We wrześniu  i październiku  br. odbyły się spotkania  młodzieży klas: ITI p, III TI, I TL p III TL, III TH/ TOŚ z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kutnie  p. Darią Fraszczyk. Głównym celem tych spotkań było zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych i przemocy pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami. Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a niekiedy perswazja grupy rówieśniczej sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne.

Podczas prelekcji pani policjantka rozmawiała z uczniami na temat uzależnień. Pokazała również materiał filmowy zrealizowany przez stołecznych policjantów, którzy przestrzegają przed zażywaniem dopalaczy. Przybliżyła również młodym ludziom tematykę odpowiedzialności karnej osób nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie zachowania są przejawami demoralizacji i jak powinni się zachowywać na terenie szkoły. Poznali konsekwencje grożące za wykroczenia i przestępstwa.

Spotkania miały na celu nie tylko podniesienie świadomości prawnej związanej z narkomanią, ale także pogłębienie wiedzy młodzieży na temat niebezpiecznych skutków zażywania tych substancji. Ukazując negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na zażyty środek odurzający, chcemy ustrzec uczniów przed czyhającymi na nich zagrożeniami.