20 czerwca 2022 r.  w "Grabskim" odbyło się rozstrzygnięcie szkolnego konkursu wiedzy zorganizowanego w ramach projektu edukacyjnego W GRABSKIM O PODATKACH, który realizowano pod patronatem Urzędu Skarbowego w Kutnie. Rywalizowało w nim aż 23 uczniów, którzy rozwiązywali test zawierający 30 pytań z  zakresu podatków majątkowych, dochodowych oraz pośrednich.

Najlepszą wiedzą  wykazały się: Magdalena Gładysz, Julia Pawłowska, Julia Buczkowska, uczennice klasy II technik ekonomista.

Nagrody laureatom konkursu oraz upominki pozostałym uczestnikom wręczyli: p Agnieszka Lewandowska reprezentująca Urząd Skarbowy w Kutnie i p. dyrektor Wojciech Banasiak. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu.

Podarunki ufundowane zostały przez  Izbę Skarbową w Łodzi oraz Zespół Szkół Nr 3 w Kutnie.

Koordynatorem projektu była p. Agnieszka Drapińska.

Uczniowie klasy III TOŚp w ostatnich dniach nauki odwiedzili elektrociepłownię miejską ECO KUTNO.
Mieli okazję zapoznać się m.in. z zasadami funkcjonowania żużlarza, szafy sterowniczej, stacji przygotowania wody, maszynowni, hali kotłów, układu pompowego, rozdzielni oraz sterowni, a także przyjrzeć się wnętrzu komina ciepłowniczego. Kutnowski zakład wytwarza w jednym procesie technologicznym energię elektryczną oraz ciepło w postaci wody o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej. Była to więc doskonała okazja, aby w praktyce zapoznać się ze zjawiskiem kogeneracji, którego wynikiem jest ciepło dostarczane do naszych domów.
Uczniowie klasy technik ochrony środowiska poznali zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach doradztwa zawodowego. Byłą to też ciekawa lekcja ekologii.

image.jpeg

W  dniu 13.06.2022 r.  klasa III THg miała możliwość wzięcia udziału w drzwiach otwartych w firmie FRESENIUS KABI POLSKA. Fresenius Kabi jest globalną firmą działającą w obszarze opieki zdrowotnej, specjalizującą się w produkcji żywienia klinicznego, leków ratujących życie oraz technologii infuzyjnej i transfuzyjnej. Oprócz tego firma jest największym producentem płynów infuzyjnych w Polsce i jedynym zakładem produkującym innowacyjne opakowania KabiPac i KabiClear.
 

W Kutnie, na ulicy Sienkiewicza, mieści się Wytwórnia Płynów Infuzyjnych, która jest częścią korporacji i produkuje rocznie ponad sto milionów opakowań płynów dostarczanych
do szpitali w Polsce i w Europie. Firma jest ważnym lokalnym pracodawcą, dając zatrudnienie coraz większej liczbie osób.Nasi uczniowie mieli możliwości poznania specyfiki funkcjonowania każdego działu, m. in.: kontroli jakości, utrzymania ruchu, magazynu. Zobaczyli, jak przebiega proces produkcji i pakowania płynów infuzyjnych. Być może w przyszłości znajdą zatrudnienie w tej nowoczesnej, wciąż rozwijającej się firmie.

Koordynatorem wycieczki przedmiotowej była Sylwia Kubiak.

Chociaż zbliża się koniec roku szkolnego, nasi uczniowie wciąż odnoszą sukcesy. Po raz kolejny osoby zainteresowane  przedmiotami humanistycznymi  zajęły znaczące miejsca  w ogólnopolskich olimpiadach z języka polskiego organizowanych przez Olimp School. Na wielkie gratulacje zasłużyły: 

  • w konkursie „Życie i twórczość Bolesława Prusa”:  Paulina Bartniak z kl. III TRp (3 miejsce), Natalia Chmielecka z kl.III TEg (5 miejsce) i Karolina Sobolewska z kl.III TEg (7 miejsce) - na 139 uczestników w Polsce;
  • w  olimpiadzie z „Mitologii greckiej i rzymskiej”:  Michalina Sobolewska (22 miejsce) i Ewelina Jeruzal (26 miejsce) – na 256 uczestników w kraju;
  • w olimpiadzie z „Mitologii słowiańskiej” Katarzyna Grzegorczyk zajęła 9 miejsce na 163 uczestników. 

Opiekę merytoryczną nad dziewczętami sprawowały panie: Katarzyna Kopańska – Zimna i Anna Janiak.

Po raz kolejny, w ramach współpracy naszej szkoły  z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, uczniowie klas III TOŚ po gimnazjum i szkole podstawowej rozwiązywali zadania dotyczące oceny stanu środowiska oraz planowania i realizacji zadań w ochronie środowiska (kwalifikacji CHM.05.).

Standaryzacja jest niezwykle ważna w procesie powstawania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Na zakończenie uczniowie dzielili się wrażeniami dotyczącymi stopnia skomplikowania zadań w anonimowej ankiecie przygotowanej przez pracowników OKE. 

Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona 4 maja 2022 roku o godzinie 9.00 w kościele p.w. świętego Wawrzyńca przez J. E. ks. bp. Andrzeja Franciszka Dziubę -biskupa łowickiego, w koncelebrze kutnowskiego dziekana ks. dr. Jerzego Swędowskiego - proboszcza parafii oraz ks. Mirosława Jagiełły-absolwenta szkoły. Szczególną rangę uroczystości nadała obecność sztandarów z różnych okresów historii placówki: współczesnego -Zespołu szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego (2004), Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego i Liceum Administracyjnego (1946), Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”( 1971), a także uczestnictwo w dziękczynnej eucharystii: emerytowanych i czynnych zawodowo nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, absolwentów, uczniów. Nie zabrakło gości - na czele z wiceministrem edukacji i nauki - p. Tomaszem Rzymkowskim.

 
Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w akcji edukacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej "Pamiętamy" w ramach projektu "Na kwawędzi pamięci.... rzecz o kutnowskich Żydach". Uczniowie kilkunastu klas przygotowali ponad 400 sztuk wstążeczek z imionami i nazwiskami oraz wiekiem żydowskich mieszkańców Kutna, którzy byli więzieni w getcie "Konstancja", a następnie zamordowani w Obozie Zagłady Kulmhof. Kolejnym etapem projektu było zawiązanie wstążeczek na metalowej siatce ogradzającej teren byłego getta - to zadanie zrealizowali uczniowie klasy III TRp: Natalia Kamińska, Aleksandra Lewandowska, Kinga Pietrzak, Wiktoria Prondzińska, Weronika Sobczak, Mikołaj Uchmanowicz i Julia Zalewska.
 
 
Projekt pilotowała i opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Halina Sankowska.