Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk, zdobędziesz kwalifikacje z zakresu:

  • montażu i eksploatacji komputerów osobistych
  • projektowania lokalnych sieci komputerowych i administrowania sieciami
  • tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania danymi

 Będziesz umiał:

  • projektować, tworzyć i programować gry komputerowe
  • zmontować i zmodernizować komputer osobisty
  • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje
  • wykonać projekt lokalnej sieci komputerowej
  • konfigurować sieci wirtualne, routery, urządzenia telefonii internetowej, interfejsy
  • tworzyć strony internetowe
  • posługiwać się językiem obcym zawodowym

 Perspektywy zawodowe

Twoja wiedza i umiejętności pozwolą Ci na:

  • kontynuowanie nauki na różnych kierunkach uczelni wyższych
  • zorganizowanie, uruchomienie i prowadzenie własnej firmy
  • podjęcie pracy na wszystkich stanowiskach, na których wymagana jest wiedza z zakresu informatyki

Szeroki zakres wiadomości i umiejętności informatycznych umożliwi Ci uzyskanie kolejnych specjalizacji zgodnych z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Otrzymasz dyplom „Europass” – szczegółowy opis umiejętności i kompetencji zawodowych w języku angielskim, uznawany we wszystkich krajach UE.

Przedmioty, z których oceny będą przeliczane
na punkty: 

  • język polski
  • język obcy wiodący
  • matematyka
  • fizyka

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
matematyka, fizyka