Krew jest bezcennym lekiem.  Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów pozwala ratować życie i zdrowie.

Pamiętając o tym, szczególnie w okresie przedświątecznym, uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję honorowego krwiodawstwa. I tym razem cieszyła się ona dużym zainteresowaniem. Najliczniej reprezentowali nas tegoroczni maturzyści z klasy IV TL oraz uczniowie klasy III TE. Akcja organizowana była przez Kutnowski Oddział Krwiodawstwa.

Koordynatorem była pani Joanna Maruszewska