W poniedziałek, 31 października, uczniowie naszej szkoły kwestowali na cmentarzu parafialnym w Kutnie. Akcję na rzecz ratowania starych, zabytkowych nagrobków
zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie nagrobków w Kutnie i Krośniewicach. Wiele z nich wymaga
pilnych prac remontowych i konserwatorskich.

W kweście uczestniczyli uczniowie i nauczyciele: Patrycja Czarnecka kl. III TR, Wiktoria Prondzińska IV TRp, Kinga Rosik kl. III TR, Weronika Wojciechowska III TR oraz panie Magdalena Golonka, Agata Kraszewska, Ewa Szymczak.
Dziękujemy za udział i zaangażowanie!

W mglisty listopadowy dzień ponownie wybraliśmy się na "Zaduszkowy spacer", tym razem na cmentarz komunalny, gdzie również spoczywają nauczyciele naszej szkoły. Zapaliliśmy lampki na grobach: p. Haliny Brzozowskiej - nauczycielki wychowania fizycznego, p. Joanny Kacprzak - kierownika przyszkolnego internatu oraz p. Lechosława Kubiaka związanego z naszą szkołą przez ponad 50 lat - najpierw jako uczeń, a później nauczyciel.
2022zadusz2
Przewodniczkami młodzieży podczas "Zaduszkowych spacerów" były ich pomysłodawczynie: pp. Dorota Chojnacka i Halina Sankowska. Tegoroczne plakietki z napisem "Pamiętamy" zaprojektowała p. Monika Kowalska.
W dniu 27 października 2022 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie informacyjne z przedstawicielami Służby Więziennej z zakładu Karnego w Garbalinie. Wzięły w nim udział klasy maturalne: IV TE g, IV TL g, IV TI g, IV TOŚ g, IV TH g, IV TR g.
Uczniowie zostali zapoznani ze specyfiką służby, warunkami zatrudnienia oraz korzyściami, które wiążą się z podjęciem pracy w szeregach tej służby. Przedstawiciele Służby Więziennej opowiedzieli m.in. o procesie rekrutacyjnym i wymaganiach stawianych kandydatom do tego zawodu. 
Funkcjonariusze zachęcali młodzież do podjęcia nauki i  wstąpienia w ich szeregi. Zaprezentowali młodzieży  strój  interwencyjny i uzbrojenie funkcjonariuszy. Niektórzy mieli okazję go nawet  przymierzyć.
Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy zadawali wiele pytań.
Uczniowie  mogli też indywidualnie porozmawiać z funkcjonariuszami SW.
27 października uczniowie klasy II TL uczestniczyli w ostatnich wydarzeniach w ramach zadania publicznego pn. "Na krawędzi pamięci...., rzecz o kutnowskich Żydach" realizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Kutno, Kutnowskiej Rady Pamięci Narodowej i Jewish Kutno Group oraz we współpracy z Kutnowskim Domem Kultury i Muzeum Regionalnym w Kutnie.
Młodzież obejrzała najpierw wystawiony przez Teatr Dramatyczny w Płocku spektakl "Gdyby można było", oparty na wspomnieniach młodej Żydówki z Żychlina, której wraz z matką udało się uciec z żychlińskiego getta i ocalić, a następnie wzięła udział w finisażu wystawy "Katriel i Aron Eizyk. Korzenie różanej historii Kutna".
Warto wspomnieć, że wejściówki na obydwa wydarzenia otrzymaliśmy jako podziękowanie za udział naszej szkoły w akcji edukacyjnej TPZK "Pamiętamy".
Opiekę nad uczniami sprawowała p. Halina Sankowska
26 października uczniowie klas I ATL, I BTL, I TI, I TH II TP, II TGPC, II TOŚ, wzięli udział w prelekcji z funkcjonariuszami  Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Tematem
spotkania była odpowiedzialność karna za popełnione czyny przez osoby nieletnie.
Jego głównym celem  było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania
wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.
Uczniowie dowiedzieli się, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie oraz poznali konsekwencje popełniania czynów zabronionych, takich jak: nękanie,
używanie wulgaryzmów, hejt w Internecie, palenie papierosów, picie alkoholu, kradzież, pobicie, posiadanie substancji psychoaktywnych, np. narkotyków czy dopalaczy. Panie policjantki przypomniały młodzieży o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem. Uświadomiły zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje konsekwencje w dorosłym życiu.
Dzień Wszystkich Świętych to w polskiej kulturze ważne wydarzenie. Jest okazją do wspomnień o ludziach, których już nie ma z nami, do zadumy nad ulotnością ludzkiego życia i siłą pamięci. Tradycją stał się "Zaduszkowy spacer" naszej młodzieży po cmentarzu parafialnym, podczas którego odwiedzamy groby żołnierzy Września '39, dawnych dyrektorów i nauczycieli szkoły. Obecnie wydarzenie to nabrało szczególnej rangi, bo przecież kilka miesięcy wcześniej obchodziliśmy jubileusz 90-lecia istnienia. Warto pamiętać, że na sukces szkoły, jej wizerunek od początku pracowali ludzie, których dziś nie ma już z nami, ale pozostawili po sobie ślad w sercach i umysłach swoich uczniów, w świadomości kolejnych pokoleń - "Przeszli w historii oklasku", jak głosi napis przy wejściu do budynku szkoły. Do dziś krążą o nich anegdoty, z których wynika, że byli sumienni, obowiązkowi, eleganccy, ale też dowcipni, uczciwi, mieli swoje zdanie, ale również dystans do siebie. Na ich grobach często obok imienia, nazwiska i daty urodzin oraz śmierci zamieszczono pewnie ważną dla nich informację: "Nauczyciel", "Nauczycielka", bo zawsze byli dumni ze swojej profesji.
W tym roku uczniowie zapalili znicze i umieścili pamiątkowe plakietki na grobach: pp. Czesława Falborskiego, Tadeusza Jareckiego, Barbary Kierszki i Henryka Kierszki, Franciszka Miksy, Sabiny Milanowskiej, Leona Muracha, Wandy Poleskiej oraz Zdzisława Machera - zaprzyjaźnionego ze szkołą powstańca warszawskiego i na mogile żołnierskiej.
Znicze zapłoną również na grobach nauczycieli spoczywających na cmentarzu komunalnym: pp. Haliny Brzozowskiej, Joanny Kacprzak, Lechosława Kubiaka oraz Józefa Stockiego - kombatanta i przyjaciela szkoły.
W roku wielkiego jubileuszu chcemy o nich pamiętać.
W spacerze po cmentarzu uczestniczyli uczniowie z kl. I TE, pod opieką p. Haliny Sankowskiej i wychowawczyni - p. Doroty Chojnackiej. Piękne plakietki z napisem "Pamiętamy" zaprojektowała p. Monika Kowalska.

W dniach od 17 do 21 października br. Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego włączył się do akcji Ogólnopolski Tydzień Kariery pn. „Włącz stery do swojej kariery”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem akcji jest inicjowanie ogólnopolskich i lokalnych działań w zakresie rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Wszelkie działania, które odbyły się w tym okresie były możliwe dzięki współpracy szkoły z instytucjami wspierającymi rozwój młodzieży:

- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kutnie,
- Powiatowym Urzędem Pracy w Kutnie

W dniach 03- 10.10.2022 r. - przy współudziale Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego – w naszej szkole na zajęciach fizyki obchodzono Tydzień Noblowski. Jak co roku to prestiżowe wyróżnienie przyznano w następujących dziedzinach: z fizjologii i medycyny, z fizyki, z chemii i literatury. Ogłoszono również laureatów Pokojowej Nagrody Nobla oraz Nagrodę Banku Szwecji im. A. Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych. Pan Dariusz Lewiński przybliżył młodzieży postać inicjatora tego wyróżnienia oraz omówił osiągnięcia, za które przyznano w tym roku nagrodę, zwłaszcza w zakresie fizyki i chemii.