Po wakacyjnym odpoczynku przyszedł czas na powrót do nauki i pracy. W poniedziałkowy poranek, 2 września, p. dyrektor Wojciech Banasiak powitał w murach naszej szkoły uczniów, rodziców, nauczycieli a także gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:

 • panią Jolantę Pietrusiak – członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

 • pana Adriana Zielińskiego asystenta Tadeusza Woźniaka -  Posła na Sejm RP,

 • przedstawicielkę Komendy Powiatowej Policji w Kutnie panią sierżant sztabową  Justynę Filipczak,

 • aspiranta Rafaela Stankiewicza również przedstawiciela  Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

photo fb

Pan Dyrektor w sposób szczególny zwrócił się do uczniów klas pierwszych. Gratulując im wyboru szkoły podkreślił, że „Grabski” jest jedną z najnowocześniejszych i największych szkół zawodowych w powiecie kutnowskim. Należy do elitarnej grupy placówek realizujących programy: Szkoła Odkrywców Talentów, Bezpieczna Szkoła, Szkoła bez przemocy, a także projekty unijne Erasmus + i Gotowi do pracy. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowanych nauczycieli. W tym roku szkolnym do Rady Pedagogicznej dołączyli:

 • pani Katarzyna Bartosiak – nauczycielka przedmiotów zawodowych logistycznych,

 • pani Liliana Czwajda – nauczycielka przedmiotów zawodowych logistycznych,

 • pani Marta Dynowska – nauczycielka wychowania fizycznego,

 • pani Agnieszka Frydrysiak – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych,

 • pani Oliwia Lewandowska – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych,

 • pani Grażyna Matusiak – nauczycielka matematyki,

 • pani Anna Michalak – nauczycielka religii,

 • pani Joanna Paćkowska – Dudzik – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu ochrony środowiska,

 • pan Tomasz Pietrzak – nauczyciel informatyki i bhp,

 • pani Emilia Szydłowska – nauczycielka języka polskiego

 • pani Magdalena Walczewska – nauczycielka języka rosyjskiego.

Doskonała, ciągle unowocześniana baza dydaktyczna, ale przede wszystkim wysiłek nauczycieli i rodziców sprawia, że młodych ludzi wychowujemy i kształcimy profesjonalnie do wyzwań, które stawia przed nimi przyszłość – podkreślił pan Dyrektor.

Nie bylibyśmy jednak w stanie jako społeczeństwo rozwijać się i doskonalić, gdybyśmy nie pamiętali o przeszłości, co starał się przekazać w okolicznościowym wykładzie  pan Grzegorz Jaskułowski – nauczyciel historii. Wspomnienie II wojny światowej to przeżycie wspólnotowe, które łączy wszystkie pokolenia, łączy nas w refleksji nad tym, co wydarzyło się 80 lat temu. To zarówno przestroga dla następnych pokoleń przed kataklizmem wojennym, jak i wezwanie do gotowości do pracy i poświęcenia na rzecz ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości wybrzmiały liczne życzenia, aby nadchodzący rok był źródłem satysfakcji i sukcesów uczniów i nauczycieli. Nadesłali je przyjaciele  naszej szkoły.

Życzenia na rok szkolny 2019/2020

Specjalne życzenia w imieniu Samorządu Uczniowskiego złożył też koleżankom i kolegom Gerard Padlewski.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się
w dniu 02 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00.

 mgr inż. Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku (piątek) od godz. 10:30
w szkole wydawane będą świadectwa, dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej 
(czerwiec-lipiec 2019) egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Po odbiór świadectw, dyplomów i suplementów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

Jednocześnie informuję, że deklaracje na egzamin w Sesji 1. 2020 Zima (styczeń-luty 2020)  do 09 września 2019 r.
(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Absolwenci techników, którzy będą chcieli dostać się w tym roku na Politechnikę Warszawską mają w tym razem nieco ułatwiony start.

Na 5 kierunków prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w Płocku oraz 6 prowadzonych w Warszawie, będzie się im być może nieco łatwiej, dostać dzięki uwzględnieniu w procedurze kwalifikacyjnej wyników z egzaminów nie tylko maturalnych ale i zawodowych.

Do tej pory uwzględniano jedynie matematykę, język obcy oraz przedmiot do wyboru, którym mogła być w zależności od kierunku m.in. fizyka, chemia, biologia, czy wiedza o społeczeństwie. W  tym roku, po raz pierwszy, Uczelnia postanowiła uwzględniać również posiadane przez kandydatów umiejętności zawodowe.

W procedurze kwalifikacyjnej, uwzględniana jest średnia arytmetyczna wyników uzyskanych w trakcie egzaminów zawodowych skutkujących zdobyciem dyplomu technika. Dzięki dość wysokiemu przelicznikowi, dyplom technika liczy się podobnie jak matura na poziomie rozszerzonym.

Pełną listę premiowanych zawodów i sposób przeliczania punktów można znaleźć na stronie www.pw.plock.pl.

Z poważaniem,
dr inż. Łukasz Gościniak

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock, Polska
+48 (24) 367 21 96

         Uprzejmie informuję, że 04 lipca 2019 roku  (czwartek) 
od godz. 1030 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.

         Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście 
z dokumentem tożsamości.

mgr inż. Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły

Zyczenia LKO

 

List Ministra Edukacji Narodowej

Odezwa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi

19 czerwca miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał zgromadzonych gości, wśród których byli: Jolanta  Pietrusiak –członek  Zarządu Powiatu Kutnowskiego orazpanJanusz Kołodziejski – dyrektora biura posła Tadeusza Woźniaka i pan Adriana Zieliński asystenta posła Tadeusza Woźniaka, a także przedstawicielki Rady Rodziców: pani Ewa Witkowska i pani Elżbieta Szymańska.

Pan dyrektor podziękował nauczycielom i wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły   za realizowane przedsięwzięcia, których celem było dobro uczniów, za dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem, podejmowanie  odpowiedzialnego trudu wychowania.

photo fb

Szczególne wyrazy wdzięczności skierowane zostały pod adresem pracowników  administracji i obsługi szkoły. 

Następnie pan dyrektor Wojciech Banasiak zwrócił się do uczniów, podkreślając ich zaangażowanienie tylko w proces edukacyjny, ale również w codzienne życie szkoły: ,,Dzięki takiej postawie możliwe były sukcesy, realizowanie pasji,  zwycięstwa i bardzo wysokie miejsca w różnych konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz zawodach sportowych na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym. ”

Drużyny dziewcząt i chłopców  z ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego zajęły II miejsce w mistrzostwach powiatu w piłce nożnej. Poziom rozgrywek był bardzo wysoki.
W zawodach dziewcząt startowało 6 szkół z powiatu kutnowskiego, natomiast  w turnieju  chłopców wzięło udział 9 szkół z powiatu kutnowskiego. 

Skład drużyny dziewcząt: Oliwia Gajewska, Daria Gładysiak, Wiktoria Harążka, Sylwia Kubiak, Sandra Kucharska, Paulina Matusiak, Patrycja Studzińska, Natalia Szczęsna, Marta Środecka, Dominika Klonowska, Alicja Chojnacka, Anna Stasiak.

Skład zespołu chłopców: Szymon Andrzejczak, Miłosz Brząkała, Krystian Górczyński, Brajan Kostrzewa, Karol Kowalski, Jakub Kubiak, Tobiasz Środecki, Szymon Świerczyński, Cezary Zielonka. 

Stan bezpieczeństwa na drogach naszego województwa pozostawia wiele do życzenia . Z analizy zagrożenia wynika, że istotną przyczyną wypadków jest , między innymi,  nieprzestrzegania przepisów dotyczących relacji pieszy- kierujący i kierujący - pieszy.

W województwie łódzkim Policja realizuje program działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. W tym celu funkcjonariusze prowadzą tematyczne warsztaty dla  młodzieży. W takiej właśnie prelekcji wzięli udział uczniowie klas III TH i III TOR naszej szkoły. W pierwszej części spotkania młodzi ludzie  uczestniczyli w zajęciach teoretycznych, natomiast w drugiej odbyły się zajęcia praktyczne.

Miejmy nadzieję, że zdobyte informacje wpłyną na poprawę bezpieczeństwa młodzieży, a w konsekwencji  na poprawę stanu bezpieczeństwa na drogach.

Pani Helena Handzelewicz pracowała w naszej szkole nieprzerwanie trzydzieści cztery lata, najpierw jako nauczyciel pełnoetatowy (1946-72), a następnie niepełnozatrudniony (1972-80).

handzelewicz

Uczyła w szkole dziennej i na wydziale zaocznym różnych przedmiotów: nauka o państwie, prawoznawstwo, biurowość i korespondencja, organizacja i technika handlu, organizacja pracy biurowej, spółdzielczość.

Wzruszająco Panią Helenę Handzelewicz w monografii szkoły „HANDLÓWKA, CRS, EKONOMIK, GRABSKI 1932-2012 - Okruchy pamięci” wspomina Pani Krystyna Jarecka: 

„Pani Helena Handzelewicz – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych: kulturalna, taktowna, ogromna wiedza merytoryczna, wymagająca, ale sprawiedliwa w ocenie pracy uczniów – młodzież to najbardziej doceniała. Doskonale znała historię. Na swoich lekcjach „przemycała” wiedzę historyczną tak przecież ważną (lekcji historii nigdy nie było zbyt wiele w planach nauczania)”

W czerwcu grupa uczniów z kl. I TE i I TOŚ, pod opieką wychowawczyni pani Doroty Chojnackiej, udała się do płockiego oddziału Archiwum Państwowego z siedzibą w Kutnie. Kustosz - pani Elżbieta Pajor- omówiła, jakie dokumenty są tu przechowywane. Uczniowie pozyskali istotne informacje na temat struktury społecznej mieszkańców naszego miasta pod koniec XIX w. i w XX-leciu międzywojennym. Dowiedzieli się też, że wiele dokumentów dotyczących znanego społecznika doktora Antoniego Troczewskiego znajduje się właśnie w archiwum.Tu też przechowywane są akty notarialne i pamiątki związane z rozwojem miasta.Z ciekawością obejrzeli dokumenty dotyczące działalności patrona szkoły Władysława Grabskiego - współzałożyciela stacji doświadczalnej w Gołębiewku i Towarzystwa Melioracyjnego ,,Spójnia". 

Wycieczka do archiwum odbyła się z inicjatywy pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej w związku z realizowanym przez szkołę projektem ,,Nasza Niepodległa", mającym na celu przybliżenie młodzieży dorobku XX- lecia międzywojennego. Warto dodać, że w tym roku mija sto lat od ustanowienia przez Józefa Piłsudskiego Państwowej Sieci Archiwaliów.