Młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego - wraz z pocztem sztandarowym  pod opieką pana Dariusza Lewińskiego - uczestniczyła 11 listopada 2019 r. w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele pw. św. Wawrzyńca celebrowaną przez dziekana kutnowskiego- księdza doktora Jerzego Swędrowskiego. Następnie zgromadzeni w uroczystym orszaku przemaszerowali  ulicą Królewską na plac Piłsudskiego, gdzie rozpoczęła się dalsza część uroczystości. W ramach obchodów swoje słowa do mieszkańców Kutna skierował prezydent miasta, odczytano apel poległych, a także złożono kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Całość uroczystości zwieńczono pokazem sztucznych ogni oraz poczęstunkiem w postaci tradycyjnej żołnierskiej grochówki.