naglowek erasmus

 

Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie ogłasza rekrutację do projektu „Zagraniczna mobilność szansą na rozwój” realizowanego przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus +. 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji i aktywności zawodowej uczniów. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez organizacje 4 tygodniowych praktyk zagranicznych we włoskich przedsiębiorstwach, w ramach których uczestnicy będą pracować zgodnie z godzinami pracy danej firmy. W weekendy przewidziane są wycieczki turystyczne.

Uczestnicy w ramach projektu mają zapewnione:

  • przygotowanie językowo – kulturowo – pedagogiczne
  • transport do Włoch i z powrotem 
  • ubezpieczenie
  • zakwaterowanie i wyżywienie (obiadokolacje)
  • opiekę i mentoring

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I, II i III ( które w momencie mobilności będą w klasach II, III i IV) na kierunkach: technik logistyk, technik informatyk, technik reklamy, technik handlowiec, technik ochrony środowiska, technik ekonomista. 

Szczegółowe zasady rekrutacji, regulamin oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS.

Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 21.02.2020 do 06.03.2020 w Sali nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela: Koordynator – Piotr Szutoczkin

 

Regulamin rekrutacji do programu

Załącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 2 - Karta oceny (nie drukujemy - tylko do wglądu)