1 września 2016 r. o godzinie 900 społeczność Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zainaugurowała nowy rok szkolny. Pan Dyrektor Wojciech Banasiak powitał uczniów i nauczycieli po wakacyjnej przerwie oraz przedstawił zaproszonych gości:

 • ks. dr. Jerzego Swędrowskiego – dziekana i proboszcza Parafii pw. Św. Wawrzyńca w Kutnie,

 • Artura Gierulę – członka Zarządu Powiatu w Kutnie,

 • Ewę Witkowską – reprezentującą Prezydium Rady Rodziców,

 • aspiranta Marcina Dominowskiego – przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Kutnie,

którzy skierowali życzenia do zebranych osób.
Pan Dyrektor w swoim przemówieniu podkreślił, że Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie jest miejscem wyjątkowym, kształcącym uczniów na najwyższym poziomie. Poinformował o remontach, które zostały przeprowadzone podczas wakacji oraz o zmianach zaplanowanych na ten rok szkolny.

GALERIA ZDJĘĆ

Następnie złożył życzenia maturzystom, Gronu Pedagogicznemu oraz rodzicom. Zwrócił się także do uczniów klas pierwszych gratulując wyboru naszej szkoły. Odczytał również listy nadesłane od Marka Michalaka – Rzecznika Praw Dziecka oraz Krzysztofa Debicha – Starosty Kutnowskiego. Miłe słowa do nauczycieli, kolegów i koleżanek skierował także Łukasz Zalewski z klasy IV TL – Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego.
W dalszej części uroczystości Pan Dyrektor przedstawił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016-2017, wśród których znalazły się: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji informatycznych, kształtowanie postaw i podniesienie jakości kształcenia zawodowego.
Następnie zostali przedstawieni nowozatrudnieni nauczyciele:

 • ks. Piotr Jóźwiak – nauczyciel religii,

 •  p. Agnieszka Drążkiewicz – psycholog szkolny,

 •  p. Ewa Chilarska – nauczycielka języka polskiego,

 •  p. Marta Bednarek – nauczycielka matematyki,

 •  p. Sławomir Tomassy – nauczyciel matematyki

oraz wychowawcy klas pierwszych i klasy IV TL:

 • kl. I TE i I TOŚ – p. Katarzyna Grześkowiak,

 •  kl. I TI – p. Jakub Tarnowski,

 •  kl. I TOR – p. Katarzyna Szczepaniak,

 •  kl. I TL – p. Anna Peda,

 •  kl. I TH – p. Justyna Chrzanowska,

 •  kl. IV TL – p. Agnieszka Smolarczyk.

Z przychylną reakcją uczniów spotkała się informacja o nowych szafkach szatniowych dla klas: IV TE – za najwyższą średnią w nauce, II TL i III TL- za najwyższą frekwencję oraz dla grupy uczniów, którzy osiągnęli średnią ocen co najmniej 4,5.
Nie należy zapominać, że 1 września to nie tylko początek roku szkolnego, ale także rocznica wybuchu II wojny światowej. Istotę tamtych wydarzeń oraz ich wpływ na losy Polski i Polaków ukazał prof. Grzegorz Jaskułowski w swoim okolicznościowym wykładzie.
Na zakończenie uroczystości Pan Dyrektor Wojciech Banasiak życzył wszystkim zebranym, aby nowy rok szkolny był wspólną drogą rozwoju całej naszej społeczności.