W kalendarzu roku szkolnego szczególne miejsce zajmuje 14 października – dzień Edukacji Narodowej. Uświadamiamy sobie wtedy, jak ważna jest praca nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, pracownika szkoły w procesie nauczania i wychowania młodych ludzi.

W tym szczególnym dniu pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał: nauczycieli, uczniów, rodziców oraz zaproszonych gości:

  • Panią Iwonę Kacę  - dyrektora  Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie,

byłych dyrektorów i  nauczycieli:

  • Pana Zygmunta Pietrzykowskiego – dyrektora,
  • Pana Czesława Nowaka – wicedyrektora, 
  • Panią Stanisławę Fangrat,
  • Panią Janinę From,
  • Panią Barbarę Kaźmierczak – Nowak,
  • Panią Mirosławę Pietrzykowską,
  • Panią Krystynę Pisarską,
  • Panią Marię Sulej.

Październik jest miesiącem, w którym od wielu lat Europejskie oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji zaprasza do udziału w akcji społecznej, której celem jest przypomnienie, że wśród nas  są także uczniowie o specyficznych potrzebach edukacyjnych. W dniach 03.10.2022 – 09.10.2022 r. nasza szkoła włączyła się w obchody Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pod hasłem: „PRZEŁAMUJEMY BARIERY”.
Międzynarodowe Towarzystwo Dysleksji podaje, iż „Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem w uczeniu się o podłożu neurobiologicznym. Charakteryzuje się trudnościami w czytaniu i poprawnym pisaniu. Wtórnie mogą wystąpić problemy z czytaniem ze zrozumieniem i kontaktem ze słowem pisanym, które mogą ograniczyć rozwój słownictwa i wiedzy ogólnej.” W ramach akcji  w naszej szkole zostały przygotowane prezentacje multimedialne  przez  uczniów klasy I TI – pierwsza to „Sławni dyslektycy”, a druga: „Dysleksja- najważniejsze wskazówki dla rodziców”. Ponadto odbyły się konsultacje indywidualne dla rodziców z zakresu pomocy uczniom  ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi materiałami na temat dysleksji: https://youtube.com/– ,,Jak działa dysleksja, dysortografia i dyskalkulia?”
Drodzy Uczniowie! W swoich codziennych zmaganiach z dysleksją pamiętajcie, iż nie sztuka nie mieć trudności, sztuka je pokonać… Niech Wam przyświecają słowa Richarda Paula Evansa: „Zwykle zanim życie wręczy nam swoje najwspanialsze prezenty, owija je starannie w największe przeciwności losu.”

W dniu 07.10.2022 r. uczniowie klas: IV TIp, I TI/ I TH oraz IV TE uczestniczyli w wycieczce do Gdańska. Głównym celem wyjazdu było zwiedzanie Muzeum II Wojny Światowej. Już z zewnątrz ogromny, futurystyczny budynek zrobił na nas duże wrażenie. Wystawa podzielona była na kilka bloków narracyjnych:  „Droga do wojny”, „Groza wojny” i „Długi cień wojny”. Niezwykle sugestywnie przedstawiały historię dojścia Hitlera do władzy, przebieg wojny, wkroczenie wojsk ZSRR na nasze wschodnie terytorium oraz konsekwencje tego największego w dziejach konfliktu zbrojnego. Obrazy, plakaty, pamiątki, filmy, muzyka wyciszyły i wprawiły nas w zadumę nad przebiegiem historii.

Po tej trudnej, ale pouczającej lekcji zwiedziliśmy starówkę i udaliśmy się na odpoczynek nad Morze Bałtyckie.

Opiekę nad uczniami sprawowali: Anna Peda, Ewa Kowalska, Jakub Nadolski i Dariusz Lewiński.

W dniu 03.10.2022 r. uczniowie „Grabskiego” mieli możliwość zwiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na zaproszenie pani poseł Agnieszki Hanajczyk.

Pobyt w Warszawie rozpoczęli  od przechadzki ulicami Starego Miasta, zobaczyli Zamek Królewski, Pałac Prezydencki i Grób Nieznanego Żołnierza. Pod opieką pana Łukasza Wróblewskiego – dyrektora biura  pani Poseł, udali się do serca demokracji – budynku  Sejmu. Pani przewodnik z Wszechnicy Sejmowej  oprowadziła młodzież  po budynku S, gdzie zaprezentowana została wystawa dotycząca sejmowania w okresie I Rzeczpospolitej, a także makieta współczesnego kompleksu budynków sejmowych.  W galerii Sali Posiedzeń   wysłuchali  krótkiej prelekcji dotyczącej historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu.

W jednej z sal bocznych pani poseł Agnieszka Hanajczyk opowiedziała  o swojej działalności parlamentarnej. Uczniowie zobaczyli znany z ekranów telewizorów hall główny, gdzie odbywają się wywiady dziennikarzy z politykami. Na zakończenie wizyty, w towarzystwie pani Poseł, udali  się do restauracji na obiad. 

Po południu, uśmiechnięci, z licznymi sejmowymi gadżetami, wrócili do Kutna.  

Opiekę nad uczniami sprawowały: Sylwia Kubiak, Agnieszka Fuz, Agnieszka Sędkowska i Katarzyna Kopańska – Zimna.

5 października w CTMi T w Kutnie uczniowie klasy I BTL wzięli udział w  spotkaniu profilaktycznym z muzykiem, mówcą  - Arkadiuszem „Arkadio” Zbozieniem, zorganizowane przez fundację „Maria Magdalena” w ramach ogólnopolskiej akcji „ Rób to, co kochasz”.
W trakcie spotkania Arkadio opowiadał o swoich doświadczeniach walki z nałogami, agresją, rozpadem rodziny. Omawiał również szeroko problematykę przemocy  oraz wchodzenia w konflikty z prawem dla zaimponowania lub w odpowiedzi na oczekiwania środowiska.
Nieodłącznym elementem spotkania profilaktycznego  jest historia o tym , jak udało mu się zmienić swoje życie- z pełnego przemocy, uzależnień, lęku na życie w oparciu o swoje silne strony, talenty, w szczęśliwych relacjach rodzinnych, pełne satysfakcji i szczęścia. Rozmowy były uzupełnione wykonywanymi na  żywo autorskimi utworami muzycznymi. 
Młodzież  dowiedziała się o zagrożeniach związanych z nałogami, poznała również konsekwencje  negatywnych zachowań i czynów, ale przede wszystkim dowiedziała się  o tym,  jak wzmocnić poczucie własnej wartości, budować prawidłowe relacje rodzinne, wierzyć w siebie i swój rozwój osobisty.

W środę, 5 października, ponad trzystu uczniów naszej szkoły wzięło udział w seansie filmowym pt. „Johnny”. Obraz inspirowany życiem zmarłego w 2016 r. księdza Jana Kaczkowskiego przedstawia historię drobnego przestępcy Patryka Galewskiego, który za sprawą duchownego dojrzewa, przechodzi wewnętrzną przemianę. Twórcy filmu nie unikają trudnych tematów, które zwykle spychamy na margines: samotności, choroby, cierpienia, wreszcie śmierci. Ksiądz Kaczkowski, w tej roli doskonały Dawid Ogrodnik, pokazuje nam, że śmierć jest doświadczeniem ostatecznym, bolesnym dla najbliższych, ale jest jednocześnie w pełni ludzka. Demaskuje strach przed koniecznym,
ale jednocześnie nieznanym i dlatego tak trudnym do zakceptowania.
Film był poważny, wzruszający, ale również zabawny. Na pewno podejmuje tematy, które nie są zupełnie obce współczesnej młodzieży, o czym świadczą oklaski na zakończenie seansu.
Wyjście do kina zorganizowała p. Halina Sankowska.

Informacja o projekcie - Gotowi na zmiany