5 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychnr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi odbył się etap regionalny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponagimnazjalnych, a jego cel to popularyzacja wiedzy dotyczącej prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp. Turniej został zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Wzięło w nim udział 65 uczniów z 36 szkół  ponadgimnazjalnychwojewództwa łódzkiego.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy IV TE: Paulina Jędrzejczak i Żaneta Pabin. Paulina została laureatkąII etapu konkursu, znalazła się w trójce najlepszych uczestników.Zwycięscy otrzymali cenne nagrody, które wręczył Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi - pan Andrzej Świderski. 

Laureacietapu regionalnego będą walczyli o główną nagrodę w ogólnopolskim finale, który odbędzie się 09 kwietnia 2019 roku w Centrum Nauki „KOPERNIK” w Warszawie.

Trzymamy kciuki za Paulinę.

Warto odnotować, że opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowała p. Maria Pływacz.