29 październik w ramach projektu edukacyjnego ,,Nasza Niepodległa”, mającego na celu przybliżenie dorobku kulturalnego XX- lecia międzywojennego, uczniowie wszystkich klas maturalnych pod opieką nauczycielek języka polskiego: p. Agnieszki Sędkowskiej, p. Anny Janiak, p. Doroty Chojnackiej oraz nauczyciela- bibliotekarza p. Roberta Wilczyńskiego uczestniczyli w wykładzie doktora Jakuba Kornhausera . Doktor Jakub Kornhauser jest poetą, eseistą, literaturoznawcą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł prelekcji brzmiał zagadkowo :,,Manekiny, goryle i elektryczny Napoleon. Literatura XX-lecia międzywojennego jako laboratorium nowych pomysłów”. 

Prowadzący szybko znalazł kontakt z młodymi odbiorcami. Podkreślił, że  XX-lecie to czas eksperymentów językowych, fascynacji nowoczesnością, teraźniejszością, okres poszukiwań oryginalnych tematów i środków artystycznej ekspresji. Doktor Jakub Kornhauser podczas wykładu przywoływał twórczość futurystów, Awangardy Krakowskiej, Brunona Schulza, Leśmiana, Gombrowicza, Witkacego.

Niezwykłe spotkanie nie tylko wpisuje się w projekt realizowany przez naszą szkołę, ale  jest również elementem nowego cyklu pod nazwą Młodzieżowy Uniwersytet Literacki, któremu patronuje Kutnowski Dom Kultury.