5 grudnia 2019 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery” w ramach programu Erasmus+. Spotkanie poprowadziła
Karolina Darmach - uczennica klasy II technik organizacji reklamy. Projekt rozpoczął się w styczniu 2019 r. Dzięki środkom unijnym 30-osobowa grupa uczniów uczestniczyła
w zajęciach przygotowawczych: językowych, pedagogicznych i kulturowych, a we wrześniu odbyła miesięczne praktyki we Włoszech w różnych przedsiębiorstwach odpowiadających ich profilom kształcenia.

Młodzież przebywała w miejscowości Reggio Emilia, ale miała okazję zwiedzić w wolnym czasie malownicze miasta: Wenecję, Mediolan i Bolonię. Opiekunami podczas zagranicznego stażu byli koordynatorzy projektu pani wicedyrektor Iwona Smolińska i Piotr Szutoczkin, a następnie pani Luiza Collins i pani Agata Krzyżyńska.

Grudniowe spotkanie było okazją do wspomnień i zapoznania się z prezentacją slajdów z miejsc pobytu. Podczas konferencji pan dyrektor Wojciech Banasiak uroczyście rozdał uczniom Certyfikaty Mobilności, wydane w języku polskim i angielskim. Wśród gości byli: pan wicestarosta Marek Jędrzejczak – patronujący przedsięwzięciu oraz reprezentujący pracodawców:  pani dr Ewa Rzymkowska – kierownik KRUS w Kutnie, Pan Norbert Kacprzak – dyrektor Media Distribution w Kutnie oraz Pan Paweł Oleksiewicz -właściciel sklepu komputerowego MPC w Kutnie.

W spotkaniu uczestniczyli również uczniowie, ich rodzice i nauczyciele. Po części oficjalnej nastąpiła degustacja potraw włoskich.