W dniu 22.09.2021 r. poczet sztandarowy Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego, pod opieką nauczyciela chemii i fizyki Dariusza Lewińskiego, brał udział w obchodach 93. rocznicy śmierci doktora Antoniego Troczewskiego zorganizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej.

Zgromadzeni zostali serdecznie powitani przez prezesa TPZK p. Bożenę Gajewską. W ramach uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. dr A. Troczewskiego przybliżyli najważniejsze fakty z życia swojego patrona. Szczególnie podkreślili zasługi doktora dla rozwoju Kutna i całego regionu. Na zakończenie młodzież złożyła kwiaty pod tablicą upamiętniającą tę wybitną postać.

Uczniowie z klasy IV Technikum Informatycznego  zajęli II miejsce w konkursie "Łódzkie nakręca się" zorganizowanym przez RPO (Regionalny Program Operacyjny) przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Uczniowie przystąpili do konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych i nagrali film ukazujący jak fundusze europejskie zmieniły Kutno w ostatnich latach. Na filmie zostały zaprezentowane inwestycje współfinansowane z udziałem pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej.

Autorami i wykonawcami nagromadzonego materiału są uczniowie Gerard Podlewski i Hubert Nowakowski, a ich opiekunem był pan Krzysztof Pawłowski.

Zgodnie z regulaminem konkursu zdobywcy II miejsca otrzymali nagrodę pieniężną w kwocie 6000 zł na wyposażenie multimedialne dla szkoły oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich uczniów klasy IV TI. Serdecznie gratulujemy i życzymy młodym informatykom dalszych sukcesów.

Nagrodzony film można obejrzeć pod linkiem https://youtu.be/ssSXBnoTsqM

Kultura jest ważna, gdy do nas dociera i wpływa na wyobrażenia o rzeczywistości. Okazuje się, że nie trzeba daleko szukać, aby niedaleko Kutna znaleźć prawdziwe perły architektury i interesujące ślady dziedzictwa przeszłości. Z naszego punktu widzenia są jeszcze cenniejsze, gdyż stanowią część kultury naszego regionu. Przekonali się o tym uczniowie klas II TL i II TR, którzy po pandemicznej izolacji chcieli nadrobić stracony czas. Wybrali się wraz ze swoimi wychowawczyniami Katarzyną Kopańską-Zimną i Aleksandrą Szymańską na jednodniową wycieczkę integracyjną. 

Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Muzeum im. Jerzego Dunin – Borkowskiego w Krośniewicach. Informacje o niezwykle ciekawych zbiorach malarstwa i pamiątkach związanych z rodzinami Dunin-Borkowskich i Bacciarellich przekazał pan Piotr Bielicki – nauczyciel historii w naszej szkole. Mogliśmy podziwiać kolekcję mebli, militariów, monet, medali i przedmiotów życia codziennego. W przerwie  pani pedagog Magdalena Golonka przeprowadziła zajęcia integracyjne, które wprawiły wszystkich w doskonały humor.

podziekowanie

brama

Z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1 września 2021 r. na cmentarzu parafialnym w Kutnie odbyły się uroczystości upamiętniające poległych Harcerzy i Żołnierzy Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyli: poczty sztandarowe szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat kutnowski, władze powiatu ze Starostą Kutnowskim Danielem Kowalikiem i wicestarostą Magdaleną Krupińską – Kotulską, dziekan parafii św. Wawrzyńca w Kutnie ksiądz dr Jerzy Swędrowski. Nie mogło zabraknąć przedstawicieli naszej szkoły – młodzieży z dyrektorem Wojciechem Banasiakiem i Dariuszem Lewińskim – nauczycielem fizyki. Prowadzącym uroczystość był dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury - Jacek Gałka. Po wystąpieniach Starosty Kutnowskiego, Dziekana ks. kan. dr. Jerzego Swędrowskiego, Dyrektora I LO im. Gen. J. Henryka Dąbrowskiego Przemysława Zawadzkiego nastąpiło złożenie wieńców przez delegacje.

Na zakończenie uroczystości zespół wokalny MDK zaśpiewał pieśń o tematyce żołnierskiej.