W dniach 18,19 i 22 listopada gościliśmy  w naszej szkole panie pedagog i psycholog z fundacji Pro Aperte, które  przeprowadziły warsztaty „ Zrozum mnie”. Wzięli w nich udział uczniowie z klas  I TLg, I TEp oraz I TI g. Celem spotkań było kształtowanie świadomości młodzieży na temat zaburzenia coraz częściej diagnozowanego w ostatnich latach – spektrum autyzmu. Panie przeprowadziły  krótkie ćwiczenia mające na celu zrozumienie, w jaki sposób osoba z autyzmem odbiera świat i reaguje na różne bodźce.

Zajęcia te pogłębiły wiedzę młodzieży na temat potrzeb osób niepełnosprawnych, uświadomiły z jakimi trudnościami muszą się codziennie mierzyć, aby lepiej funkcjonować w społeczeństwie i , co najważniejsze, jak  takie osoby wspierać.