Uczniowie klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej - I TEp, I TRp,  I TH-TRg - dwa tygodnie wcześniej zainaugurowali nowy rok szkolny, a teraz wyjazdy integracyjne, dzięki którym nie tylko lepiej poznali siebie wzajemnie, ale też swoich wychowawców i innych nauczycieli.

17 września 2019 r.  duża grupa młodzieży została gościnnie przyjęta przez pracowników Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach. Część uczniów po raz pierwszy, inni już kolejny, miała okazję podziwiać zbiory zgromadzone przez "Króla kolekcjonerów polskich" oraz izby pamięci poświęcone m.in. gen. Władysławowi Andersowi. Tę ciekawą lekcję historii wzbogaciły zajęcia poprowadzone przez nauczyciela historii, pana Piotra Bielickiego, który przybliżył uczniom życie i działalność patrona naszej szkoły - Władysława Grabskiego. Niepewności i stresu, które towarzyszą nowym sytuacjom pomogła uczestnikom wyjazdu pozbyć się pani pedagog Magdalena Golonka. Jej zajęcia przekonały uczniów, że znajdą wśród swoich nowych kolegów i nauczycieli wiele  życzliwych osób, że będą mogli realizować swoje pasje i spełniać marzenia. Nieco zawiedzeni byli ci, którzy nie mogli wykorzystać swojej energii podczas zajęć wychowania fizycznego - gier i zabaw przygotowanych przez panią Aleksandrę Szymańską i pana Jakuba Nadolskiego. Niestety aura - chociaż słoneczna - nie sprzyjała z ćwiczeniom na świeżym powietrzu. Ale - jak mówi przysłowie - co się odwlecze, to nie uciecze. Przed nami jeszcze pięć lat, a więc okazji do wspólnej zabawy będzie jeszcze wiele.

Wycieczkę zorganizowały wychowawczynie: p. Ewa Kowalska, p. Sylwia Kubiak i p. Anna Janiak