30 maja 2016 r. z inicjatywy Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy odbyły się I Powiatowe Targi Pracy. W Kutnowskim Domu Kultury bezrobotni, gimnazjaliści, uczniowie i absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogli zapoznać się z ofertą firm powiatu kutnowskiego, m.in. z Podstrefy Kutno, Parku Agro-Przemysłowego oraz szkół średnich zawodowych. Nasza szkoła również zaprezentowała swoją bogatą ofertę edukacyjną.

Poszukiwane na rynku pracy zawody, doskonała baza dydaktyczna, ciekawe zajęcia pozalekcyjne zainteresowały licznych zwiedzających. Reprezentowały nas uczennice klasy III TOR – Angelika Bończak, Natalia Netzem i Justyna Wenerska. Nad całością czuwała p. Monika Kowalska.

Targi były okazją do zorientowania się w potrzebach lokalnego rynku pracy. Uczniowie z klas III technik logistyk i I technik organizacji reklamy chętnie z tej okazji skorzystali. Zapoznali się z ofertami firm, rozmawiali z pracodawcami, zdobywali niezbędne informacje na temat kompetencji potrzebnych w poszczególnych zawodach.

Mamy nadzieję, że targi pomogły zainteresowanym w wyborze dalszej drogi zawodowej.