zdalne.png

W ramach realizacji przedsięwzięcia p.n. „Poznaj Polskę”  w dniu 14.12.2021 klasa III TH / TR g  pod opieką p. Sylwii Kubiak, p. Agnieszki Drapińskiej oraz p. Agnieszki Fuz udała się na wycieczkę do Torunia. Pierwszym punktem było Muzeum Piernika Toruńskiego - gdzie uczniowie poznali historię powstania miasta Toruń i ponad 250- letnią  tradycję  piernika toruńskiego. Mogli zapoznać się ze starożytną recepturą ciasta piernikowego oraz sposobami jego wypieku. Uczestnicy wycieczki mieli okazję zobaczyć wystawę zrealizowaną w ramach cyklicznych imprez „Świąteczny Festiwal Toruńskiej Katarzynki” oraz „Boże Narodzenie piernikiem pachnące”, realizowanych przez Muzeum Okręgowe. 

Następnie uczniowie wraz z przewodnikiem zwiedzili Stary i Nowy Toruń. Odwiedzili najważniejsze punkty związane z historią miasta oraz jego atrakcyjne dla zwiedzających miejsca. Zobaczyli zabytkową część miasta, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Ostatnim przystankiem wycieczki był spacer po Starym Mieście, dokąd udaliśmy się przepięknym Bulwarem Filadelfijskim położonym wzdłuż Wisły. Mikołaj Kopernik dumnie pozował z nami do zdjęć, a my trzymaliśmy w dłoniach toruńskie pierniki.

W piątek  10 grudnia 2021 r. w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odbył się finał VII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. 

Olimpiada   jest organizowana  przez  Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy, którego członkiem jest „Grabski” i stanowi  kontynuację - cieszącego się dużym zainteresowaniem młodzieży - Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Składa  się ona z 3 etapów: szkolnego, okręgowego i centralnego. 

Do udziału w Olimpiadzie jak co roku zaproszeni zostali uczniowie średnich szkół zawodowych, którzy kształcą  się w zawodach: technik ekonomista, technik handlowiec, technik księgarstwa, technik administracji, technik rachunkowości, technik organizacji reklamy/technik reklamy. Wszyscy laureaci i finaliści turnieju  są zwolnieni z części pisemnej egzaminu  zawodowego. Program konkursu handlowo – menadżerskiego  obejmuje wiedzę i umiejętności z  zakresu  problematyki ogólnej oraz  tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Tegorocznym tematem przewodnim jest  „Inflacja a zachowania podmiotów gospodarczych w Polsce”.

W  etapie szkolnym konkursu  uczestniczyło ponad  1800 uczniów z 75 szkół. W etapie okręgowym wzięło udział 344 uczniów z 69 szkół, a do etapu centralnego zakwalifikowano 66 uczniów  -  wśród nich jest  uczennica „Grabskiego”  Paulina Kuźnicka z klasy III technikum ekonomicznego. 

Młodzież naszej szkoły chętnie i aktywnie bierze udział w licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 02 grudnia pan dyrektor Wojciech Banasiak wręczył nagrody oraz dyplomy laureatom i osobom wyróżnionym w ważnych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

W ostatnim czasie w szkole odbyły się liczne konkursy szkolne. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się z językiem angielskim zawodowym w ramach konkursu Business English (poziom B2). Nagrody ufundował pan dyrektor Wojciech Banasiak. Najlepsze wyniki osiągnęli:

  • I miejsce  - Karina Głowacka  - klasa 3TLg, 
  • II miejsce - Patryk Bardziński - klasa 3TLp, 
  • III miejsce Dobrosława Cieślak - klasa 3TLp.

Wyłoniono również, laureatów w następujących konkursach plastycznych: 

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości  organizowany jest od 2008 roku, w 180 krajach świata. Jest to międzynarodowy projekt obejmujący wiele wydarzeń, w których biorą udział tysiące ludzi w naszym kraju (a miliony na świecie!) 

W listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i konkursy promujące świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. Każdego roku wybierany jest jeden temat, na który organizatorzy chcą zwrócić szczególną uwagę, w 2021 roku motyw przewodni to „Biznes jutra”.

Nasza szkoła również włączyła się w obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Z tej okazji w szkole gościliśmy przedstawiecieli świata biznesu oraz instytucji bezpośrednio z nim związanych. Uczniowie uczestniczyli w prelekcjach, których głównym celem było pogłębienie wiedzy na temat zakładania i prowadzenia firmy oraz kształtowanie postawy przedsiębiorczej.

Koordynatorem ŚTP w naszej szkole była pani A. Kraszewska, a w jego organizację włączyli się również p. A. Drapińska, p. J. Tarnowski, p. A. Wasielewska.

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego pt. ,,Lekcje z ZUS". Celem akcji było przybliżenie młodym ludziom tematyki związanej z ubezpieczeniami społecznymi. Przedsięwzięcie to autorski projekt ZUS-u i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

W ramach projektu grupa uczniów kształcąca się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w zajęciach z pracownikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi- p. Michaliną Figurską. Młodzież uzyskała praktyczną wiedzę  o emeryturach, rentach i innych świadczeniach przysługujących osobom ubezpieczonym.
23 listopada - w ramach przedsięwzięcia- grupa uczniów zmierzyła się z testem ,,Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Najlepiej rozwiązały go uczennice kl. III TEg: Karolina Sobolewska, Natalia Chmielewska, Wiktoria Górkiewicz. Uczennice zostały zgłoszone do etapu wojewódzkiego konkursu. 
Koordynatorką projektu w szkole była p. Agnieszka Drapińska

imageOrganizacja Narodów Zjednoczonych  w 1999r. uznała 25 listopada  za Międzynarodowy Dzień Walki z Przemocą wobec Kobiet. Od tej pory obchodzony jest w ponad 60 krajach świata, w tym również w Polsce. Cel akcji to nagłaśnianie problemu. 25 listopada rozpoczynają się obchody 16 dni działań przeciw przemocy wobec kobiet.

16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet - określane mianem kampanii „Białej Wstążki” -  to jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcie o zasięgu globalnym, mające na celu przeciwdziałanie wskazanemu zjawisku.  Symbolem akcji jest biała wstążka, która oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem.

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Ważne daty:

  • 2 października – Międzynarodowy Dzień bez Przemocy
  • 19 listopada - Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci
  • 20 listopada – Dzień Ochrony Praw Dziecka
  • 25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

 

 

24 listopada Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie świętowała swój jubileusz 90-lecia. Uroczystość rozpoczęła część artystyczna, w której wystąpili uczniowie naszej szkoły: Filip Kowalczyk i Gerard Podlewski z klasy IV TI. Przeczytali oni fragmenty utworu Ruiza Zafona "Cień wiatru", traktatu łacińskiego "O miłości do książek" oraz wspomnienia Maksyma Gorkiego i Jarosława Iwaszkiewicza, przedstawiające magiczny świat bibliotek i książek oraz przyjemności i korzyści płynące z czytania.

W uroczystości uczestniczyli: poseł na Sejm RP, przedstawiciele biur poselskich, władze samorządowe miejskie, dyrektorzy i pracownicy bibliotek oraz stowarzyszeń. Znalezienie się w tak zacnym gronie było dla nas wyróżnieniem. Naszą szkołę reprezentowali pan dyrektor Wojciech Banasiak i pani Halina Sankowska.
Po części oficjalnej wszyscy goście zostali zaproszeni na jubileuszowy tort.
Wyboru tekstów dokonały oraz przygotowały uczniów do ich  zaprezentowania panie Halina Sankowska i Dorota Chojnacka.
Funkcję fotografa podczas uroczystości pełnił Hubert Nowakowski z kl. IV TI.
Szczególne podziękowania składamy panu Robertowi Wilczyńskiemu za wskazanie książki, z której zostały wykorzystane dwa teksty.