Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie to zwykle wyzwanie dla uczniów i powód do dużego stresu. Rozwiązanie zadań z arkusza egzaminacyjnego dla zawodu technik ochrony środowiska zajmuje godzinę. Przygotowanie go – co najmniej dwa lata. Zanim wszystkie arkusze egzaminacyjne trafią przed oblicza uczniów, przechodzą wieloetapową standaryzację. Proces ten podlega ścisłym procedurom, które mają zapewnić nie tylko przygotowanie optymalnych zadań, ale również zagwarantować właściwe przeprowadzenie egzaminu zawodowego.

W związku z tym ważne jest, aby w teście znalazły się zadania różnego typu, zgodne z podstawą programową. Poddawane są kategoryzacji na łatwe, o przeciętnym stopniu trudności i trudne. Poza tym powinny różnicować wyniki egzaminacyjne.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna współpracuje z naszą szkołą w procesie standaryzacji arkuszy. Uczniowie klas III i IV technik ochrony środowiska rozwiązywali test właściwy dla swojego zawodu. Na zakończenie dzielili się wrażeniami dotyczącymi stopnia skomplikowania zadań z pracownikiem OKE. Korzyści są obustronne: młodzież zdobyła pewne doświadczenia, a pracownicy OKE materiał do pracy nad arkuszami.
Mamy nadzieję, że wszystkie testy zostaną doskonale rozwiązane w najbliższej sesji egzaminacyjnej.

W ostatni czwartek, w ramach Festiwalu Szaloma Asza, odbyła się gra miejska pt.: ”Szalom (Asz) z miasta róż”. Imprezę zorganizowali: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie oraz Good Games. Wymogiem uczestnictwa w grze było posiadanie smartfona/tabletu z zainstalowaną odpowiednią aplikacją oraz mobilnym dostępem do Internetu.

Uczestnicy, przy pomocy aplikacji, odnajdywali miejsca związane z Szalomem Aszem i śladami kultury żydowskiej w Kutnie. Zadania przygotowane dla uczestników miały różny charakter: od klasycznych pytań dotyczących postaci po kreatywne zadania literackie czy fotograficzne. Gra wymagała dobrej kondycji, ponieważ jej trasa miała ponad pięć kilometrów długości, ograniczona też była limitem czasowym.

Impreza cieszyła się sporym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział blisko 100 osób (18 drużyn) z kutnowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
„Grabskiego” godnie reprezentowały dwie drużyny. Klasa III TE g w składzie: Karolina Gruszka, Joanna Jagielska, Ewelina Pietrowska, Karolina Sobolewska, Krzysztof Zachwieja zajęła VI miejsce. Klasa IV TI w składzie : Damian Drzewiecki, Filip Kowalczyk, Hubert Nowakowski, Gerard Podlewski, Maciej Wojtalik uplasowała się o dwa miejsca niżej.

Opiekę nad uczniami w trakcie trwania konkursu sprawował p. Piotr Bielicki

Już po raz czwarty nasza szkoła, dzięki wspólnej inicjatywie pani Haliny Sankowskiej i pani Doroty Chojnackiej, jest partnerem Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie w organizacji Festiwalu Szaloma Asza. Na tegoroczną edycję przygotowaliśmy czytanie fragmentów przetłumaczonej po raz pierwszy na język polski powieści "Reb Szlojme bogacz" napisanej w jidysz w roku 1911. 
Wybrane fragmenty związane były z głównym bohaterem utworu, jego młodą żoną, opisem jarmarku i wieczerzy szabasowej. Zaprezentowali je: Gerard Podlewski z kl. IV TI (na inauguracji XII Festiwalu we wtorek 5 października) oraz Iza Jabłońska z kl. IV aTL, Filip Góreczny i Bartek Żurawik z klasy III TLg, a także Filip Kowalczyk z kl. IV TI (podczas wernisażu wystawy plastycznej "Wieloformy. Brama" 7 października).
Młodzi artyści zostali nagrodzeni długimi brawami przez licznie zgromadzoną publiczność, w tym grupę uczniów z klas IV TE i IV TOŚ. Otrzymają też, jako upominki, powieść Szaloma Asza, której fragmenty czytali. 

Mlodzi na start plakat

Ślubowanie  to podniosła uroczystość, która wprowadza pierwszoklasistów w społeczność szkolną. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w ich pamięci.

30 września uczniowie pięciu oddziałów: 

  • technik ekonomista  - wychowawczyni pani Aleksandra Rossa;
  • technik logistyk  - wychowawczyni pani Magdalena Trzeciak- Jóźwiak;
  • technik reklamy z panią Justyną Chrzanowską w zastępstwie za wychowawcę pana Rafała Prętkiewicza;
  • technik programista - wychowawczyni pani Agnieszka Sędkowska;
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik ochrony środowiska - wychowawca pan Piotr Szutoczkin;

złożyli publiczne, uroczyste przyrzeczenie na sztandar  – symbol najwyższych wartości i tradycji szkoły.

photo

W poniedziałek 27 września uczniowie z klas III TEg i III TLg udali się na wycieczkę do Warszawy. Wczesną pobudkę wynagrodziła nam znakomita pogoda. Na początek udaliśmy się do Muzeum Neonów. Unikatowe na skalę europejską muzeum mieści się Soho Factory -  modnej, postindustrialnej przestrzeni, na terenie której znajdowała się fabryka amunicji „Pocisk”, a następnie zakłady produkujące kultowe skutery „Osa”.
Zbiory muzeum to  kultowe napisy i fascynujące historie. Drugie życie zyskują tutaj reklamy świetlne, które – po latach świetności w czasach komunizmu – popadły w zapomnienie. Odnowione i kolorowe przywołają nutę nostalgii. 

komunikat2409