Zapraszamy uczniów naszej szkoły, a także uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursach i debacie przygotowywanych w ramach III Tygodnia Polskiej Kultury i Historii, który odbędzie się w Zespole Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w  dn. 16-20 marca 2020 r.

Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie wydarzeń i postaci ważnych dla polskiej kultury i historii, w tym rocznicy wydania Ody do młodości i wartości artystycznej Pana Tadeusza Adama Mickiewicza oraz  losów Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszamy do udziału w:

  • debacie o młodości;
  • konkursie wiedzy i na prezentację dot. losów Żołnierzy Wyklętych;
  • konkursie wiedzy pt."Smacznie i wytwornie - kultura kulinarna i gościnność polskiej szlachty w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza";
  • konkursie literackim: "Polskie smaki" - przepis na potrawę polską stylem Adama Mickiewicza;
  • konkursie fotograficznym sleeveface - "Ubierz się w książkę"/ „Ubierz się smacznie”.

WARUNKI UCZESTNICTWA I REGULAMINY

1) Debata o młodości - ustala Samorząd Uczniowski;

2) Konkurs wiedzy dot. losów Żołnierzy Wyklętych:

a) forma - quiz (pytania do wyboru);

1) Konkurs na prezentację dot. losów Żołnierzy Wyklętych:

a) temat prezentacji:

sylwetki oraz historia Żołnierzy Wyklętych lub przykłady pielęgnowania pamięci po Żołnierzach Niezłomnych  w czasach współczesnych;

b) prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria - szkoły podstawowe,

II kategoria - szkoły ponadpodstawowe;

c) wymogi techniczne: wykonanie w programie Power Point, maksymalna ilość – 20 slajdów; nagranie na płycie CD/DVD lub pendrivie;

d) praca indywidualna i wykonana samodzielnie;

d) ocenie będą podlegać oryginalność podejścia do tematu oraz zgodność z faktami historycznymi; prace zawierające rażące błędy historyczne nie będą podlegały ocenie.

e) TERMIN składania prac: do 05 marca 2020 r. na adres szkoły: Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego, ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

2) Konkurs wiedzy pt."Smacznie i wytwornie - kultura kulinarna
i gościnność polskiej szlachty w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza"

a) szkołę reprezentują drużyny dwuosobowe - zasadniczo nie więcej niż cztery;

b) forma konkursu: część I - test wiedzy; część II - turniej drużyn;

c) o zwycięstwie decyduje suma punków uzyskanych przez obu uczestników – członków drużyny: indywidualnie w cz. I i razem w cz. II;

d) o szczegółowym zakresie organizator poinformuje w osobnym e-mailu;

e) zgłoszenia należy złożyć w terminie do 20 lutego 2020 r. na adres e-mailowy szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą: Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego, ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

 

3) konkurs literacki: "Polskie smaki" - przepis na potrawę polską stylem Adama Mickiewicza:

a) praca indywidualna;

b) tekst napisany samodzielnie, oryginalny, dotychczas nienagradzany i niepublikowany;

c) forma utworu: wiersz - trzynastozgłoskowiec, tekst nie dłuższy niż 30 wersów;

d) treść utworu zawiera przepis na potrawę polską, uwzględnia potrzebne składnik i prezentuje sposób wykonania;

e) wymogi techniczne: tekst napisany czcionką 12, Times New Roman, w trzech egzemplarzach, podpisany pseudonimem autora;

f) kryteria oceny: spełnienie wymogów koniecznych oraz walory artystyczne;

g) TERMIN składania prac: do 05 marca 2020 r. na adres szkoły: Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego, ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

4) konkurs fotograficzny sleeveface - "Ubierz się w książkę"/ „Ubierz się smacznie”.

a) uczestnik fotografuje siebie lub inną osobę, zasłaniając twarz lub jej część, książką ("Ubierz się w książkę") lub owocem, warzywem albo wybranym produktem spożywczym („Ubierz się smacznie");

b) fotografie (czarno-białe lub barwne) powinny być wykonane  w  formie  odbitek na papierze fotograficznym lub wydruku komputerowego dobrej jakości w wybranym przez siebie formacie;

c) każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 fotografie; fotografie muszą być samodzielnymi wytworami autora-uczestnika i mogą być zatytułowane; prace należy podpisać pseudonimem autora;

d) kryteria oceny: oryginalność i subiektywizm w ujęciu tematu oraz walory artystyczne;

e) TERMIN składania prac: do 05 marca 2020 r. na adres szkoły: Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego, ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno - osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

NAGRODY:

zwycięzcy poszczególnych konkursów otrzymają nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy dyplomy.

 

TERMINARZ:

20 lutego 2020 r. - ostateczny termin zgłoszenia udziału w konkursie wiedzy pt."Smacznie i wytwornie - kultura kulinarna i gościnność polskiej szlachty w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza"

05 marca 2020 r.- ostateczny termin przyjmowania prac literackich, fotograficznych i prezentacji multimedialnych;

10 - 13 marca 2020 r.  - ustalenie wyników konkursów przez komisje konkursowe;

16-20 marca 2020 - organizacja III TPKiH oraz oficjalne wręczenie nagród (termin szczegółowy zostanie podany przez Organizatora).

 

SPRAWY RÓŻNE

a) wszystkie prace biorące udział w konkursie stają się własnością Organizatora;

b) w przypadku wątpliwości i pytań prosimy o kontakt telefoniczny z koordynatorami
(tel.: (24) 355 78 79 lub e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

c) w razie jakichkolwiek zmian w terminach Organizator poinformuje zainteresowane osoby.