ukra

Społeczność Grabskiego po raz kolejny  dołączyła do akcji zbierania najpotrzebniejszych rzeczy dla naszych wschodnich sąsiadów.  Tym razem uczniowie wzięli aktywny udział w  niesieniu  pomocy najmłodszym dzieciom, które znalazły się  w  trudnej, wojennej sytuacji.  Zgromadzili butelki z wodą,  soczki w kartonikach, kaszki mleczne, biszkopty, batony , wafelki,  musy owocowe,  słoiczki żywnościowe,  kolorowanki i kredki.

Dary zostały przekazane do punktu zbiórki.

Zainteresowanie akcją  i zgromadzone środki dowodzą, że społeczność naszej szkoły  nie jest obojętna na ludzką krzywdę. Potrafimy otworzyć swoje serca i okazać pomoc potrzebującym.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i dar serca.

Koordynatorkami przedsięwzięcia były pani Sylwia Kubiak i pani Magdalena Golonka.

nakretki

Akcje charytatywne przeprowadzane w szkole odgrywają dużą rolę – uczą  wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. Pragniemy, aby nasi uczniowie dostrzegali ludzi, którzy potrzebują pomocy.

Nasz szkoła włączyła się w zbiórkę nakrętek i  baterii. Te działania pomogą  w walce o zdrowie  12-miesiecznego chłopca –Leona Grzywy , który zmaga się z chorobą- SMA1. Celem zbiórki było zebranie funduszy na terapię  genową – rehabilitację

Dzięki zaangażowaniu  uczniów udało nam się zebrać  44 kg korków  oraz 33 kg baterii.

Koordynatorkami akcji były pani Magdalena Golonka, pani Ewa Szymczak i pani Joanna Maruszewska.

Dnia 7 kwietnia 2022 roku uczniowie klas III THp, III TLp i III TEg wraz z opiekunami uczestniczyli w VI Powiatowych Targach Pracy w Kutnie. W przedsięwzięciu wzięło udział około 30 pracodawców. Na Powiatowych Targach Pracy wystawcy zaprezentowali krajowe oferty pracy kutnowskich firm, PUP i agencji zatrudnienia oraz oferty zagraniczne w ramach sieci EURES.

Uczniowie mieli możliwość zapoznania z oczekiwaniami i wymaganiami pracodawców, co z pewnością pozwoli im na dostosowanie się w przyszłości do rynku pracy.

Badanie PISA jest największym międzynarodowym badaniem umiejętności uczniów na świecie. Polega na sprawdzeniu ich wiedzy i umiejętności za pomocą zadań rozwiązywanych na komputerach. Jest przeprowadzane co 3 lata i Polska uczestniczy w nim od samego początku, czyli od 2000 roku. 

W 2022 r. do badania zostało wylosowanych 250 szkół ponadpodstawowych, w tym „Grabski”. W dniu 1 kwietnia br. trzydziestu sześciu wylosowanych uczniów 
o godz. 10-ej przystąpiło do rozwiązywania zadań mierzących umiejętności z zakresu matematyki, rozumowania w naukach przyrodniczych, rozumienia czytanego tekstu, umiejętności ekonomicznych oraz kreatywnego myślenia. Przydział uczniów do poszczególnych części badania był losowy, wypełniali również kwestionariusz ucznia zawierający pytania dotyczące ich opinii i postaw. Badanie PISA jest dla uczniów dobrowolne i anonimowe, a jego wyniki zostaną opracowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień na poziomie ogólnokrajowym i nie będą wykorzystywane ani do oceny poszczególnych szkół, ani do oceny wiedzy i umiejętności pojedynczych uczniów. 

Realizację ww. badania, na zlecenie Ministra Edukacji i Nauki, przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych.

„Wywrócił całą literaturę klasyczną na Litwie, leciały spod jego pióra jak grad ballady i poema w nowej formie pisane i rozogniały umysły młodzieży” – pisał w  pamiętnikach Kajetan Koźmian. Mowa o „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, które na zawsze zmieniły oblicze polskiej literatury. W 2022 r. przypada 200. rocznica ich wydania i temu wydarzeniu postanowiliśmy poświęcić IV Dni Polskiej Kultury i Historii.

W ostatnim tygodniu marca odbył się szereg działań mających na celu upamiętnienie tego wydarzenia. Uczniowie klas II TR i IIITRp przygotowali prezentacje multimedialne na temat „Szekspir inspiruje polskich romantyków” oraz „Mickiewicz i Szekspir – próba porównania”. Przewaga uczucia i wyobraźni, intuicja psychologiczna oraz bezpośr edni, oparty na natchnieniu  sposób tworzenia sprawiły, że autor „Hamleta” był szczególnie bliski naszemu wieszczowi.

photo

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony w 2007 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy Kataru.

Głównym celem Światowego Dnia Autyzmu jest przeciwstawianie się zarówno dyskryminacji jak i stereotypom dotyczącym osób dotkniętych tą przypadłością. Odpowiednia wiedza zmienia świadomość społeczeństwa wobec osób autystycznych. Przecież każdy z nas jest inny, wyjątkowy  i tak samo ważny. Razem możemy zmienić nastawienie ludzi do osób z autyzmem.

autyzm00

Zgodnie z zapowiedzią 21 marca odbyły się warsztaty dla młodzieży organizowane przez Mazowiecką Uczelnię Publiczną w Płocku. Obejmowały one dwa moduły „Przedsiębiorczość i kariera zawodowa” oraz „Zarządzanie własnymi pieniędzmi”. Pani dr Mariola Szewczyk-Jarocka w ciekawy sposób poprowadziła spotkanie i zainteresowała słuchaczy tematyką ekonomiczną. W warsztatach brały udział klasy 3TRg, 3TH, 3TI, 3TOŚ, 3TEp.

O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.

Nasza szkoła postanowiła w sposób szczególny upamiętnić 90. rocznicę powstania. 

Z inicjatywy pana dyrektora Wojciecha Banasiaka oraz Samorządu Uczniowskiego zrodził się pomysł posadzenia grabu. Nazwa tego pięknego drzewa nawiązuje do nazwiska patrona szkoły Władysława Grabskiego. Nic więc dziwnego, że otrzymało imię „Władysław”.

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Kutno otrzymaliśmy sadzonkę grabu, który wyrośnie w przyszłości na piękne drzewo – symbol siły, wielkości i długowieczności. Będzie przypominał następnym pokoleniom o poprzednikach – uczniach i nauczycielach Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego.

W samo południe odbyło się uroczyste wsadzenie jubileuszowego grabu. W tym wydarzeniu udział wzięli: pan dyrektor Wojciech Banasiak, opiekunki Samorządu  Uczniowskiego, uczniowie wchodzący w skład SU oraz klasy I i II TOŚ pod opieką pani Joanny Maruszewskiej. 

Jak powiedział prowadzący uroczystość - przewodniczący SU Jakub Smakowski, cytując wiersz Leopolda Staffa,  nie ma:

„nic piękniejszego  niż wysokie drzewa

W brązie zachodu kute wieczornym promieniem (…)

I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,

Z których widmami rośnie wyzwolona dusza...”

 Miejmy nadzieję, że zasadzone dzisiaj drzewo na zawsze związane będzie  nie tylko ze szkołą, ale też historią i kulturą społeczności miasta Kutna.