{gallery}aktualnosci/marzec2008/warsztaty{/gallery}
W dniu 19.03 2008 Pan Robert Seliga (wykładowca z dziedziny marketingu w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania) - na zaproszenie Pani Joanny Komorowskiej (opiekunki uczniów biorących udział w Olimpiadzie Wiedzy o Regionie
i Przedsiębiorczości) - przeprowadził w Zespole Szkół Nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie warsztaty na temat: „Marketing relacji – szansa, czy sposób na prowadzenie własnej działalności”.
Prelegent wskazywał na duże znaczenie public relations i jego ogromny wpływ na kształtowanie pozytywnych relacji klientów firmy (byłych i obecnych). Podkreślał, że największym kapitałem przedsiębiorstwa są jego pracownicy (czynnik ludzki).
Zwrócił uwagę na ogromną rolę motywacji pracowników (warunki pracy, premia, pochwały)
w uzyskiwaniu wysokich efektów pracy.