Święto Edukacji Narodowej ustanowiono z okazji rocznicy powstania w 1773 r. pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty – Komisji Edukacji Narodowej. To wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, a także uczniów i pracowników administracji. W poniedziałkowy poranek zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby w uroczystej atmosferze przeżywać to wyjątkowe święto.   Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał społeczność szkolną, a także zaproszonych gości:

 • panią Iwonę Kacę – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 • panią Barbarę Kaźmierczak-Nowak,
 • panią Barbrę Kierszkę,
 • pani Mirosławę Pietrzykowską,
 • panią Janinę Strojecką,
 • panią Marię Sulej,
 • pana Czesława Nowaka.
 • pana Jana Żebrowskiego,
 • oraz przedstawicielki Rady Rodziców - panią Elżbietę Szymańską i p. Agnieszkę Stachowską.

photo fb

14 października to doskonała okazja do przypomnienia zasług Komisji Edukacji Narodowej. Kadra nauczycielska wykształcona i wychowana w oparciu o ideały opracowane przez tę instytucję, kontynuowała swoją działalność długo po odzyskaniu niepodległości – podkreślił pan dyrektor Wojciech Banasiak. Z jej dziedzictwa czerpano przez całe lata… Ówcześni nauczyciele przyczynili się do przetrwania ojczystego języka i polskiej kultury. Istotnie wpłynęli na kształtowanie świadomości narodowej Polaków i odzyskanie niepodległości. Szybko zmieniający się świat stawia przed pedagogami nowe wyzwania, ale wciąż aktualne są słowa Einsteina,: „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy, staje się źródłem radości.”

Dzień Edukacji Narodowej jest więc okazją do nagrodzenia zasłużonych dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. W tym roku Nagrodę Starosty Kutnowskiego otrzymały  panie: Luiza Collins, Magdalena Trzeciak –Jóźwiak i Ewa Szymczak. Medalem Edukacji Narodowej wyróżniono panią Halinę Sankowską. Natomiast Pan Dyrektor nagrodził:

 • panią wicedyrektor Iwonę Smolińską,
 • panią Martę Bednarek,
 • panią Agnieszkę Drapińską,
 • panią Katarzynę Grześkowiak,
 • pana Grzegorza Jaskułowskiego,
 • panią Ewę Kowalik,
 • panią Ewę Kowalską,
 • pana Piotra Kubickiego,
 • pana Dariusza Lewińskiego,
 • panią Annę Muszyńską,
 • pana Krzysztofa Pawłowskiego,
 • panią Aleksandrę Rossę,
 • panią Marcina Rymarkiewicza,
 • panią Halinę Sankowską,
 • panią Aleksandrę Szymańską,
 • panią Elżbietę Trawczyńską,
 • panią Renatę Kubicką,  
 • panią Dorotę Chojnacką,

a także pracowników administracji i obsługi, bez których pracy szkoła nie mogłaby właściwie funkcjonować.

Podziękował nauczycielom za „zaangażowanie w pracę, cierpliwość i wrażliwość okazywaną wychowankom… pokazywanie, jak wielką przygodą jest zdobywanie wiedzy”, rodzicom za „wspieranie szkoły w jej codziennym funkcjonowaniu”, a uczniom za „nieograniczoną pomysłowość i kreatywność, które wyzwalają motywację do ciągłego doskonalenia i inspirują w codziennej pracy”. 

Wyrazem wdzięczności ze strony uczniów były kwiaty złożone na ręce nauczycieli, a także program artystyczny utrzymany w tonie marynistycznej, śpiewanej gawędy.  Zabawne i wzruszające słowa piosenek były podsumowaniem tego wyjątkowego święta wszystkich uczniów, pracowników szkoły, a także jej przyjaciół.

Uroczystość przygotowali p. Aleksandra Rossa, p. Piotr Bielicki, p. Anna Janiak i p. Katarzyna Szczepaniak.