28 kwietnia to w historii naszej ojczyzny dzień wyjątkowy, gdyż Narodowy Bank Polski, po latach zaborów, rozpoczął działalność i wyemitował polskiego złotego. Autorem reformy walutowej był Władysław Grabski, a złoty stał się symbolem niepodległości kraju. Dla upamiętnienia tego faktu ostatni dzień kwietnia jest także świętem naszej szkoły, która nosi imię wybitnego ekonomisty. Odbyło  się ono już po raz siódmy. W tym roku pod hasłem „Szkoła na wesoło”.

Galeria zdjęć.

O godzinie 10.00 w sali gimnastycznej zjawili się zaproszeni goście:

 • Pan Mirosław Ruciński – członek Zarządu Powiatu w Kutnie
 • Pan Wojciech Banasiak – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
 • Pan Cezary Figura przedstawiciel Prezydenta Miasta Kutno
 • Pani Lucyna Kożuchowska- przedstawicielka PKO BP oddział w Kutnie
 • Pani Agnieszka Kaźmierczak – przedstawicielka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kutnie
 • Pani Halina Boczkaja – dyrektor Banku Gospodarki Żywnościowej w Kutnie
 • Pan Jacek Saramonowicz – prezes Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego
 • Pani Jolanta Bujalska-Kowalczyk – przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie
 • Pan Mariusz Kozarski – prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Kutnie
 • dyrekcja, grono pedagogiczne, rodzice i oczywiście młodzież.

Święto Szkoły to doskonała okazja, aby podziękować pracodawcom za okazane zaufanie oraz wysoki poziom profesjonalizmu w zakresie organizacji praktyk dla uczniów naszej szkoły. Pani wicedyrektor Henryka Engel wyraziła wdzięczność, że pracodawcy zechcieli być sojusznikami szkoły w kształtowaniu i promowaniu postaw przedsiębiorczości, kreatywności i inicjatywy wśród młodzieży, a także przygotowania jej do zmiennego rynku pracy.

Pani wicedyrektor w sposób szczególny podziękowała rodzicom za zaangażowanie w życie szkoły oraz pomoc przy odnawianiu pracowni.

W związku z trwającym  Jubileuszem 80-lecia powstania w naszej szkole odbywają się liczne imprezy towarzyszące. Jedną z nich był I Międzyszkolny Konkurs Historyczny „Patron znany czy nieznany?” zorganizowany przez ZS Nr 3 oraz Kutnowskie Towarzystwo Historyczne. Gościliśmy przedstawicieli siedmiu szkół ponadgimnazjalnych z powiatu kutnowskiego, wśród których najlepsi okazali się:

 • Konrad Kusiak i Wojciech Bilicki z III LO w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie – I miejsce. Opiekunką finalistów była p. Magdalena Śnieć
 • Klaudia Kucharska i Martyna Kamińska z LO w Krośniewicach - II miejsce. Dziewczęta do konkursu przygotowała p. Renata Bulewicz-Garstka.
 • Mateusz Powietrzyński i Patryk Swendrowski z  I LO Płockiego Uniwersytetu Ludowego - III miejsce. Opiekunką uczniów była p. Anna Łuczak.

Nagrody finalistom wręczyli fundatorzy: p. Jolanta Bujalska- Kowalczyk – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania w Kutnie, p. Jacek Saramonowicz – Prezes Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego oraz p.Mariusz Kozarski – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Kutnie.

W dniu 4 kwietnia odbył się konkurs języka angielskiego. Zwycięzcy zostali wyłonieni na trzech poziomach. Wśród pierwszoklasistów najlepsi byli:

 • Martyna Felczak z technikum ekonomicznego,
 • Patryk Rubiński z technikum informatycznego,
 • Marta Michajłów z technikum organizacji reklamy.

Wśród uczniów klas trzecich najlepsi okazali się:

 • Aneta Sadowska z technikum handlowego,
 • Patrycja Łukomska z technikum ekonomicznego,
 • Michał Graczyk z technikum informatycznego.

Najwyższe wyniki w szkole osiągnęli uczniowie klas drugich:

 • Bartosz Tomaszewski z technikum organizacji reklamy
 • Tomasz Kolanowski z technikum informatycznego

Zwycięzcą konkursu został Arkadiusz Kowalski z z klasy II technikum informatycznego.

Nagrody ufundowane przez wydawnictwo Longman wręczyły p. wicedyrektor Anna Janiak oraz p.Luiza Collins – nauczycielka języka angielskiego.

Podczas Święta Szkoły nagrodzono finalistów konkursu literackiego „Mój ulubiony wiersz”. Miał on na celu zachęcenie młodzieży do czytania  poezji oraz dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami na jej temat.

 • I miejsce zajął, podobnie jak w konkursie języka angielskiego, Arkadiusz Kowalski z klasy II technikum informatycznego,
 • II miejsce zdobyła Martyna Drążkiewicz z klasy III liceum profilowanego,
 • III miejsce przypadło Mateuszowi Szczepańskiemu z klasy III technikum obsługi turystycznej

Najważniejszą nagrodę - medal pamiątkowy „Primus Inter Pares” przyznawany przez Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych dla najbardziej wyróżniających się uczniów w danym typie szkoły otrzymali:

Sandra Tomczyk – absolwentka III Liceum Profilowanego, która osiągnęła wysokie wyniki w nauce, a poza tym aktywnie działała na rzecz szkoły i reprezentowała ją w zawodach sportowych;

Axel Kurowski – absolwent Technikum nr 3, który nie tylko otrzymał świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, ale także reprezentował  ją z sukcesami w licznych konkursach recytatorskich i informatycznych, uczestniczył w I Ogólnopolskiej Konferencji Szkół im. Wł. Grabskiego w Lublinie oraz corocznie promował szkołę na targach edukacyjnych.

Tradycją Święta Szkoły stał się plebiscyt „Grabki” organizowany przez Samorząd Uczniowski . W tym roku, w związku ze zbliżającym się „Euro”, miały one charakter sportowy:

 • na kapitana szkolnej drużyny  powołano p. wicedyrektor Annę Janiak, która rozgrywa najtrudniejsze akcje i celnie strzela do uczniowskich bramek;
 • trenerem kadry, który szkoli swych uczniów, daje wycisk na rozgrzewce, ale także cenne rady został p. Dariusz Lewiński;
 • sędzią, który czuwa nad przestrzeganiem prawa WSO, PSO i Statutu Szkoły została p. Iwona Smolińska;
 • na bramkarza powołano p. Piotra Bielickiego, ponieważ nie wpuści do szkoły nikogo, kto nie posiada zmiennego obuwia i identyfikatora;
 • zawsze wybroni ucznia z opresji, skutecznie blokuje agresję, a także dziennik przed jedynkami – obrońcą została p. Joanna Maruszewska,
 • p. Ewa Kowalik gra w ofensywie, szybko mknie przez korytarze, aby zaatakować niezapowiedzianym sprawdzianem, a jej strzał w braki wiadomości jest zawsze celny.

Oprócz „Euro-Grabek” wręczono także „Grabki” specjalne:

 • p. wicedyrektor Agnieszka Zawadzka otrzymała je za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • p. wicedyrektor Henryka Engel otrzymała Grabki w dowód wdzięczności od klasy IV A TE,
 • klasa III LPs podziękowała w ten sposób swojej wychowawczyni p. Ewie Szymczak,
 • klasa IV TI wyróżniła p. Krzysztofa Pawłowskiego,
 • p. Dariusz Lewiński otrzymał statuetkę za pracę wychowawczą od klasy IV TH,
 • klasa IV B TE przekazała podziękowania  p. Joannie Maruszewskiej.

Nawiązując do hasła przewodniego „Szkoła na wesoło”, nasi artyści zaprezentowali fragment „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza w wersji uwspółcześnionej przez p. Katarzynę Kopańską – Zimną i p. Annę Janiak. Okazuje się, że nie tylko dzisiaj uczniowie zadają sobie  pytanie „Dlaczego Słowacki zachwyca, skoro nie zachwyca?” W kabarecie wystąpili: Jakub Jaszczak, Marcin Maciejak, Maciej Olejniczak i Kacper Ptaszyński z kl. III B TI, Konrad Otoliński i Przemysław Piwiński z kl. III A TI, Janusz Łukomski i Axel Kurowski z kl. IVTI oraz Ewelina Piórkowska z kl. II TOR. Piosenki wykonał chór szkolny po kierunkiem p. Joanny Rzymkowskiej.

Podczas Święta Szkoły miała też miejsce uroczystość pożegnania uczniów klas programowo najwyższych. Świadectwa ukończenia szkoły odebrali absolwenci klas: III LPs  (wychowawczyni p. Ewa Szymczak), IV A TE (wychowawczyni p. Iwona Smolińska), IV B TE (wychowawca p. Piotr Kubicki), IV TI (wychowawczyni p. Iwona Smolińska) oraz IV TH (wychowawca p. Dariusz Lewiński).

Dla wszystkich maturzystów był to trudny moment rozstania ze szkołą, koniec ważnego etapu w życiu. Słowo pożegnalne skierowała do Absolwentów Pani dyr. Zofia Falborska: „Wspólnie przebyliśmy znaczny odcinek Waszej życiowej drogi – szkolnej edukacji. Przed Wami dorosłe życie, ogromny świat, który jawi się jako wielka, wieczna zagadka, wyzwanie dla Waszych umysłów i serc.(…) Właściwie wykorzystajcie szansę daną Wam przez historię i los, pamiętając, że świat wcale nie jest złożony z rzeczy mierzalnych i policzalnych, ale przede wszystkim z tego, co z sobą niesiecie: Waszych marzeń. Ideałów i dążeń.” Podczas ceremonii przekazania sztandaru uczniom klas młodszych, absolwenci zobowiązali się być wiernymi ideałom, które reprezentuje nasz patron – Władysław Grabski.

Pani wicedyrektor Henryka Engel uhonorowała tych uczniów, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz zaangażowali się w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego.

Uroczystość zakończyła piosenka pożegnalna w wykonaniu absolwentki naszej szkoły Justyny Szustowskiej.

Zapraszamy na VIII Święto Szkoły już za rok!