W piątek 25 października gościł w naszej szkole pan dr Jacek Saramonowicz - historyk, regionalista, założyciel i prezez Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego, autor wielu publikacji o Kutnie i powiecie kutnowskim. Tematem prelekcji, odbywających się w ramach realizowanego przez szkołę projektu "Nasza Niepodległa" był rozwój szkolnictwa w II Rzeczpospolitej.
 
W 1921 r. Kutno było na czwartym miejscu pod względem liczby ludności w województwie warszawskim (nie licząc Warszawy). Część miasta znajdowała się właśnie w województwie warszawskim, a teren Łąkoszyna należał do ziemi łęczycko-sieradzkiej.  W tym czasie znaczna część mieszkańców Kutna była w wieku szkolnym. Terytorium odrodzonego  państwa podzielone było na 10 okręgów szkolnych, nad którymi pieczę sprawowali kuratorzy. Kutno było w Warszawskim Okręgu Szkolnym. Pierwszym inspektorem w Kutnie był Włodzimierz Zakrzewski, w latach 1917-1919.  
 
7 lutego 1919 r. Józef Piłsudski wydał dekret o obowiązku szkolnym dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat. Głównym celem tych działań była walka z analfabetyzmem. Obowiazek szkolny i bezpłatne szkolnictwo zostało zagwarantowane w konstytucji marcowej. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego sprawowało nadzór nad szkołami. W roku szkolnym 1937/38 w Kutnie było 6 szkół powszechnych. Najstarsza to Szkoła Powszechna nr 1, która powstała w 1917 r. i otrzymała imię Tadeusza Kościuszki. W 1925 r. powstała Szkoła Powszechna nr 2 im. Juliusza Słowackiego.
 
Szkoła Kupiecka - Gimnazjum im. J.H. Dąbrowskiego powstała z inicjatywy doktora Antoniego Troczewskiego jako Szkoła Realna Macierzy Polskiej. Jej celem miało być kształcenie przyszłych kupców, handlowców. W 1917 r. została przemianowana na gimnazjum ku niezadowoleniu jej pomysłodawcy.
Pensja Bronisławy Jelskiej była pierwszą szkołą średnią dla dziewcząt. Uczęszczały tu m.in. córki doktora Troczewskiego.
Szkoła Handlowa przy ul. Lelewela to placówka, która dała początek ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego. W 1934 r. otworzono Prywatną Czteroklasową Koedukacyjną Szkołę Handlową. Jej dyrektorem został Henryk Miksa.
 
W prelekcjach, które zorganizowały panie Halina Sankowska i Dorota Chojnacka uczestniczyli uczniowie z klas: I THg, I TORg, II TE, II TOŚ, II TOR, IV TOR i kilka osób z kl. IV TE/TOŚ.