Wyróżnienie „Brązową Tarczą” w Rankingu Perspektywy 2016 było powodem wizyty w naszej szkole przedstawicieli organu prowadzącego: p. Zdzisława Trawczyńskiego – Wicestarosty Kutnowskiego, p. Artura Gieruli – członka Zarządu Powiatu oraz p. Jerzego Pawlaka – dyrektora Wydziału Edukacji Kultury i Sportu. Podczas spotkania panowie zapoznali nauczycieli z kierunkami rozwoju edukacji w powiecie na najbliższe lata.

Wicestarosta p. Zdzisław Trawczyński podkreślił znaczenie szkoły jako instytucji środowiska lokalnego działającego na rzecz społeczności Kutna i regionu. W przypadku szkoły zawodowej powiązanie z podmiotami zewnętrznymi jest szczególnie ważne i wynika z pragmatyki kształcenia młodzieży potrafiącej odnaleźć się na rynku pracy. To powiązanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych zaowocowało zajęciem wysokiego miejsca Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w zestawieniu portalu edukacyjnego Perspektywy. Istotnym kryterium były wyniki egzaminów zawodowych, teoretycznych, jak i praktycznych. Jako jedyne technikum z powiatu kutnowskiego znaleźliśmy się wśród 300 najlepszych szkół w Polsce.

„Dobre technikum otwiera wszystkie drzwi. Daje wiedzę i umiejętności, a także wychowuje i kształtuje postawę życiową młodego człowieka. Takie właśnie szkoły wskazuje Ranking Perspektywy 2016 ” – powiedział p. Artur Gierula, składając podziękowania dla rady pedagogicznej, uczniów oraz pracowników administracji i obsługi na ręce p. dyrektora Wojciecha Banasiaka.

Pan dyrektor podziękował za wyróżnienie. Przypomniał ostatnie sukcesy szkoły: bardzo dobre wyniki egzaminów zewnętrznych, udział, z sukcesami, w olimpiadach i konkursach, realizację zadania w ramach programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska „Moja wymarzona ekopracownia 2015”. Dowodem na zaangażowanie młodzieży i nauczycieli w sprawy „naszej małej ojczyzny” jest Nagroda Amicus Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej. Sukcesem zakończyło się też głosowanie na projekty Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, a koncepcja zagospodarowania przestrzeni przed szkołą znalazła się w gronie przeznaczonych do realizacji.

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze. Pan dyrektor Wojciech Banasiak wyraził przekonanie, ze współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kutnie i szkołą będzie nadal układała się bardzo dobrze, z korzyścią dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli - w myśl zasady - „ połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to sukces”.