Po raz kolejny w ,,Grabskim” uczniowie klas pierwszych oraz przyszli technicy ochrony środowiska uczestniczyli w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym „ALCHEMIK”, organizowanym przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Grodzisku Mazowieckim. Celem turnieju  jest promowanie i utrwalanie wiedzy z zakresu nauk ścisłych i ich znaczenia dla człowieka oraz aktywizacja miłośników chemii przez dalsze rozwijanie ich umiejętności. Bezkonkurencyjne okazały się dziewczęta z III TOŚ, a wśród nich najlepszy wynik uzyskała Weronika Stasiak. Gratulujemy zwycięzcom.

chemiczny

Koordynatorem konkursu była pani Joanna Maruszewska.

29 maja Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie odwiedził ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba. Dostojnego gościa serdecznie powitał pan dyrektor Wojciech Banasiak.
Nauczycielki religii - pani Anna Muszyńska i pani Emilia Koralewska- przygotowały wzruszający montaż poetycko- muzyczny, w którym wystąpili uczniowie szkoły. Dostojny gość jest biskupem łowickim.
Niedawno ogłoszono wyniki II konkursu fotograficznego ,,Zjawiska fizyczne wokół nas". Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Nasze uczennice zaprezentowały się doskonale, a ich prace zyskały uznanie komisji konkursowej. Natalia Dzięgielewska zajęła II miejsce, Izabela Morawska III, natomiast Julia Drążczyk otrzymała wyróżnienie. Warto podkreślić, iż turniej odbywał się na szczeblu wojewódzkim. Dziewczęta chodzą do klasy I ATL, a do konkursu przygotowywał je pan Dariusz Lewiński.

24 maja 2019 r. -późnym popołudniem, po pięciu emocjonujących rundach - zakończyły się XVII Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół w SCRABBLE Kutno 2019.

Mistrzostwa składały się z trzech równoległych turniejów – dla uczniów szkół podstawowych, dla uczniów klas VII i gimnazjów oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie w mistrzostwach wzięło udział blisko 100 uczestników z różnych zakątków naszego kraju.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasz zespół - Mateusz Jóźwiak z klasy III TI i Krzysztof Tomczak z klasy III TE - wywalczył 3  miejsce, a także zdobył puchar dla najlepszej szkoły  ponadgimnazjalnej w województwie łódzkim! II miejsce zajęli uczniowie ze szkoły ponadgimnazjalnej w Zabrzu, zaś na I pozycji uplasowali się uczniowie z liceum w Warszawie.

Druga drużyna - Wojciech Pasiński z klasy III TE i Kamil Jędrasik z klasy II TL- zajęła 12 miejsce.

Turniej, jak co roku, sprawnie poprowadził  pan Maciej Śliwa z Zabrza- sędzia Polskiej Federacji Scrabble.

Zwycięskiej drużynie serdecznie gratulujemy !

W piątek 10 maja kilkoro uczniów naszej szkoły wystąpiło gościnnie w programie artystycznym "Five o'clock u królowej Elżbiety" inaugurującym XVI Ogólnopolski Konkurs Znajomości Języka Angielskiego dla Uczniów Niesłyszących i Słabosłyszących, który odbywał się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kutnie. Patrycja Gruszczyńska wcieliła się w postać królowej Elżbiety II, Wojciech Pasiński - Williama Szekspira, a Krzysztof Tomczak - słynnego fizyka Newtona. Ucznów przygotowały do występu panie Dorota Chojnacka i Halina Sankowska.
Warto przypomnieć, że współpraca szkolnego koła dziennikarsko-teatralnego ze SOSW nr 2 trwa od kilkunastu lat. Uczniowie obydwu placówek wielokrotnie występowali wspólnie w wielu programach artystycznych.
 
Jesteśmy w trakcie przygotowań do wyjazdu. 30 uczestników odbywa cykl szkoleń przygotowujących do miesięcznego pobytu za granicą.
Uczniowie biorą udział w zajęciach z języka włoskiego, angielskiego, uczęszczają na zajęcia psychologiczno-pedagogiczne oraz poszerzają swoją wiedzę na tematy związane z kulturą i geografią Włoch. Oto kilka zdjęć z ostatnich zajęć:"
 
Zajecia języka włoskiego
wloski
 
Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne
 
"Przygotowanie pedagogiczne uczniów do wyjazdu na staż we Włoszech"

Komunikat dyrektora

I etap konkursu o puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi odbył się na terenie liceum mundurowego w Kutnie. Organizatorami eliminacji szczebla powiatowego była Komenda Powiatowa Policji w Kutnie i Starostwo Powiatowe. Do rywalizacji przystąpiły cztery szkoły z terenu naszego powiatu. Celem konkursu było promowanie służby w policji, popularyzowanie zasad poszanowania i przestrzegania przepisów prawa, utrwalanie zdobytej wiedzy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz propagowanie zasad fair play podczas sportowej rywalizacji.

W zmaganiach konkursowych brały udział czteroosobowe drużyny, które w pierwszym etapie rozwiązywały test  składający się z 30 pytań z zakresu wiedzy o społeczeństwie i bezpieczeństwie, a następnie pokonały wcześniej przygotowany tor przeszkód.

Pierwsze miejsce oraz możliwość reprezentowania powiatu kutnowskiego w finale wojewódzkim konkursu wywalczyła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty w Kutnie. Drugie miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w składzie: Emilia Kuźmin (kl. IV TE), Natalia Szczęsna (kl. I TI), Kacper Szyszka (kl. III TE), Łukasz Zalewski (kl. IV TI) . Natomiast trzecie miejsce zajęli uczniowie z II Liceum Ogólnokształcącego im J. Kasprowicza. Laureaci konkursu otrzymali puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kutnie.

Na terenie Parku Wiosny Ludów w Kutnie odbyły się zawody sportowe w bieganiu dla dzieci i młodzieży - „Puchar Wiosny” oraz bieg rodzinny „Powrót Forresta”.  

W pierwszej imprezie, na różnych dystansach, rywalizowali ze sobą uczniowie z kutnowskich szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół  średnich. Najlepsi zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, a pierwsze 15 osób z każdej kategorii upominki od organizatora czyli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Drużynowo ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zajął II miejsce. Nasi zawodnicy wystąpili w składzie: Emilia Kuźmin z kl. IV TE, Aleksandra Brzozowska z kl. II TE, Sylwia Kubiak z kl.  I TE, Daria Gładysiak z kl. II TOR, Natalia Szczęsna z kl. I TI, Mateusz Kubikowski z kl. IV TI, Kamil Lotka z kl. IV TL, Krystian Kubiak z kl. II TOR, Piotr Popławski z kl. I ATL, Szymon Świerczyński z kl. III TI. Indywidualnie najlepszy wynik uzyskała Emilia Kuźmin.

„Młodzież zapobiega pożarom” - pod takim hasłem po raz kolejny odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, który miał miejsce  w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Wzięły w nim udział dzieci oraz  młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu kutnowskiego. Uczestnicy musieli się wykazać bogatą wiedzą z zakresu pożarnictwa. 

turniej wiedzy pozarniczej

Pierwszy etap, mający na celu wyłonienie finalistów turnieju, polegał na rozwiązaniu pisemnego testu. Liczba uzyskanych punktów decydowała o przejściu do części ustnej. W  tej z  kolei zmierzyły się po trzy osoby z danej grupy – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Każdy z trzech uczestników odpowiadał na te same pytania, nie słysząc  wypowiedzi poprzednika. Pytania były zróżnicowane pod względem poziomu trudności i dopasowane do danej kategorii wiekowej. 

ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie reprezentowali:  Izabela Morawska i Kacper Zieliński.

26 kwietnia w Kutnowskim Domu Kultury miało miejsce uroczyste zakończenie roku klas maturalnych połączone z Dniem Patrona. Podniosły nastrój i rangę wydarzenia podkreślała obecność pocztu sztandarowego. Uroczystość rozpoczęła się od wykonania przez tegorocznych absolwentów poloneza przygotowanego specjalnie na tę okazję. Potem reprezentanci klas programowo najwyższych złożyli ślubowanie, którego rotę przeczytała pani Monika Kozarska, a następnie - zgodnie z tradycją- przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. Po tej ceremonii głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, witając przybyłych na uroczystość. Wśród zaproszonych gości byli: pan Artur Gierula- przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kutnowskiego, pani Iwona Kaca- dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatu Kutnowskiego, pan Adrian Zieliński – asystent Posła na Sejm RP pana Tadeusza Woźniaka, pan Grzegorz Grabski- prawnuk Patrona szkoły, ksiądz dziekan dr Jerzy Swędrowski- proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, pani dr Ewa Rzymkowska- dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pani Bożena Gajewska- prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, pani Mariola Grodnicka- prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego, pan Robert Pawlikowski- wójt Gminy Oporów, pani Jolanta Bujalska- Kowalczyk- przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Kutnie. Na uroczystość przybyli również rodzice uczniów klas maturalnych oraz Prezydium Rady Rodziców-pani Ewa Witkowska, pani Elżbieta Szymańska, pani Agnieszka Stachowska, pani Dorota Dąbrowska - a  także emerytowani nauczyciele: pani Barbara Kierszka, pani Janina Strojecka, pani Barbara Kaźmierczak- Nowak, pan Zygmunt Pietrzykowski, pan Czesław Nowak, pan Jan Żebrowski. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał całą społeczność szkolną: nauczycieli, tegorocznych absolwentów i uczniów oraz przypomniał, że  Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie jest placówką z  wieloletnią tradycją, której początki sięgają 1932 roku. Od 87 lat jest więc  świadkiem historii tworzonej przez absolwentów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i liczną rzeszę przyjaciół. Od 2004 roku, od 15 lat,  posiada wyjątkowego patrona: męża stanu, ekonomistę, premiera i ministra skarbu II RP – Władysława Grabskiego.

photo fb

Zwracając się do tegorocznych absolwentów pan dyrektor powiedział: ,,Rozpoczyna się dla Was zupełnie nowy, bardzo ważny etap w dorosłym już życiu, czas planowania i budowania bliższej i dalszej przyszłości.Pozytywne myślenie, młodzieńczy entuzjazm, wiedza jaką posiadacie, nabyte umiejętności  wykorzystajcie z pożytkiem, racjonalnie i należycie, niech one przy podejmowaniu życiowych  decyzji podpowiedzą właściwy azymut.Planujcie już dzisiaj dalsze  życie tak, aby było twórcze, radosne, piękne, wartościowe, szlachetne, abyście byli szczęśliwi, a ludzie wokół Was czuli się dobrze.Przez cztery lata współtworzyliście historię swojej szkoły. Przez cztery lata byliście częścią jej społeczności. Przez cztery lata ta społeczność i jej sprawy były częścią Waszego życia. Ten czas już za Wami.Odchodzicie, by rozpocząć dorosłe życie wzbogaceni o wartości zaszczepione przez Waszych rodziców oraz wiedzę i umiejętności przekazane przez nauczycieli. Już niebawem rozpoczniecie  studia wyższe, może podejmiecie pracę zawodową lub założycie rodzinę.Pamiętajcie: dorosłość to umiejętność dokonywania mądrych wyborów.”

informacja zajecia