Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br. 
została przedłużona do dnia 26 kwietnia 2020 r. przerwa 
w nauczaniu stacjonarnym
 w jednostkach systemu oświaty. 

Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół
związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest w tym czasie
realizowana na odległość.

Kutno, 10 kwietnia 2020 r.                                                     

Wojciech Banasiak
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 3 
im. Władysława Grabskiego w Kutnie