Zgodnie z tradycją naszej szkoły,  pod koniec września, klasy pierwsze składają uroczyste ślubowanie, dzięki któremu stają się pełnoprawnymi członkami naszej społeczności. To szczególne wydarzenie miało miejsce w piątek, 27 września br. W sali gimnastycznej zebrali się pierwszoklasiści wraz ze swoimi wychowawcami:

  • klasa I TE p z p. Ewą Kowalską
  • klasa TI p z p. Moniką Kozarską
  • klasa I TR p z p. AnnąJaniak
  • klasa I TL p z p. Agnieszką Smolarczyk
  • klasa I TH/TOŚ p z p. Marią Pływacz
  • klasa TE g z p. Elżbietą Trawczyńską
  • klasa I TL g z p. Anną Wasielewską w zastępstwie p. Luizy Collins
  • klasa I TI/TOŚ g z p. Martą Bednarek
  • klasa I TR/TH g – p. Sylwią Kubiak

a także dyrekcja, nauczyciele i przedstawiciele pozostałych klas.

Ślubowanie rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. W imieniu SU powitanie wygłosił Gerard Padlewski, podkreślając, że ten uroczysty moment jest okazją do refleksji nad sobą, priorytetami i celami życiowymi. Zadeklarował życzliwość oraz wsparcie starszych koleżanek i kolegów w tym trudnym momencie zmiany szkoły, a co za tym idzie środowiska, pojawienia się nowych zadań i obowiązków.

„Rozpoczynacie wielką przygodę z przyszłym zawodem (...) Cieszę się, że to właśnie my będziemy mogli Wam asystować w osiąganiu sukcesów edukacyjnych i nabywaniu nowych umiejętności na ścieżce prowadzącej ku intelektualnej dojrzałości i dorosłości” -  tymi słowami zwrócił się pan dyrektor Wojciech Banasiak do pierwszoklasistów. Podkreślił, że uczniowie stają się spadkobiercami określonej tradycji, jaką przez ponad 87 lat tworzyli nasi poprzednicy. Symbolem jej ciągłości była rota ślubowania, które złożyła młodzież na sztandar szkoły oraz ideały, które skupia w sobie nasz patron  - Władysław Grabski. 

„Wykorzystajcie czas nauki  mądrze i efektywnie. Szanujcie dobre imię szkoły. Przyczyniajcie się do budowania jej chlubnej tradycji. My – nauczyciele deklarujemy wsparcie oraz merytoryczna pomoc” – powiedział na zakończenie uroczystości pan Dyrektor.

W tym szczególnym dniu życzymy pierwszoklasistom jak najlepszych wyników w nauce, wzorowych ocen z zachowania na pierwszym i kolejnych świadectwach. Witamy w naszej społeczności!

Koordynatorem uroczystości ślubowania była p. Maria Pływacz.