naglowek erasmus

Międzynarodowe praktyki

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Zapraszamy klasy I na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 26.03.2019 (wtorek) o godzinie 15.10. Proszę pojawić się pod salą nr 14.
Zapraszamy także osoby, które nie były obecne podczas pierwszego terminu.

Przypominamy, że pytania są dostępne w załączniku nr 1, który jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus.
Rozmowa będzie krótka, około 3 – 4 minuty. Do kandydata należy wybór, czy odbywa rozmowę w języku polskim czy angielskim.
Proszę pamiętać, że rozmowa w języku angielskim umożliwia zdobycie dodatkowych punktów.

Życzymy powodzenia

Mało kto wie, że 14 marca jest obchodzony Dzień Liczby Pi, najsłynniejszej liczby świata- jednej z pierwszych liczb niewymiernych, która w przybliżeniu jest równa 3,14. Tego dnia nasi maturzyści wraz z nauczycielkami matematyki wybrali się na drzwi  otwarte do Politechniki Łódzkiej. Pierwszym punktem wycieczki był wykład na temat kierunków kształcenia uczelni. Zajęcia odbywały się w jednym z najnowszych budynków Politechniki, dzięki czemu uczniowie mogli zobaczyć sportową jej część: basen i ściankę wspinaczkową. Następnie maturzyści uczestniczyli w wykładzie dr inż. Michała Puchalskiego: „πrazy oko, czyli wokół mniej i bardziej dokładnych pomiarów”.

Punktem kulminacyjnym wycieczki było bicie rekordu Guinnessa na najdłuższe rozwinięcie liczby Pi złożone z osób. W wyjątkowym wydarzeniu wzięły udział 883 osoby, w tym 29 uczniów z naszej szkoły. Aktualny rekord Guinnessa w wymienionej kategorii wynosi 627 osób. Wyniki zmagań konkursowych będą znane za trzy miesiące. Poda je organizacja Guinness World Records.Uczniowie i opiekunowie za próbę pobicia rekordu otrzymali dyplomy i słodkie upominki. Opiekę na wycieczce sprawowały: p. Ewa Kowalska, p. Katarzyna Grześkowiak i p. Marta Bednarek.

naglowek erasmus

Międzynarodowe praktyki

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA 

 Rozpoczynamy  kolejny etap rekrutacji – rozmowę kwalifikacyjną. Odbędzie się ona w dwóch terminach. 

Zapraszamy uczniów klas II i III, którzy złożyli wniosek w dniu 19.03.2019 (wtorek) na godzinę 15.10 pod salę nr 14.

Przypominamy, że pytania są dostępne w załączniku nr 1, który jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus.
Rozmowa będzie krótka, około 3 – 4 minuty. Do kandydata należy wybór, czy odbywa rozmowę w języku polskim czy angielskim.
Proszę pamiętać, że rozmowa w języku angielskim umożliwia zdobycie dodatkowych punktów. 

Klasy pierwsze odbędą rozmowę w kolejnym terminie, wskazanym w najbliższych dniach.  

Życzymy powodzenia

         Uprzejmie informuję, że w dniu 22 marca 2019  roku (piątek) od godz. 1030
w szkole wydawane będą świadectwa z odbytych w sesji 1. Zima 2019 (styczeń-luty 2019)

- egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

         Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

         Jednocześnie informuję, że zdający, którzy nie zdali egzaminu 
w styczniu-lutym 2019 - mogą składać deklaracje na egzamin 
w sesji 2. Lato 2019 (czerwiec-lipiec 2019) 
do 29 marca 2019 r. 

(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce:
Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

  

                                                                                            mgr inż. Wojciech Banasiak

                                                                                   Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

13 marca w Kutnowskim Domu Kultury  odbyły się II Akademickie Targi Edukacyjne. Było to ważne wydarzenie zwłaszcza dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Przedstawiciele wyższych uczelni   z całego kraju zaprezentowali bogatą ofertę edukacyjną. Na otwarciu Targów obecny był dyrektor naszej szkoły pan Wojciech Banasiak.

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie z kl. II TE i kl. III TH pod opieką p. Ewy Kowalik i p. Justyny Chrzanowskiej.

5 marca 2019 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnychnr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi odbył się etap regionalny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół ponagimnazjalnych, a jego cel to popularyzacja wiedzy dotyczącej prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bhp. Turniej został zorganizowany przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Wzięło w nim udział 65 uczniów z 36 szkół  ponadgimnazjalnychwojewództwa łódzkiego.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klasy IV TE: Paulina Jędrzejczak i Żaneta Pabin. Paulina została laureatkąII etapu konkursu, znalazła się w trójce najlepszych uczestników.Zwycięscy otrzymali cenne nagrody, które wręczył Okręgowy Inspektor Pracy w Łodzi - pan Andrzej Świderski. 

Laureacietapu regionalnego będą walczyli o główną nagrodę w ogólnopolskim finale, który odbędzie się 09 kwietnia 2019 roku w Centrum Nauki „KOPERNIK” w Warszawie.

Trzymamy kciuki za Paulinę.

Warto odnotować, że opiekę merytoryczną nad uczennicami sprawowała p. Maria Pływacz.

23 stycznia w sali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Kutnie odbył się finał mistrzostw powiatu kutnowskiego w siatkówce dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem zawodów był kutnowski MOSiR oraz Zespół Szkół nr 1 w Kutnie. W finale wzięły udział cztery reprezentacje: ZS nr 1 im. S. Staszica w Kutnie, ZS nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, II LO im. J. Kasprowicza w Kutnie oraz I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego w Kutnie. W rozgrywkach brały jeszcze udział dziewczęta z LO w Krośniewicach, ale odpadły w eliminacjach.

Mistrzostwo powiatu zdobyły dziewczęta z ZS nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, które pewnie wygrały wszystkie swoje mecze. Szkoły biorące udział w finale otrzymały dyplomy, a trzy najlepsze -puchary.

naglowek erasmus

Zespół Szkół nr 3 im. Wł. Grabskiego w Kutnie ogłasza przedłużenie rekrutacji do wyjazdu na staż we Włoszech.  

Przypominamy, że wyjazd odbędzie się w terminie 01.09.2019 – 28.09.2019

Dołączamy możliwość rekrutacji wśród uczniów obecnych klas III.

Zatem projekt skierowany jest do uczniów obecnych klas I, II oraz III ( które w momencie mobilności będą w klasach II, III oraz IV) na kierunkach:

technik logistyk, technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik ochrony środowiska, technik ekonomista. 
Pojawił się stosowny aneks do regulaminu na temat uczestnictwa klas III. 

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wykaz wymaganych dokumentów jest dostępny na stronie szkoły w zakładce ERASMUS
Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie od 05.03.2019 do 13.03.2019 w Sali nr 14 od poniedziałku do piątku w godz. 8-15 lub w sekretariacie szkoły.

Szczegółowych informacji udziela: 
Koordynator – Piotr Szutoczkin

„ Ponieważ żyli prawem wilka
historia o nich głucho milczy”.
Zbigniew Herbert

W czasach, w których swój wiersz pisał poeta wydawało się , że pamięć o nich  już zaginęła. Nie zaginęła... Staraniem wielu środowisk kombatanckich , a także śp. Prezydenta RP –Lecha Kaczyńskiego, z poparciem następnego Prezydenta-Bronisława Komorowskiego, Sejm RP 3 lutego  2011 roku uchwalił ustawę , ogłaszającą 1 marca  Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Przez kogo zostali wyklęci?

Przez tych ,którzy w latach 1944- 1947 zagarnęli władzę w Polsce- nie  z woli narodu, ale z nadania moskiewskiego krwawego tyrana-Józefa Stalina i –niestety- za aprobatą naszych zachodnich sojuszników , to jest Wielkiej Brytanii i USA. Kogo dziś nazywa się „wyklętymi?”

WING TSUN

Niedawno ogłoszono wyniki Ogólnopolskiego Rankingu ,,Perspektyw”, które jednoznacznie wskazują, że  nasza szkoła znalazła się w gronie najlepszych techników w kraju. ,,Grabski” już po raz czwarty został uwzględniony w tej prestiżowej klasyfikacji. W rankingu brane są pod uwagę cztery kryteria: wyniki matury na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki egzaminów zawodowych oraz sukcesy uczniów  w olimpiadach przedmiotowych. W tym roku Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie otrzymał Brązową Tarczę. To wyraz uznania i nagroda za efekty działań całej społeczności: nauczycieli i uczniów.

29 stycznia uczniowie klasy I ATL -pod opieką p. Renaty Kubickiej, p. Joanny Maruszewskiej i p. Rafała Prętkiewicza - uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do firmy DS Smith w Kutnie, która zajmuje się produkcją opakowań przemysłowo-transportowych i ochronnych oraz palet tekturowych, ułatwiających transport i obsługę manualną  każdego produktu. Ze względu na wysoką jakość tych artykułów mogą one być wykorzystywane w różnych segmentach gospodarki: od przemysłu spożywczego po branżę elektroniczną – w zależności od potrzeb klienta. Pani Ewa Popławska - st. specjalista ds. administracji i systemów zarządzania - zapoznała wszystkich z nowymi metodami projektowania, produkcji i druku opakowań, a także przedstawiła przykłady rozwiązań logistycznych i recyklingu. Zwiedzając zakład uczniowie mogli zobaczyć m.in. halę produkcyjną, magazyny, dział projektowania i obsługi klienta. Doświadczyli, na czym polega funkcjonalność opakowań na każdym etapie łańcucha dostaw.

Na koniec wizyty  uczniowie zapoznani zostali z projektem edukacyjnym „Z nami sięgniesz dalej”,  dotyczącym zagadnień związanych z rozmową kwalifikacyjną, praktykami zawodowymi, stażem i przyszłą pracą -  może nawet w tej właśnie firmie.
Wycieczkę zorganizowała p. Joanna Maruszewska