Listy uczniów przyjętych do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego: