Spis treści

Osiągnięcia z lat ubiegłych

Zespół Szkół Nr 3 poza bogatą ofertą edukacyjną daje swoim uczniom wiele możliwości rozwijania uzdolnień i pasji w kołach zainteresowań, organizacjach i klubach. Należą do nich m.in.: Szkolny Klub Ekologiczny i Szkolny Klub Europejski, których działalność zaznaczyła się w środowisku lokalnym dzięki różnym akcjom i imprezom takim jak np. happening ekologiczny czy Tydzień Europejski zakończony Piknikiem Europejskim z udziałem kutnowskich parlamentarzystów, lokalnych władz i mediów. 
Dużą popularnością wśród uczniów cieszy się grupa komputerowa "Efekt - mała poligrafia szkolna" oraz reaktywowany Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny.

Nauczyciele mobilizują uczniów do udziału w licznych olimpiadach, konkursach i zawodach wyrabiając w nich przekonanie, że każdy może osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości; oto krótki wykaz najciekawszych osiągnięć:

Konkurs Honorowego Krwiodawstwa (kilkakrotnie czołowe miejsca w województwie i wyróżnienie statuetką "Złotego Serca");

 • Uczennica naszej szkoły jako jedyna w powiecie w roku 2001 uzyskała mandat posła na VIII Sesje Sejmu Dzieci i Młodzieży pod hasłem "Europa - dialog kultur";
 • Konkurs "Moja szkoła szkołą przedsiębiorczości" (III miejsce w Polsce);
 • Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich (dwukrotnie czwarte miejsce w finale krajowym, finalistka z 2002 r. otrzymała indeks do Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie);
 • Międzyszkolny Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich (V miejsce zespołowo);
 • Konkurs Wiedzy o Biznesie i Regionie Łódzkim (dwukrotnie udział w finale);
 • Ogólnopolski Konkurs "Zostań Negocjatorem" (udział w eliminacjach wojewódzkich);
 • Światowy konkurs na plakat o tematyce baseballowej (I miejsce);
 • Ogólnopolski konkurs na projekt reklamy pod hasłem "15 minut sławy" (I miejsce w kraju);
 • Konkurs Plastyczny "Świat widziany przez lupę" (I miejsce w województwie)
 • Ogólnopolski Konkurs Matematyczny "Euklides" (udział w finale);
 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej (udział w eliminacjach II stopnia i w finale);
 • Konkurs na referat z zakresu wiedzy astronomicznej i astronautycznej (I miejsce w województwie);
 • Ogólnopolski Konkurs Historyczny "Losy żołnierza..." (wielokrotny udział w eliminacjach rejonowych i wojewódzkich);
 • I Powiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej (I miejsce w finale);
 • Konkurs Wiedzy o Filmie ( II miejsce w województwie);
 • Przegląd Gazetek Szkolnych (I miejsce w województwie);
 • Ogólnopolski Konkurs Poetycki pod tytułem "Moja mama" (główne wyróżnienie);
 • Konkurs Regionalny "Reymont, jakiego nie znamy" (II miejsce);
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski "Kobiety piszą nie tylko o miłości" (I miejsce w finale);
 • Ogólnopolski Konkurs Recytatorski pod hasłem "Między patosem a groteską" (I miejsce i srebrny medal Fundacji Liceów Handlowo - Kupieckich);
 • Regionalny Konkurs Recytatorski "Poezja Polskich Noblistów" (II miejsce);
 • X seminarium Studenckie pod hasłem "Problem ochrony środowiska"(wyróżnienie w kilku kategoriach);
 • V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Ekologicznej ( II miejsce e finale krajowym);
 • Konkurs "Śladami historii i zabytków Kutna" (I miejsce)
 • Regionalny Konkurs krajoznawczy pod hasłem "Kapliczki i krzyże przydrożne powiatu kutnowskiego" (II miejsce);
 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (I miejsce w finale powiatowym, wyróżnienie w finale krajowym);
 • Zawody strzeleckie z broni krótkiej o Puchar Zarządu Rejonowego LOK (IV miejsce);
 • Powiatowe Zawody Turnieju Szachowego (III miejsce)
 • Mistrzostwo Powiatu Kutnowskiego w piłce siatkowej;
 • Mistrzostwo LZS Powiatu Kutnowskiego w piłce siatkowej;
 • Powiatowe zawody Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej (I miejsce edycji jesiennej, II indywidualnej i III zespołowo w edycji wiosennej).
 • Laureaci i finaliści Ogólnowojewódzkiego Konkursu Wiedzy O Biznesie I Regionie Łódzkim
 • Finaliści i laureaci Ogólnopolskiego Turnieju Widzy i Umiejętności Handlowo - Menadżerskich
 • Finalista IX Ogólnowojewódzkiego Konkursu "Europa po Dzwonku"
 • Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Bohater wspólnej Europy"
 • Zwycięstwo w Ogólnopolskim Konkursie "15 minut sławy"

Co roku uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia Prezesa Rady Ministrów. Dotychczasowi stypendyści to: Paweł Śnieć, Ewa Chmielecka, Katarzyna Karaśkiewicz, Elżbieta Matuszewska, Eliza Kowalczyk (trzykrotnie) Katarzyna Engel (trzykrotnie), Beata Pawlina, Anna Zylak, Ewelina Baraniak, Agnieszka Chmielecka, Magdalena Nowacka

Najlepszych uczniów wyróżnia też Fundacja Liceów Handlowo - Kupieckich przyznając medal Primus Inter Pares. Uhonorowano dotychczas: Renatę Kwiatkowską, Pawła Śniecia, Monikę Szadkowską, Jolantę Czekaj, Katarzynę Engel, Elizę Kowalczyk, Łukasz Lewicki, Anna Zylak, Ewelina Baraniak.