zbiorka karmy

Nasza szkoła ma swoje tradycje i święta, które wspierają tworzenie wspólnoty. Ważnym wydarzeniem w kalendarzu społeczności ,,Grabskiego” jest uroczyste ślubowanie uczniów klas I. W tym roku odbyło się ono 28 września. Tego dnia, przed południem, wszyscy uczniowie klas I zgromadzili się w sali gimnastycznej. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztu sztandarowego i hymnem państwowym. 

piknik

Dwieście lat temu w Wilnie, w drukarni Józefa Zawadzkiego ukazał się I tom Poezyj Adama Mickiewicza (1822). Wydany w niewielkim (500 egz.) nakładzie zbiór wierszy podzielony został na dwie części. Pierwszą stanowił cykl 14 utworów zatytuowanych „Ballady i romanse” (Pierwiosnek, Romantyczność, Świteź, Świtezianka, Rybka, Powrót taty, Kurhanek Maryli, Do przyjaciół, To lubię, Rękawiczka, Pani Twardowska, Tukaj, Lilie, Dudarz), drugą „Wiersze różne” (Hymn do N.P.Maryi, Żeglarz, Warcaby, Przypomnienie). 

Tomik wierszy Mickiewicza określany jest jako manifest polskiego romantyzmu, zaś datę jego  publikacji przyjmuje się jako początek tej epoki w polskiej literaturze i sztuce.

Z tej okazji, 26 września br. odbyło się w bibliotece szkolnej Narodowe Czytanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W akcji czytelniczej udział wzięli uczniowie klasy II TE, IV TRp  i I TR. Utwory Mickiewicza czytały: Zuzanna Mastalerska, Daria Wronkowska, Oliwia Osowska, Michalina Sobolewska,  Katarzyna Grzegorczyk, Paulina Bartniak, Julia Zalewska. Prezentację, tematycznie związaną z poezją Mickiewicza, przygotował Kamil Majkowski z kl. III TL. Organizacja spotkania: p. Anna Janiak, p. K. Kopańska-Zimna, p. R.Wilczyński.

Uczniowie klas pierwszych szybko aklimatyzują się w naszej szkole. To, co nowe po kilku tygodniach staje się dobrze znane, ,,oswojone". Proces ten wspomagają wyjazdy integracyjne. 
26 września na wycieczkę do Oporowa pojechała klasa I TE z wychowaczynią- p. Dorotą Chojnacką oraz p. pedagog Magdaleną Golonką i nauczycielką wychowania fizycznego - p. Agnieszka Fuz. Grupa spacerowała po XIX-wiecznym parku, otaczającym zamek, a następnie wzięła udział w grach i zabawach, dzięki którym ich uczestnicy mogli lepiej się poznać. Ruch na świeżym powietrzu wszystkich wprawił w dobry humor. Gdy zakończyły się  zabawy integracyjne klasa I TE udała się do zamku. Po wiekowych komnatach uczniów oprowadzał kustosz p. Andrzej Borucki. Interesująca gawęda o przeszłości zabytku rozbudziła zainteresowanie uczniów historią regionu i naszego miasta. Po powrocie z Oporowa udali się na plac Wolności, by zobaczyć wystawę dotyczącą przeszłości Kutna, prezentującą ważne wydarzenia i ich uczestników - od prehistorii do czasów współczesnych.
 
 
Uczniowie klasy I TE aktywnie i atrakcyjnie spędzili ten dzień - lepiej  poznali kolegów i koleżanki, a  przy tym odkryli, że wszyscy jesteśmy częścią historii.
„Sprzątania Świata” to ekologiczna międzynarodowa akcja, w której łączy się powszechną manifestację przeciw zaśmiecaniu środowiska z pracą społeczną nad jego oczyszczeniem. Jest ona znana na całej kuli ziemskiej. W Polsce trwa od 1994 r., a jej ideę zaszczepiła w społeczeństwie pani Mira Stanisławska-Meysztowicz, która na stałe mieszka w Australii.
Od tamtej pory, co roku we wrześniu, odbywa się finał akcji, w której oczywiście nie mogło zabraknąć uczniów technikum ochrony środowiska. Młodzież z  klasy IV TOŚ p sprzątała teren wokół szkoły, a także park Traugutta. Dla całej społeczności Grabskiego została przygotowana wystawa promująca dbałość o środowisko. Towarzyszyła jej prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów klasy III TOŚ.
Mając na uwadze hasło tegorocznej kampanii „Wszystkie śmieci nasze są”, zachęcamy wszystkich do działań proekologicznych i oczywiście segregowania odpadów. Koordynatorkami akcji były p. Ewa Szymczak i p. Joanna Maruszewska.
Jesień to, tradycyjnie w naszej szkole, czas wyjazdów integracyjnych pierwszoklasistów.  W tym roku jako pierwsi wyjechali przyszli logistycy z klasy B pod opieką wychowawczyni p. Joanny Maruszewskiej oraz p. Joanny Bogusławskiej,  p. Magdaleny Golonki, a także praktykanta – naszego absolwenta Piotra Rojka. Pogoda w tym dniu sprzyjała spędzaniu wolnego czasu na świeżym powietrzu w gospodarstwie agroturystycznym „Myszogród”.
 
integracjabtl
 
Pod kierunkiem szkolnego pedagoga uczniowie uczestniczyli w grach i zabawach, których celem było  poznanie siebie i kolegów z klasy. W czasie zabawy nawiązywali relacje rówieśnicze, współpracowali i budowali podstawy dobrej komunikacji. Na zakończenie młodzież miło spędziła czas przy ognisku i pieczonych kiełbaskach.
18 września 2022r. młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie brała udział w obchodach 83. rocznicy bitwy nad Bzurą, które odbyły się w Parku Wiosny Ludów. Podczas uroczystości naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy pod opieką p. Dariusza Lewińskiego oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego pod opieką p. Agnieszki Sędkowskiej.
 
 
 
Uczniowie ,,Grabskiego" złożyli kwiaty pod tablicą generała Tadeusza Kutrzeby. Uroczystościom patronowali: p. Zbigniew Burzyński- prezydent miasta, p. Grzegorz Skrzynecki- dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie, Kutnowska Rada Pamięci Narodowej oraz I LO PUL Liceum Mundurowe w Kutnie.