10 września 2015 roku dziesięcioosobowa grupa młodzieży z naszej szkoły wzięła udział w wyjeździe do byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. W lesie rzuchowskim odbyły się, jak co roku, uroczystości upamiętniające wszystkich zamordowanych w byłym niemieckim obozie zagłady. Wyjazd zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej w ramach realizowanego projektu obchodów 75. rocznicy utworzenia przez Niemców getta w Kutnie dla ludności żydowskiej pn. „Na krawędzi pamięci... rzecz o zagładzie kutnowskich Żydów". Nasi uczniowie wzięli udział w uroczystej ceremonii oraz mszy świętej pod przewodnictwem bpa Wiesława Alojzego Meringa, ordynariusza diecezji włocławskiej. TPZK złożyło kwiaty, a młodzież zapaliła znicze pod pomnikiem jako znak pamięci o ofiarach zbrodni nazistowskich.