nuty.jpg02.04.2008r. odbył się koncert, na którym zaprezentowane zostały pieśni i piosenki patriotyczne. Wykonawca zaprezentował utwory z różnych epok, o odmiennych nastrojach, ale wszystkie łączył jeden motyw patriotyzm. Uczniowie usłyszeli m.in. Hymn narodowy, "Witaj majowa jutrzenko", "Rotę", "Pierwszą brygadę", "Czerwone maki na Monte Cassino". Koncert zakończył się pieśnią "Barka" - dla uczczenia trzeciej rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II