Jury w składzie p. wicedyrektor Iwona Smolińska, p. Halina Sankowska i p. Elżbieta Trawczyńska oceniło prace uczniów, którzy wzięli udział w konkursie z okazji Dnia Języków Obcych. Oto laureaci:

 • I miejsce: Paulina Dębowska z klasy II TOŚp za wykonanie piosenki „Shallow”,
 • II miejsce: Katarzyna Grzegorczyk z klasy II TORp za wykonanie piosenki „Stay”,
 • III miejsce: Zespół w składzie: Patryk Lipnowski, Maciej Wojtalik, Filip Kowalczyk, Damian Drzewiecki i Gerard Podlewski z klasy III TI za wykonanie teledysku do utworu „Don’t worry be happy”.

Zdobywcy miejsc I-III otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy. Uczniowie klas II TLg i II TEp otrzymali wyróżnienie.

Gratulujemy!

Młodzież  naszej szkoły co roku uczestniczy w imprezach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Kutnie pod hasłem „Spotkania z historią”. Są to wykłady znanych polskich historyków, gry miejskie i konkursy. W ubiegłym roku szkolnym uczeń ówczesnej klasy ITL g, Filip Dzierżawski, został laureatem V miejsca  Wielkiego Testu o historii Kutna w kategorii szkół ponadpodstawowych.
W bieżącym  roku  w grze miejskiej „Śladami historii”,  drużyna uczniów z klasy III technikum informatycznego w składzie : Damian Drzewiecki,  Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski zajęła II miejsce w kategorii szkół ponadpodstawowych i podstawowych.

debata

Warto podkreślić, że Damian Drzewiecki był marszałkiem podczas Debaty oxfordzkiej: Dwie wizje granicy polskiej. Piłsudski i Dmowski- federacjonizm kontra inkorporacjonizm, w której  spierali się uczniowie I LO im. J.H. Dąbrowskiego  i II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie. Delegacja uczniów Grabskiego uczestniczyła w niej w charakterze obserwatorów.
Czekamy na rezultaty tegorocznej edycji Wielkiego Testu z Historii, w którym również uczestniczyła młodzież naszej szkoły.
Opiekę nad uczniami sprawował p. Grzegorz Jaskułowski.

Ślubowanie to ważny moment w życiu każdego pierwszoklasisty,  stanowi jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu roku szkolnego.  29 września 2020 r. uczniowie w obecności p. dyrektora Wojciecha Banasiaka, p. dyrektor Iwony Smolińskiej, p. dyrektor Henryki Engel, wychowawców oraz starszych koleżanek i kolegów wygłosili rotę ślubowania.  Zobowiązali się do przestrzegania zasad istotnych dla całej społeczności szkolnej, tworząc tym samym wspólnotę skupioną wokół idei reprezentowanych przez naszego patrona Władysława Grabskiego – wybitnego ekonomisty. To właśnie jego zasługi dla niepodległej Polski podkreślił w przemówieniu pan dyrektor Wojciech Banasiak. „Nie tworzy się nic bardziej wartościowego bez większego wysiłku. Unikanie wysiłków to spadanie w dół w życiu cywilizacyjnym”. Słowa te wprost przystają do szkoły jako zbiorowości wspólnych celów, w której najważniejsza jest efektywna nauka -  wysiłek skutkujący  wszechstronnym rozwojem intelektualnym jednostki. Wyraził nadzieję, że staną się  one swoistym drogowskazem prowadzącym w przyszłość młode pokolenie. Być uczniem Grabskiego, to nie tylko przynależeć do naszej szkolnej rodziny.  To przede wszystkim zaszczyt bycia spadkobiercą wieloletniej tradycji, tworzonej przez pokolenia wychowanków od 1932 r. Pan dyrektor pogratulował pierwszoklasistom wyboru szkoły, życzył „jak najlepszych wyników w nauce, wzorowych ocen z zachowania na pierwszym i kolejnych świadectwach oraz samych wyjątkowych i niezapomnianych wrażeń.”

 Uroczysty akt ślubowania złożyli uczniowie klas:

 •  technik ekonomista – wychowawczyni p. Anna Wasielewska,
 •  technik reklamy – wychowawczyni p. Aleksandra Szymańska,
 •  technik logistyk – wychowawczyni p. Katarzyna Kopańska-Zimna,
 •  technik programista – wychowawca p. Krzysztof Pawłowski,
 •  technik ochrony środowiska, technik grafiki i poligrafii cyfrowej – wychowawczyni p.  Katarzyna Szczepaniak.

Symbolem przyjęcia do szkolnej społeczności były legitymacje wręczone uczniom przez wychowawców.

photo

Szczególnie  ciepło koleżanki i kolegów powitał, prowadzący uroczystość, przewodniczący SU – Gerard Podlewski: „czeka Was  czas szczególny - obfitujący w nowe doświadczenia życiowe, spotkania z kolegami i koleżankami , a przede wszystkim czas nawiązywania relacji z  nauczycielami, którzy przez kolejne 5 lat  będą starannie i cierpliwie przygotowywać Was do najważniejszych egzaminów w życiu –  maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.” Życzył powodzenia na nowym edukacyjnym szlaku.

Nastrojowym podsumowaniem  uroczystości była „Pieśń o Władysławie Grabskim”, zaśpiewana przez dziewczęta z chóru szkolnego.

W dniu 30 września 2020 r. (środa) od godz. 1030 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.

Odbierający świadectwa wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym. Po odbiór świadectwa przychodzą osoby tylko zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną, nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Proszę o dostosowanie się do reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, tj. obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, nietworzenia grup przed budynkiem szkoły  oraz na dziedzińcu, a także posiadania własnego długopisu oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym  tożsamość.

W przypadku kiedy Absolwent osobiście nie może odebrać świadectwa, może to uczynić inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie wystawione przez Absolwenta.

 

Kutno, 29 września 2020 r.         

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Wojciech Banasiak

W poniedziałek 28 września obchodziliśmy Dzień Języków Obcych. W tym roku tematem przewodnim była piosenka śpiewana w różnych językach.  Młodzież mogła obejrzeć prezentację multimedialną na temat Eurowizji i udziału poszczególnych krajów w konkursie. Przez cały dzień w czasie przerw rozbrzmiewały zwycięskie piosenki w oryginalnych wersjach. Można było powspominać wspaniały występ Edyty Górniak, która prezentowała Polskę na konkursie w 1994 roku i piosenką „To nie ja” wyśpiewała drugie miejsce.

Uczniowie naszej szkoły przygotowali utwory, które oceni komisja i w najbliższych dniach poznamy zwycięzców.

Dnia 20 września 2020 r. uczniowie Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie wzięli udział w uroczystych obchodach 81. rocznicy Bitwy nad Bzurą. Program obchodów obejmował:

 • Mszę Świętą Polową
 • wystawienie posterunku honorowego pod tablicą gen. Tadeusza Kutrzeby
 • oficjalne podniesienie flagi państwowej na maszt
 • przemówienie Prezydenta Miasta Kutna
 • apel pamięci

Uczniowie złożyli kwiaty pod tablicą gen. Tadeusza Kutrzeby, składając tym samym hołd poległym żołnierzom.
Organizatorami uroczystości byli: Prezydent Miasta Kutna, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, Kutnowska Rada Pamięci Narodowej, I LO PUL Liceum Mundurowe im. 37 PP w Kutnie.


Opiekę nad uczniami sprawował  p. Dariusz Lewiński.

Serdecznie zapraszamy Rodziców uczniów na zebrania z wychowawcami o godzinie 17:00 według poniższego harmonogramu:

 

07.09.2020 r.

 

kl. I TL – sala 16
kl. I TP 
– sala 14
kl. I TR 
– sala 27
kl. I 
TOŚ/TGiPC – sala 10 godz. 1730

 

08.09.2020 r.

 

kl. II TLg – sala 10
kl. II TEg 
– sala 14
k
l. II TOŚ/TIg – sala 28
kl. II TR/THg 
– sala 27

 

09.09.2020 r.

 

kl. II TLp – sala 14
kl. II TRp 
– sala 16
kl. II TIp 
– sala 15
kl. II TEp 
– sala 28
k
l. II TH/TOŚp – sala 27
kl. I TE 
– sala 10

 

10.09.2020 r.

 

kl. III A TL – sala 16
kl. III TOR 
– sala 15
kl. III TI 
– sala 14
kl. 
III TE/TOŚ – sala 10
kl. III B TL/TH 
– sala 28

 

11.09.2020 r.

 

kl. IV TE – sala 16
kl. IV TI 
– sala 14
kl. IV TL 
– sala 10
kl. IV TOR 
– sala 28
k
l. IV TH/TOŚ – sala 15

 

 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, prosimy o zachowanie reżimu sanitarnego.

1 września rozpoczęliśmy – pełen nowych wyzwań -  rok szkolny 2020/2021. Musimy odnaleźć się w innej niż dotąd rzeczywistości. Nauka uczniów i praca nauczycieli zgodnie z nowymi wytycznymi oraz zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia będzie przebiegała w zmienionych warunkach, które od nas wszystkich wymagają zwiększonej uwagi, cierpliwości i wzajemnego zrozumienia. Kształcenie na odległość nie zastąpi bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem, najnowsze technologie nie stworzą warunków do budowania właściwych i trwałych relacji rówieśniczych. Mimo trwającej pandemii, szkolne życie zaczyna toczyć się swoim tradycyjnym rytmem. W sali gimnastycznej zebrali się więc uczniowie i nauczyciele, aby rozpocząć nowy rok szkolny. Wyjątkowa sytuacja wymusiła pewne zmiany organizacyjne i spotkaliśmy się w mniejszych niż zwykle grupach. Bezpieczeństwo to nasz priorytet. Dlatego też zostały przygotowane odpowiednie procedury i zalecenia, które w przypadku większego zagrożenia epidemicznego pozwolą na wprowadzenie stosownych do danej sytuacji działań i środków.  

Pan Dyrektor  powitał przybyłych uczniów, w sposób szczególny pierwszoklasistów, którzy rozpoczynają swoją edukacyjną przygodę w „Grabskim”:

 • klasę I technik ekonomista – wychowawczyni p. Anna Wasielewska,
 • klasę I technik reklamy – wychowawczyni p. Aleksandra Szymańska,
 • klasę I technik logistyk – wychowawczyni p. Katarzyna Kopańska-Zimna,
 • klasę I technik programista – wychowawca p. Krzysztof Pawłowski,
 • klasa I technikochrony środowiska i technik grafiki i poligrafii cyfrowej – wychowawczyni p. Katarzyna Szczepaniak.

photo