21 października uczniowie klas II I IV technik ochrony środowiska, w ramach wycieczki przedmiotowej,  odwiedzili oczyszczalnię ścieków w naszym mieście. Z dużym zainteresowaniem poznawali budowę i funkcjonowanie pompowni głównej, piaskownika, bioreaktorów zcentralnym osadnikiem wtórnym oraz grawitacyjnych zagęszczaczy osadów ściekowych. Kutnowska oczyszczalnia przyjmuje ścieki bytowe, przemysłowe, opadowe oraz nieczystości płynne dowożone na miejsce.
Zakład jest w stanie przyjąć 21 000 m3/dobę ścieków, które po oczyszczeniu, mając odpowiednie parametry, odprowadzane są do rzeki Ochni.   Uczniowie mieli również okazję zobaczyć pracę laboratorium, które prowadzi stały monitoring jakości ścieków, a także przyjrzeć się z bliska mikroorganizmom wykorzystywanym w procesie technologicznym.

Uczniom towarzyszyły p. Renata Kubicka i p. Joanna Maruszewska