. Była wyjątkową nauczycielką- osobowością pedagogiczną. 

 Pani Profesor była absolwentką naszej szkoły, a następnie ukończyła Wyższą Szkołę Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. W 1959r. zaczęła  w naszej placówce uczyć wychowania fizycznego. Jej koronną dyscypliną została   koszykówka. Sama wcześniej była zawodniczką Czarnych Kutno, więc w 1963 r. zorganizowała  w szkole sekcję koszykówki żeńskiej. Zespół został zgłoszony do Okręgowego Związku Koszykówki w Łodzi jako LZS CRS Kutno. Dwa lata później doprowadziła swoją drużynę do rozgrywek ligowych klasy ,,A” seniorek. Koszykarki z naszej szkoły trenowane przez Panią Profesor grały  i odnosiły sukcesy w turniejach w Gdańsku, Legnicy, Lublinie i Siedlcach. W ośrodkach mieszczących się w różnych miejscach kraju organizowała  letnie i zimowe obozy sportowe przygotowujące do rozgrywek.

Koszykówka była Jej pasją, którą dzieliła się z uczennicami, ale Pani Profesor prowadziła również szkolny zespół taneczny. Opracowywała choreografię i szyła stroje dla występujących oraz haftowała bluzki. Co roku przygotowywała pokazy taneczne i gimnastyczne.

Za swoją działalność Pani Profesor Halina Brzozowska była wielokrotnie nagradzana m.in. Złotą Odznaką ,,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej”, Brązową Odznaką OHP, Srebrną Honorową Odznaką Polskiego Związku Koszykówki.

Była nauczycielką i wychowawczynią kilku pokoleń uczniów naszej szkoły . Oddała im swój czas, swoją wiedzę, swoje serce. Jesteśmy Jej winni pamięć…

Tradycją już stał się w naszej szkole cykl ,,Pora na lekturę". Przedsięwzięcie to polega na omawianiu utworów literackich w odniesieniu do okoliczności ich powstania lub w kontekście opisywanych w nich sytuacji. Celem zajęć jest próba oryginalnej interpretacji wybitnych tekstów literackich oraz promowanie czytelnictwa.
24 września - w pierwszych dniach jesieni - odbyło się spotkanie uczniów klas IV TE i IV TI poświęcone jesiennym krajobrazom w ,,Chłopach" W.S. Reymonta. Podczas spotkania były czytane i interpretowane fragmenty I tomu epopei, dotyczące wiejskich zwyczajów, tradycji i prac. Uczniowie mogli też obejrzeć reprodukcje obrazów Józefa Chełmońskiego, Teodora Axentowicza, Leona Wyczółkowskiego.
Zajęcia zostały przygotowane przez panią Agnieszkę Sędkowską, panią Dorotę Chojnacka i pana Roberta Wilczyńskiego

Kutno, 7 października 2020r

Szanowni Państwo Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie.

W związku z sytuacją epidemiczną w szkole, po uzgodnieniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Organem Prowadzącym Szkołę, wprowadziłem w dniach 7 – 12 października 2020 r. zmianę trybu pracy szkoły ze stacjonarnego na tryb mieszany. Oznacza to, że uczniowie klas wskazanych w Zarządzeniu z dnia dzisiejszego będą realizować zajęcia zdalnie, natomiast pozostali uczniowie będą odbywać zajęcia w szkole w trybie stacjonarnym.

Bardzo proszę o zapoznawanie się na bieżąco z komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym oraz bezwzględnie stosowanie się do zaleceń Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kutnie. 

Apeluję do wszystkich o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w reżimie sanitarnym.

Liczę na zrozumienie sytuacji z Państwa strony i dobrą współpracę. Wszystkim nam życzę dużo zdrowia i szybkiego powrotu do stacjonarnego trybu pracy.

Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły