Głównym zadaniem Inspektora Ochrony Środowiska jest koordynowanie i prowadzenie monitoringu środowiska zgodnie z programem PMŚ. Co roku inspektorzy wykonują ponad 30 tys. kontroli. Prowadzą oni badania i gromadzą dane o jakości środowiska w zakresie stanu powietrza, wód, gleb, przyrody, hałasu oraz promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych. Utrzymanie standardu zapisu danych z kontroli zapewniają poprawnie wypełnione formularze do obserwacji terenów i gatunków zasiedlonych. 

Aby poznać pracę inspektora, uczennice klasy I TOŚ pod opieką p. J. Maruszewskiej udały się w pierwszych dniach grudnia na badania terenowe nad rzekę Ochnię. Głównym celem tych zajęć było opracowanie formularzy terenowych. Uczennice gromadziły w nich informacje na temat położenia punktu badawczego, cech terenu,biocenozy, biotopu i akwenu. Na tej podstawie sformułowały sugestię, że istnieje potrzeba przeprowadzenia bardziej szczegółowych badań.
Mimo niskiej temperatury wszyscy wywiązali się z powierzonego zadania celująco.