Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego jest szkołą, która funkcjonuje od 1932 r. W tym roku przypada Jubileusz 90-lecia jej powstania. Tradycją naszej placówki jest kształcenie zawodowe na najwyższym poziomie. Na przestrzeni wielu lat zmieniały się  jej nazwy, ale niezmienne pozostały cele nauczania – przygotowanie do życia zawodowego profesjonalistów w różnych dziedzinach – absolwentów wykazujących się wiedzą,  umiejętnościami i wysokim poziomem kultury osobistej. Dziś kształcenie zawodowe przeżywa swój renesans. Wnioski wynikające z analizy rynku pracy jednoznacznie wskazują, że najbardziej poszukiwanymi dziś pracownikami są absolwenci techników. Pracodawcy poszukują specjalistów  mających kwalifikacje zawodowe przydatne w  funkcjonowaniu firm, np. informatyków, logistyków, pracowników reklamy, handlowców czy ekonomistów. photo

Tradycje nauki zawodu w Kutnie związane są nierozerwalnie z naszą szkołą. Aby to podkreślić w tym szczególnym dla nas – jubileuszowym roku, zorganizowaliśmy Dzień przedmiotów zawodowych. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, biorąc udział w: grach, quizach, zabawach, zajęciach plastycznych i informatycznych. Wykonali makiety zagospodarowania terenu szkoły, ekspozycję towarów na półkach sklepowych, przygotowali pokaz mody z wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do recyklingu. Wszystkie zabawy przebiegały w luźnej atmosferze „pierwszego dnia wiosny”. Nie od dziś wiadomo jednak, że zabawa jest również formą nauki, a teorii uczy się najlepiej przez praktykę. 

Dziękujemy wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie Dnia przedmiotów zawodowych.

21 marca gościliśmy grupy ósmoklasistów ze szkół podstawowych w powiecie kutnowskim w ramach Drzwi Otwartych. Młodsi koledzy i koleżanki zwiedzali sale lekcyjne, i przypatrywali się pracy naszych uczniów, którzy wykonywali zadania związane ze swoimi kierunkami kształcenia. Rolę przewodników po szkole przyjęli uczniowie z klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy z zaangażowaniem odpowiadali na pytania zwiedzających.

Zainteresowanie ofertą edukacyjną „Grabskiego” było bardzo duże.Liczymy, że dzisiejsze miłe spotkanie ułatwi im podjęcie decyzji o wyborze szkoły. W tym roku „Grabski” obchodzi 90-lecie powstania. To dla naszej społeczności ważne wydarzenie. Mamy nadzieję, że ósmoklasiści wybiorą właśnie naszą szkołę i wraz z nami będą tworzyć jej  historię.

10 marca  2022 r. na stronie Kuratorium Oświaty w Łodzi ukazała się informacja, zgodnie z którą nasza szkoła otrzyma wsparcie finansowe w wysokości 15 tysięcy złotych, w ramach  Priorytetu 3 ,,Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0".

Program ma za zadanie wspierać w latach 2021-2025 organy prowadzące szkoły, placówki wychowania przedszkolnego oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Termin realizacji zakupów oraz sposób dokumuntowana poniesionych wydatków określi umowa zawarta między Łódzkim Kuratorem Oświaty a organem prowadzącym placówkę.

Dodajmy, że nasza szkoła po raz drugi otrzymuje dofinansowanie MEiN (pierwszy raz w 2017 r. ).

17  marca  w naszej szkole odbył się Międzynarodowy Konkurs ,,Kangur Matematyczny". Inicjatorem turnieju  jest Stowarzyszenie „Kangourou Sans Frontières” z siedzibą w Paryżu,  a w  Polsce -  Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych w Toruniu. Konkurs miał charakter jednorazowego testu, którego celem było rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych uczniów, kształtowanie umiejętności logicznego myślenia oraz popularyzacja ,,królowej nauk”. 

Chętnych do zmierzenia się z zadaniami wymagającymi logicznego myślenia nie brakowało. Na wyniki konkursu musimy jeszcze poczekać, ale cieszymy się, że uczniowie naszej szkoły podjęli się tego wyzwania. Po oddaniu kart odpowiedzi uczestnicy turnieju otrzymali upominek –zabawkę logiczną.

Organizatorkami przedsięwzięcia były: pani Marta Bednarek, pani Ewa Kowalska i pani Maria Pływacz.

Od 21 marca 2022 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. W.Grabskiego w Kutnie realizowany będzie Projekt pn.: „Akademia Ekonomii Praktycznej - warsztaty dla młodzieży”.

aep

Projekt pn.: „Akademia Ekonomii Praktycznej - warsztaty dla młodzieży” jest współfinansowany ze środków 
Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu 
„SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI”
UMOWA Nr SONP/SP/513774/2021

Projekt jest skierowany do uczniów klas II, III lub IV liceum lub technikum na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego, będzie realizowany w roku szkolnym 2021/2022 (semestr letni) oraz 2022/2023 (semestr zimowy i letni). 

Projekt obejmuje warsztaty o tematyce ekonomicznej, podzielone na dwa moduły:

I moduł – Przedsiębiorczość i kariera zawodowa

  1. „Pasja i dyscyplina kluczem do sukcesu i szczęścia” – 2 godziny
  2. „Jak skutecznie przygotować się do bycia przedsiębiorcą?” – 2 godziny
  3. „Warsztaty z małej przedsiębiorczości” – 2 godziny 

II moduł – Zarządzanie własnymi pieniędzmi

  1. „Nadmierne zadłużanie się a korzystanie z produktów finansowych ” – 2 godziny
  2. „Planowanie budżetu domowego, kształtowanie struktury dochodów i wydatków, oszczędności” – 2 godziny
  3. „Praktyczne aspekty systemu podatkowego w Polsce” – 2 godziny

Uczniowie naszej szkoły  brali udział  w  etapie wojewódzkim kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. 
W  II etapie naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice z klasy III TEg: Wiktoria Górkiewicz, Natalia Chmielewska i Karolina Sobolewska.
Uczestnicy etapu wojewódzkiego zespołowo rozwiązywali test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań, dotyczących szczegółowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń w Polsce. Uczennice naszej szkoły, przygotowując się do olimpiady, poszerzyły swoją wiedzę i rozwinęły umiejętności z zakresu zasad rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz pogłębiły  zawodowe zainteresowania.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak wręczył uczennicom upominki ufundowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a gratulując im wyników w konkursie podkreślił  zaangażowanie uczestniczek i docenił wysiłek włożony w przygotowanie do olimpiady.

W dniu 10 marca 2022 roku  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łodzi odbył się regionalny finał ogólnopolskiego konkursu „Poznaj swoje prawa pracy”, którego organizatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy w Łodzi.

Z naszej szkoły wzięły w nim udział dwie uczennice: Patrycja Stępniak z kl. III TEg i Katarzyna Grzegorczyk z kl. III TRp. Obie to laureatki etapu szkolnego, który odbył się w grudniu  2021 roku.

Konkurs przeprowadzany był w ramach programu „Kultura bezpieczeństwa”. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z pytaniami testu  dotyczącymi ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej.

Test opracowany przez Okręgową Komisję Konkursową składał się z 35 zadań dotyczących prawa pracy i przepisów BHP. 

Na uwagę zasługuje wysoki poziom konkursu. W etapie wojewódzkim wzięło udział 29 szkół  reprezentowanych przez 58 osób. Jednak w związku z uzyskaniem przez ośmiu uczniów jednakowej - maksymalnej  liczby punktów, przeprowadzono dodatkowy test, w którym  oprócz punktów  liczył się czas odpowiedzi.

Rywalizację na 2 miejscu ukończyła Patrycja Stępniak z klasy III TEg i to ona będzie walczyła o główną nagrodę  w ogólnopolskim finale, który odbędzie się w kwietniu 2022 roku w Centrum Nauki „KOPERNIK” w Warszawie.

Laureaci konkursu otrzymali cenne nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny), pozostali uczestnicy  dyplomy oraz drobne upominki.

Koordynatorem konkursu jest Maria Pływacz.

Do pomocy Ukrainie włączają się wszyscy ludzie dobrej woli, którym na sercu leży los ludzi dotkniętych koszmarem wojny. Uczniowie i nauczyciele „Grabskiego” również zaangażowali sie w tę szlachetną akcję. 2 marca 2022 r. w naszej szkole odbyła się zbiórka charytatywna „#Solidarni z Ukrainą”. Tego dnia  uczniowie, dyrekcja i nauczyciele przekazali liczne dary w postaci artykułów przeznaczonych dla dzieci i niemowląt, chemicznych, spożywczych oraz środków higieny osobistej.

Jako organizatorki jesteśmy wdzięczne za tak ogromny odzew na nasz apel. Świadczy to dużej wrażliwości i bezinteresownej chęci czynienia dobra.

Dziękujemy!

Organizatorzy akcji: p. Sylwia Kubiak, p. M. Golonka, p. A .Szymańska.