Od 8 do 29 listopada w szkolnej bibliotece prezentowana była wystawa pt. "Życie codzienne w XX-leciu międzywojennym"która zakończyła realizowany od roku innowacyjny projekt edukacyjny ,,Nasza Niepodległa", mający na celu przybliżenie uczniom dorobku politycznego, artystycznego, gospodarczego i intelektualnego lat 1918-1939.

 Wśród eksponatów znalazły się cenne pamiątki wypożyczone przez nauczycieli, uczniów i absolwentów naszej szkoły, m.in. dzieża i niecka do przygotowania ciasta chlebowego, drewniana maselnica, tara do prasowania, żelazko na duszę, mosiężny moździerz kuchenny, urządzenie do produkcji waty cukrowej, maszyna do pisania, waga, naczynia stołowe, cylinder, skórzana czapka-pilotka, lornetka, czasopisma, książki - a wśród nich nagroda, którą otrzymał patron naszej szkoły i pierwsze wydanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego - dokumenty (poświadczenia wyróżnień państwowych oraz świadectwo szkolne) i zdjęcia rodzinne. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, podobnie zresztą jak inne przedsięwzięcia projektu ,,Nasza Niepodległa", który rozpoczęła wizyta dwóch klas w Muzeum Regionalnym w Kutnie i zwiedzanie wystawy "Gabinet doktora Troczewskiego", poświęconej m.in. publicznej  działalności kutnowskiego społecznika. Bardzo interesującym przedsięwzięciem były  spotkania z  panem doktorem Jackiem Saramonowiczem - kutnowskim regionalistą - który wygłosił dwa wykłady: "Kutno w okresie II Rzeczypospolitej" i "Szkolnictwo w II Rzeczypospolitej" ukazujące rozwój naszego państwa i miasta. Obu pelekcji wysłuchało 14 klas. Ważnym wydarzeniem było też spotkanie z panem Stanisławem Wojdeckim - działającym w TPZK regionalistą i przewodnikiem po naszym mieście, który przygotował prezentację dotyczącą związanego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego. W wykładzie uczestniczyły dwie klasy. Inna grupa uczniów wybrała się na wycieczkę do kutnowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Płocku, gdzie m.in. zapoznała się z dokumentami dotyczącymi naszego miasta z okresu międzywojennego. Warto dodać, że w tym roku minęło sto lat od powołania przez naczelnika państwa - Józefa Piłsudskiego sieci archiwów państwowych. Wraz z odzyskaniem niepodległości kobiety w Polsce uzyskaly prawa wyborcze. To wtedy w polskim Sejmie zasiadły pierwsze posłanki. Uczniowie przygotowali prezentację pt. "Kobiety XX-lecia miedzywojennego".
 
 
Okres międzywojnia to czas  gwałtownego wielokierunkowego rozwoju literatury, która stanęła wobec nieoczekiwanych wyzwań. W ramach realizowanego od dawna  cyklu "Pora na lekturę" omówiona została powieść Stefana Żeromskiego pt.  "Przedwiośnie". Podczas spotkania szczególny nacisk położono na dwa problemy: analizę obrazu odradzającego się państwa polskiego oraz interpretację profilu psychologicznego głównego bohatera. W zajęciach uczestniczyli uczniowie dwóch klas maturalnych. Natomiast wszyscy uczący się w ostatnich klasach wzięli udział w pasjonującym wykładzie na temat eksperymentów literackich w XX-leciu międzywojennym wygłoszonym przez pana Jakuba Kornhauera - pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i literaturoznawcy. 
 
Lata 1918-1939 to okres odradzającej się polskiej państwowości. Pogadankę - w wybranych klasach - na temat ówczesnych zmian w prawie przeprowadziła pani wicedyrektor Iwona Smolińska, a postać naszego patrona - premiera rządu II Rzeczpospolitej, ministra skarbu, wybitnego ekonomisty -  przybliżył grupie uczniów pan Robert Wilczyński w czasie spotkania w bibliotece szkolnej. Osiem klas mogło zapoznać się z sylwetką męża stanu, naczelnika państwa i późniejszego marszałka oraz jego drogą do wolności w filmie "Piłsudski", którego był tytułowym bohaterem.
 
Projekt edukacyjny "Nasza Niepodległa" budził bardzo duże zainteresowanie, a uczestniczyła w nim prawie cała społeczność szkolna - wielu nauczycieli i uczniów. Powstał z inicjatywy pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej, a jego koordynatorkami były pani Dorota Chojnacka i pani Halina Sankowska.