„Młodzież zapobiega pożarom” - pod takim hasłem po raz kolejny odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej, który miał miejsce  w Centrum Teatru Muzyki i Tańca. Wzięły w nim udział dzieci oraz  młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich z terenu powiatu kutnowskiego. Uczestnicy musieli się wykazać bogatą wiedzą z zakresu pożarnictwa. 

turniej wiedzy pozarniczej

Pierwszy etap, mający na celu wyłonienie finalistów turnieju, polegał na rozwiązaniu pisemnego testu. Liczba uzyskanych punktów decydowała o przejściu do części ustnej. W  tej z  kolei zmierzyły się po trzy osoby z danej grupy – szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie. Każdy z trzech uczestników odpowiadał na te same pytania, nie słysząc  wypowiedzi poprzednika. Pytania były zróżnicowane pod względem poziomu trudności i dopasowane do danej kategorii wiekowej. 

ZS nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie reprezentowali:  Izabela Morawska i Kacper Zieliński.

26 kwietnia w Kutnowskim Domu Kultury miało miejsce uroczyste zakończenie roku klas maturalnych połączone z Dniem Patrona. Podniosły nastrój i rangę wydarzenia podkreślała obecność pocztu sztandarowego. Uroczystość rozpoczęła się od wykonania przez tegorocznych absolwentów poloneza przygotowanego specjalnie na tę okazję. Potem reprezentanci klas programowo najwyższych złożyli ślubowanie, którego rotę przeczytała pani Monika Kozarska, a następnie - zgodnie z tradycją- przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom. Po tej ceremonii głos zabrał pan dyrektor Wojciech Banasiak, witając przybyłych na uroczystość. Wśród zaproszonych gości byli: pan Artur Gierula- przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Kutnowskiego, pani Iwona Kaca- dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
Starostwa Powiatu Kutnowskiego, pan Adrian Zieliński – asystent Posła na Sejm RP pana Tadeusza Woźniaka, pan Grzegorz Grabski- prawnuk Patrona szkoły, ksiądz dziekan dr Jerzy Swędrowski- proboszcz parafii pw. św. Wawrzyńca w Kutnie, pani dr Ewa Rzymkowska- dyrektor Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pani Bożena Gajewska- prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, pani Mariola Grodnicka- prezes Agencji Rozwoju Regionu Kutnowskiego, pan Robert Pawlikowski- wójt Gminy Oporów, pani Jolanta Bujalska- Kowalczyk- przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ ,,Solidarność” w Kutnie. Na uroczystość przybyli również rodzice uczniów klas maturalnych oraz Prezydium Rady Rodziców-pani Ewa Witkowska, pani Elżbieta Szymańska, pani Agnieszka Stachowska, pani Dorota Dąbrowska - a  także emerytowani nauczyciele: pani Barbara Kierszka, pani Janina Strojecka, pani Barbara Kaźmierczak- Nowak, pan Zygmunt Pietrzykowski, pan Czesław Nowak, pan Jan Żebrowski. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał całą społeczność szkolną: nauczycieli, tegorocznych absolwentów i uczniów oraz przypomniał, że  Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie jest placówką z  wieloletnią tradycją, której początki sięgają 1932 roku. Od 87 lat jest więc  świadkiem historii tworzonej przez absolwentów, uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, a także rodziców i liczną rzeszę przyjaciół. Od 2004 roku, od 15 lat,  posiada wyjątkowego patrona: męża stanu, ekonomistę, premiera i ministra skarbu II RP – Władysława Grabskiego.

photo fb

Zwracając się do tegorocznych absolwentów pan dyrektor powiedział: ,,Rozpoczyna się dla Was zupełnie nowy, bardzo ważny etap w dorosłym już życiu, czas planowania i budowania bliższej i dalszej przyszłości.Pozytywne myślenie, młodzieńczy entuzjazm, wiedza jaką posiadacie, nabyte umiejętności  wykorzystajcie z pożytkiem, racjonalnie i należycie, niech one przy podejmowaniu życiowych  decyzji podpowiedzą właściwy azymut.Planujcie już dzisiaj dalsze  życie tak, aby było twórcze, radosne, piękne, wartościowe, szlachetne, abyście byli szczęśliwi, a ludzie wokół Was czuli się dobrze.Przez cztery lata współtworzyliście historię swojej szkoły. Przez cztery lata byliście częścią jej społeczności. Przez cztery lata ta społeczność i jej sprawy były częścią Waszego życia. Ten czas już za Wami.Odchodzicie, by rozpocząć dorosłe życie wzbogaceni o wartości zaszczepione przez Waszych rodziców oraz wiedzę i umiejętności przekazane przez nauczycieli. Już niebawem rozpoczniecie  studia wyższe, może podejmiecie pracę zawodową lub założycie rodzinę.Pamiętajcie: dorosłość to umiejętność dokonywania mądrych wyborów.”

informacja zajecia

Przyszły rok szkolny będzie wyjątkowy. W mury naszej szkoły wstąpi podwójna liczba nowych uczniów –  absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych. Wielu z nich nadal nie podjęło decyzji o wyborze nowej szkoły. Chcąc ułatwić im to zadanie uczniowie Karolina Koczaska z klasy III TH i Krystian Kubiak z klasy II TOR wraz z p. Justyną Chrzanowską odwiedzili Szkołę Podstawową w Nowem i Szkołę Podstawową nr 1 w Krośniewicach, gdzie przedstawili ofertę edukacyjną Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego. Zainteresowanie uczniów było bardzo duże. 

Padały  pytania dotyczące organizacji zajęć, zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz atmosfery w szkole. Młodzi „przyszli absolwenci” wykazali się dużą dojrzałością w podejściu do tematu wyboru swojej drogi edukacyjnej. Mamy nadzieję, że spotkamy się z nimi we wrześniu w murach naszej szkoły. Serdecznie dziękujemy dyrekcji obu szkół za umożliwienie rozmowy  z młodzieżą.

zyczenia swiateczne

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie, którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj posłannictwa. Wiedząc o tym po raz kolejny uczniowie Grabskiego uczestniczyli w akcji krwiodawstwa. 27 marca chętni z klas II, III i IV przystąpili do oddawania krwi. Gratulujemy odwagi  i zapraszamy  w maju.

Koordynatorem akcji była p. Joanna Maruszewska

26 marca uczniowie klasy I A TL pod opieką pani Joanny Maruszewskiej i pani Ewy Szymczak uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do firmy Kongskilde Polska sp. z o.o. w Kutnie, która zajmuje się produkcją maszyn pod marką Kongskilde i NewHolland. W czasie prelekcji uczniowie zapoznali się z historią i działalnością przedsiębiorstwa. Dyrektor działu sprzedaży –pan Włodzimierz Spryszyński oprowadził przyszłych logistyków po zakładzie, by mogli zobaczyć cały proces produkcji maszyn. Obowiązująca w firmie norma jakości ISO gwarantuje, że wyroby są  najlepszej jakości. Uczniowie obserwowali również proces laserowego cięcia blachy i sprawdzali zgodność wyrobu z rysunkiem technicznym. Na koniec wszyscy otrzymali drobne upominki.

Wycieczkę zorganizowała pani Joanna Maruszewska.

6 kwietnia w godzinach od 10 do 13 odbyły się Drzwi Otwarte w naszej szkole. Ósmoklasiści  oraz uczniowie klas trzecich gimnazjum mieli okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki. Zwiedzanie miało charakter interaktywnego turnieju, którego celem było zebranie liter tworzących określone hasło po uprzednim zeskanowaniu kodów  QR.Uczniowie Grabskiego oprowadzali młodzież po salach lekcyjnych, udzielając wyczerpujących informacji na temat proponowanej oferty dydaktycznej. W klasach ósmoklasiści i gimnazjaliści zmagali się z pytaniami i zadaniami z różnych dziedzin wiedzy – humanistycznej, matematycznej , językowej i zawodowej. Za każdą poprawną odpowiedz uczeń otrzymywał do skanowania kod , pod którym kryła się litera. Na zakończenie wszyscy spotykali się w Kawiarence Grabskiego, gdzie opiekunowie Samorządu Uczniowskiego sprawdzali poprawność hasła i obdarowywali młodzież niespodziankami. Uwieńczeniem dnia były wspólne zdjęcia, pamiątkowe wpisy i słodki poczęstunek.

photo fb

W imieniu całej społeczności uczniowskiej pragniemy podziękować ósmoklasistom i gimnazjalistom oraz ich rodzicom za tak liczne zainteresowanie naszą ofertą edukacyjną w minioną sobotę. Mamy nadzieję, że 1 września zgodnie z finałowym hasłem turnieju  Drzwi Otwartych wypowiemy słowa – Witamy w Grabskim! Koordynatorami przedsięwzięcia był zespół ds. promocji oraz opiekunki Samorządu Uczniowskiego, aplikację do skanowania kodów QR przygotował p. Jakub Tarnowski.

Od lat Starostwo Powiatowe w Kutnie organizuje Targi Edukacyjne. Nie inaczej było i w tym roku. 4 kwietnia w Kutnowskim Domu Kultury odbyły się targi, podczas których swoje stoisko miał również Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego. Uczniowie - wraz ze swoimi nauczycielkami - promowali tego dnia ofertę edukacyjną szkoły.

Zainteresowanie przeszło najśmielsze oczekiwania. Wielu uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu kutnowskiego przybyło tego dnia do KDK-u i żywo interesowało się ofertą ,,Grabskiego”.  Nasze stoisko wyróżniało się oryginalnością – chętni zwiedzający mogli zrobić sobie zdjęcie z maskotką szkoły, a także otrzymać szkolne gadżety i ulotki. Mieli również szansę, aby porozmawiać z uczniami i nauczycielami i ułatwić sobie wybór przyszłej szkoły.

W Targach Edukacyjnych brali udział:

 • Rozalia Ratajczyk kl. II TOR,
 • Weronika Kubryn kl. II TOR,
 • Zuzanna Niwińska kl. II TOR,
 • Krystian Kubiak kl. II TOR,
 • Natalia Głogowska kl. I TOR,
 • Julianna Skalska kl. I TOR,
 • Karolina Wojtalik kl. I BTL,
 • Jakub Rulewicz kl. II TL,
 • Szymon Stałanowski kl. II TL,
 • Błażej Domański kl. II TL,
 • Przemysław Rosiak kl. II TI,
 • Gerard Podlewski kl. I TI.

Za przygotowanie stoiska odpowiadały: p. Agata Krzyżyńska, p. Agnieszka Drapińska i p. Justyna Chrzanowska

W czwartek 28 marca 2019 roku w Kleszczowie odbył się Regionalny Kongres Zawodowy z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzeny Machałek, parlamentarzystów, samorządowców, pracodawców, naukowców wyższych uczelni, dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży ze szkół zawodowych województwa łódzkiego.

Podczas Kongresu omówione zostały m.in.: zmiany w szkolnictwie branżowym zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy. Szczególnie wybrzmiało stwierdzenie, że pracodawcy będą odgrywać coraz większą rolę w szkolnictwie zawodowym. Szkoły branżowe I i II stopnia i technika powinny zatem ściślej współpracować z zakładami pracy i przedsiębiorstwami w zakresie organizacji praktycznej nauki zawodu.

Obecnie dla gospodarki większym problemem niż bezrobocie jest brak wykwalifikowanej kadry pracowników oraz specjalistów w wielu zawodach i branżach. W dzisiejszych czasach następuje zmiana oczekiwań wobec edukacji, w coraz większym stopniu postrzega się ją jako czynnik wzrostu gospodarczego. O edukacji zaczyna się myśleć w kategoriach rynku pracy – gospodarczych, a nie poznawczych jak dotychczas. Rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia technikum powinien być powiązany z rozwojem gospodarczym regionu.

Reforma szkolnictwa zawodowego,  przygotowana przez resort edukacji wspólnie z przedstawicielami pracodawców, ma za zadanie nie tylko dostosować rynek pracy i szkolnictwo do już istniejących warunków, ale też zapewnić stabilny rozwój w przyszłości. Osiągnie się ten stan poprzez ścisłą współpracę szkoły zawodowej z pracodawcami i instytucjami rynku pracy wykorzystując systemowe prognozowanie.

W  Kleszczowie podczas Regionalnego Kongresu Zawodowego swoje oferty edukacyjne prezentowały szkoły branżowe z całego województwa łódzkiego, między innymi z Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Dyrektor szkoły Wojciech Banasiak, na zaproszenia Łódzkiego Kuratora  Oświaty uczestniczył w panelu dyskusyjnym pt. Współpraca z pracodawcami w planowaniu, realizacji i ocenie efektów kształcenia zawodowego, stanowiącym część merytoryczną konferencji.

W tym bardzo ważnym dla regionu  wydarzeniu licznie uczestniczyli również pracodawcy z powiatu kutnowskiego współpracujący ze szkołą w organizacji praktycznej nauki zawodu  oraz przedstawiciele nauki – Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, uczelni z którą mamy podpisaną umowę o współpracy.

W ostatnich dniach marca uczniowie klasy III TOR oraz sympatycy koła dziennikarsko - teatralnego spotkali się z panią Aleksandrą Kołodziejek. Pani Aleksandra Kołodziejek prowadzi zajęcia literackie i artystyczne  w Młodzieżowym Domu Kultury, jest pomysłodawczynią ,,Festiwalu na faktach", na którym jednym z gości był redaktor Mariusz Szczygieł. Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z tym znanym dziennikarzem. Pewnego rodzaju kontynuacją tamtego wydarzenia były dwugodzinne warsztaty z panią Aleksandrą Kołodziejek, dotyczące różnych form publicystycznych. Zajęcia rozpoczęły się od dyskusji na temat wywiadu Michała Nogasia z Hanną Krall - znaną autorką reportaży. Uczniowie zapoznali się z tekstem wcześniej, a podczas warsztatów analizowali różne formy pytań, oraz usłyszeli jak przygotować się do wywiadu. To były bardzo ciekawe zajęcia.