14 października to dzień wyjątkowy w szkolnym kalendarzu. Świętowaliśmy kolejną rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji Narodowej, która powstała z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była to doskonała okazja, aby uczniowie podziękowali nauczycielom za trud ich codziennej pracy.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał w sposób szczególny przybyłych na tę uroczystość gości – współtwórców dziejów i tradycji szkoły: p. Zofię Falborską, p. Agnieszkę Zawadzką, p. Stanisławę Fangrat, p. Barbarę Kierszkę, p. Krystynę Pisarską, p. Marię Pisarską, p. Janinę Strojecką, p. Czesława Nowaka, p. Zygmunta Pietrzykowskiego, p. Jana Żebrowskiego, p. Lechosława Kubiaka, p. Barbarę Przybylak, ks. Romana Wójcika; przedstawicieli Rady Rodziców: p. Pawła Zielińskiego, p. Beatę Czekalską i p. Martynę Kalinowską, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz młodzież.

Pan dyrektor podkreślił, że święto edukacji to doskonały moment, by z dystansem spojrzeć na szkolne obowiązki, okazać wdzięczność osobom przekazującym wiedzę, a także podziękować tym, którzy aktywnie tę wiedzę przyswajają. Nauczycielom życzył „… aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty, satysfakcję i radość z budowania fundamentów pomyślnej przyszłości uczniów”, młodzieży kreatywności, która „wyzwala motywację do ciągłego podejmowania nowych wyzwań”, a całej społeczności szkolnej, żeby ten rok był „źródłem satysfakcji i okazją do wielu imponujących osiągnięć”.

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej przesłały również władze państwowe i samorządowe, przyjaciele szkoły: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki  - p. Janusz Piechociński, Starosta Kutnowski p. Mirosława Gal-Grabowska, p. Rafał Jóźwiak – Przewodniczący Rady Powiatu, p. Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka i p. Robert Jasek – Prezes Stowarzyszenia Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych.

Święto oświaty to okazja, by nagrodzić nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, wzorowe wypełnianie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

Pani Dorota Chojnacka została na wniosek dyrektora szkoły odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

1kurat 2kurat

Nagrody Starosty Kutnowskiego otrzymały: p. Zofia Falborska, p. Halina Sankowska i p. Anna Wasielewska, natomiast Nagrody Dyrektora Szkoły: p. Henryka Engel, p. Dorota Chojnacka, p. Katarzyna Kopańska-Zimna, p. Renata Kubicka, p. Maria Pływacz, p. Agnieszka Smolarczyk, p. Iwona Smolińska, p. Piotr Bielicki, p. Grzegorz Jaskułowski, p. Rafał Prętkiewicz, p. Marcin Rymarkiewicz, p. Luiza Collins, p. Aleksandra Kaszewska, p. Monika Kozarska, p. Agata Krzyżyńska, p. Anna Muszyńska, p. Maria Sulej, p. Katarzyna Szczepaniak, p. Aleksandra Szymańska, p. Ewa Szymczak, p. Elżbieta Trawczyńska, p. Magdalena Trzeciak – Jóźwiak, p. Krzysztof Pawłowski i p. Jakub Tarnowski, pracownicy administracji i obsługi.

Zabawnym zwieńczeniem obchodów Dnia Edukacji Narodowej był kabaret przygotowany przez uczniów pod kierunkiem p. Agnieszki Sędkowskiej i p. Katarzyny Szczepaniak. Uczniowie starali się odpowiedzieć na pytanie, co spowodowało, że pojawiła się na świecie tak wyjątkowa, często niezrozumiana i niedoceniana istota jak nauczyciel? Aby na nie odpowiedzieć cofnęliśmy się do czasów Adama i Ewy…

Pan dyrektor podziękował uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości. Uczniowie i rodzice wyrazili wdzięczność pedagogom kwiatami.

Uroczystość poprowadziła z ramienia Samorządu Uczniowskiego Paulina Fijałkowska.

Dekorację przygotowały p. Anna Dębska i p. Monika Kowalska.