Czasy II wojny światowej, którym poświęcona została XXII edycja Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny” łączyły się z walką całego narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wolności. Ich wyrazem była nie tylko krew przelana na licznych frontach Europy, ale także talenty i uzdolnienia wykorzystane w działalności artystycznej. Pieśni i piosenki patriotyczne przypominały burzliwe dzieje Polaków i ich walkę o wolność, podnosiły na duchu żołnierzy i cywili zmęczonych wojną i okupacją. Te trudne tematy podjęli szkolni artyści – uczestnicy festiwalu, poszukując właściwych form  artystycznego, estetycznego i muzycznego wyrazu dla wykonywanych utworów.

8 listopada, podczas gali finałowej, sala Kutnowskiego Domu Kultury wypełniona była po brzegi. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście:

 • pan Marek Jędrzejczak – Wicestarosta Kutnowski,
 • pani Jolanta Pietrusiak – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
 • pan Tomasz Walczewski – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
 • pan Marek Drabik – radny Rady Powiatu Kutnowskiego,
 • pani Anna Podkańska – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach,
 • pani Iwona Kaca – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 • ksiądz dr Jerzy Swędrowski – dziekan, proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca w Kutnie,
 • pan Radosław Rojewski – dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury,
 • pana Tadeusza Woźniaka – posła na Sejm reprezentował pan Adrian Zieliński,
 • pan Kazimierz Śwircz – kustosz Muzeum Regionalnego w Kutnie,
 • pani Stefania Szadkowska – reprezentująca Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie,
 • pani Bożena Gajewska – prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,
 • pani Agnieszka Stachowska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.

photo fb

Pan dyrektor Wojciech Banasiak, nawiązując do przypadającej 11 listopada 101. rocznicy odzyskania niepodległości zaakcentował niebywałą radość wolnych Polaków w 1918 r.: „Pokolenie, które przeżyło I wojnę światową – piąte w kolejności od zniknięcia I Rzeczypospolitej z mapy Europy u schyłku XVIII wieku.  Pokolenie,  które doczekało  odrodzenia Polski – spośród tych pięciu, które  przez  całe dziesięciolecia o niej  marzyły i o nią walczyły. Generacja, która po Wielkiej Wojnie miała szczęście żyć w II Rzeczypospolitej odbudowywać państwo, jego struktury administracyjne, system prawny, szkolnictwo, infrastrukturę.” Duży udział w tych działaniach miał nasz patron Władysław Grabski – autor reformy walutowej, który wprowadził do obiegu „złotówkę” podkreślił pan Dyrektor. Na pierwsze, urodzone w wolnej Polsce pokolenie 1920 spadł też ciężar walk z wojskami III Rzeszy  o wyzwolenie spod jarzma niemiecko – sowieckiej okupacji. Niestety, uczestnicy tych wydarzeń, świadkowie historii, odeszli już na wieczną wartę. Minutą ciszy uczciliśmy śp. pana Janusza Krzemińskiego wieloletniego prezesa kutnowskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, śp. pana  Zdzisława Machera – powstańca warszawskiego, śp. pana Józefa Stockiego – oficera 27. Dywizji Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, śp. Pana Lechosława Kubiaka – żołnierza Armii Krajowej, śp. pana Onufrego Leszczyńskiego – oficera Wojska Polskiego.

Do losów tego tragicznego pokolenia nawiązywał program artystyczny oparty na wspomnieniach więźniarek Auschwitz i ofiary radzieckiego terroru – Wiesława Adamczyka.  Publiczność wzięła udział w metaforycznej wędrówce dwojga zakochanych, młodych ludzi, którzy doświadczyli  zbrodni dwóch wielkich totalitaryzmów. Okaleczeni czasem wojny doczekali wolności, z której my również możemy się dziś cieszyć. Główne role niezwykle sugestywnie zagrali Natalia Katarzyńska z kl. IV TOR i Krzysztof Szewczyk z kl. II TI. W roli żołnierzy wystąpili: Karol Kowalski z IV TH i Kacper Lubowiecki z IV TI. Oprawę muzyczną zapewniły Julia Woźniak z III TE i Aleksandra Szukalska z klasy IV TL.

 „Udział Polaków w II wojnie światowej” to temat wykładu pana Kazimierza Śwircza, który interesująco mówił nie tylko o walce zbrojnej, ale także  arkanach wywiadu i nie mniej ważnej działalności konspiracyjnej. Ciekawym punktem wypowiedzi był praktyczny wkład naszych rodaków w złamanie kodu Enigmy czy opracowanie wykrywacza min. Dzięki polskiej myśli technicznej udało się ocalić tysiące istnień ludzkich i ostatecznie przyczynić do zwycięstwa aliantów nad Niemcami – podkreślił prelegent.

„Żaden z narodów na świecie nie może się poszczycić takim jak nasz bogactwem uczuć i nastrojów”. Słowa Ignacego Jana Paderewskiego wygłoszone z okazji Roku Szopenowskiego w 1910 r. doskonale odzwierciedlają atmosferę panującą w Kutnowskim Domu Kultury. Podniosłą atmosferę dało się odczuć podczas wspólnego śpiewania hymnu narodowego. Pieśni i piosenki patriotyczne zakorzenione w  narodowej tradycji wzruszyły słuchaczy i skłoniły do refleksji nad niełatwą historią naszej ojczyzny.

Decyzją jury w składzie p. wicedyrektor Iwona Smolińska, p. Grzegorz Jaskułowski, p. Agnieszka Sędkowska, p. Renata Kubicka i Gerard Podlewski – przewodniczący SU:

 • I miejsce zajął duet: Aleksandra Szukalska z IV TE i Julia Woźniak z III TE za wykonanie poruszającego utworu „Orzeł Biały”,
 • II miejsce – ex aequo - zajęli solistka Angelika Filipiak z kl. IV TE i duet Julia Andrysiak i Oliwia Gajewska z kl. III TL. Angelika zaśpiewała ”Warszawo ma…”, a Julia i Oliwia partyzancką kolędę „Uśnij dziecino maleńka”,
 • III miejsce przypadło Patrycji Gruszczyńskiej z kl. IV TE za pieśń „ Cisza – modlitwa katyńska” oraz zespołowi w składzie Julia Kurowska, Hubert Cicherski, Krzysztof Szadkowski i Damian Romaniak z I TL po gimnazjum za utwór „Uwierz Polsko”,
 • pierwsze wyróżnienie otrzymał Cyprian Bilski i Maksymilian Kacprzak z klasy TI po gimnazjum. Chłopcy wykonali powstańczą piosenkę „Dziś idę walczyć” – Mamo!”,
 • drugie wyróżnienie przyznano Wiktorii Kawczyńskiej i Oliwii Reszko z klasy I TE po szkole podstawowej za piosenkę „Taki kraj”.

Pan dyrektor Wojciech Banasiak podkreślił zaangażowanie wykonawców w przygotowanie repertuaru, aranżację utworów, a także wysoki poziom artystyczny. Podziękował również p. Grzegorzowi Jaskułowskiemu – koordynatorowi i pomysłodawcy festiwalu, p. Agnieszce Sędkowskiej i Katarzynie Kopańskiej- Zimnej autorkom programu artystycznego, a także Katarzynie Szczepaniak, Sylwii Kubiak, Agnieszce Drapińskiej, Lilianie Czwajdzie i Krzysztofowi Pawłowskiemu - nauczycielom  zaangażowanym w przygotowanie uroczystości.