Uprzejmie informuję, że 03 lipca 2018 roku  (wtorek) 
od godz. 10:30 w szkole (sala nr 3) wydawane będą 
świadectwa dojrzałości.

Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście 
z dokumentem tożsamości.

 

Kutno, dnia 27 czerwca 2018 r.

22 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku  szkolnego 2017/2018. W sali gimnastycznej zebrali się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice oraz zaproszeni goście. Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał wszystkich gorąco. Wśród gości przybyłych na uroczystość byli: pani Jolanta Pietrusiak- wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Kutnowskiego, dyrektor biura poselskiego pana Tadeusza Woźniaka- Posła na Sejm RP, którego w tym dniu reprezentował pan Adrian Zieliński oraz pani Ewa Witkowska i pani Sylwia Zawierucha z Prezydium Rady Rodziców.

Pan dyrektor podziękował nauczycielom za całoroczną pracę, realizowanie przedsięwzięć dydaktycznych i wychowawczych podejmowanych dla dobra uczniów, za dzielenie się swoją wiedzą i życiowym doświadczeniem. Wyrazy wdzięczności skierował też pod adresem pracowników obsługi i administracji- ich zaangażowanie w wypełnianie obowiązków umożliwiło stworzenie optymalnych warunków kształcenia. Pan dyrektor Wojciech Banasiak podziękował też uczniom za zaangażowanie w proces edukacyjny i codzienne życie szkoły oraz członkom Samorządu Uczniowskiego za inicjatywy i udział w wielu akcjach społecznych. Słowa uznania zostały skierowane również do rodziców, którzy zawsze wspierają szkołę oraz do przedstawicieli organu prowadzącego- obecnych na uroczystości przedstawicieli Rady Powiatu Kutnowskiego i Zarządu Powiatu- za możliwość realizowania przedsięwzięć modernizacyjnych, akceptowanie przygotowanych projektów edukacyjnych i w wielu przypadkach ich finansowanie.

GALERIA ZDJĘĆ

Szkolny zestaw podręczników obowiązujących od roku szkolnego 2018/2019

 
Jesienią z cyklem wykładów o historii Kutna  odwiedził naszą szkołę pan Henryk Lesiak - nieżyjący już dziś regionalista, znawca przeszłości miasta, autor książek. Uczniowie poznali wówczas sylwetki  dwóch lokalnych bohaterów związanych z czasami odzyskiwania przez Polskę niepodległości:  Antoniego Troczewskiego i Wojciecha Rychtelskiego. Miejsca związane z życiem doktora - społecznika młodzież odwiedzi po wakacjach. 12 czerwca grupa uczniów z klas III TL, II TE, I TI i ITL pod opieką p. Haliny Sankowskiej i p. Doroty Chojnackiej udała się na kutnowski dworzec, gdzie w listopadzie 1918r. zginął podczas rozbrajania Niemców Wojciech Rychtelski.Na ścianie budynku znajduje się tablica poświęcona tym wydarzeniom.O bohaterze zachowało się bardzo niewiele informacji. Okazało się, że jeden z uczniów- Damian Pietrzak z klasy III TL- wraz ze swoim tatą już wcześniej  interesowali się postacią Wojciecha Rychelskiego i próbowali ustalić nowe fakty związane z jego osobą. Efekty tych poszukiwań Damian przedstawił kolegom.
 
Historia nie omijała Kutna,a ważne wydarzenia rozgrywały się w miejscach dobrze wszystkim znanych- jak choćby dworzec. Uczniowie naszej szkoły we wrześniu znów ruszą tropami bohaterów polskiej niepodległości. Projekt cieszy cię dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

Spotkania z historią, odkrywanie tajemnic przeszłości, poszukiwanie informacji o ciekawych postaciach związanych z dawnymi czasami to odpowiedź  na inicjatywę Prezydenta RP obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz  ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ,,Rok dla Niepodległej".

Przez cały rok szkolny o miano najlepszego sportowca w naszej szkole rywalizowało 48 dziewcząt i 72 chłopców. Punkty przyznawane za  udział w poszczególnych zawodach i zaangażowanie w inne formy wymienione w regulaminie młodzież mogła na bieżąco obserwować na tablicy ogłoszeń przy sali gimnastycznej. Walka o tytuł najlepszego sportowca trwała do ostatniej chwili, a kto wygrał?

W kategorii dziewcząt- po raz drugi -zwyciężyła  Sandra Kucharska z kl. III TL , a w  kategorii chłopców - Kacper Szyszka z kl. II TE.

Ogromne gratulacje!

Zakończyły się rozgrywki w ramach mistrzostw szkoły w piłce koszykowej. Do rywalizacji o miano najlepszej drużyny zgłosiły się 4 zespoły chłopców( 30 uczniów) i 7 zespołów dziewcząt ( 52 uczennice).

W kategorii chłopców rozgrywki odbywały się systemem " każdy z każdym". Oto wyniki:

  • I miejsce- kl. II TH, II TL,
  • II miejsce- kl. I TL,
  • III miejsce - kl. III TI.

15 czerwca odbyło się spotkanie z panem Bogusławem Czarneckim - fotografem przyrody, członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody ZPFP.

Bogusław Czarnecki specjalizuje się w fotografii makro. Na spotkaniu z uczniami przedstawił kulisy swojej pracy. Przeniósł słuchaczy w magiczny świat makro barwnymi opowieściami i prezentacją zdjęć.  

W prelekcji udział brali zainteresowani tematem uczniowie oraz nauczyciele.

Organizatorem spotkania był pan Krzysztof Pawłowski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 obchodził niedawno jubileusz XXV-lecia . Do  Centrum Teatru Muzyki i Tańca przybyli szacowni goście: pan Krzysztof Debich – Starosta Kutnowski, pan Zbigniew Wdowiak- wiceprezydent Kutna oraz dyrektorzy  szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta i z zaprzyjaźnionych placówek edukacyjnych z całej Polski. Widzom został zaprezentowany program artystyczny ,,Czas, który płynie w nas” przygotowany przez nauczycielki SOSW nr 2 – panią Jolantę Antoniewicz i panią Katarzynę Stolińską przy współpracy z nauczycielkami naszej szkoły: panią Dorotą Chojnacką i panią Haliną Sankowską. W spektaklu wystąpiła młodzież z ośrodka i uczennice klasy II TE i II TOŚ działające w kole teatralno- dziennikarskim: Beata Florczak, Andżelika Filipiak, Justyna Kieszkowska, Karolina Żandarowska i Patrycja Gruszczyńska. Widowisko- wykorzystujące teksty liryczne, piosenki, anegdoty, taniec i prezentację multimedialną -  spotkało się z aplauzem publiczności.

Warto odnotować, że jest to już kolejne wspólne przedsięwzięcie, bo koło dziennikarsko – teatralne współpracuje z SOSW nr 2 od 2006r.

W ramach szkolnych dni profilaktyki pani pedagog Magdalena Golonka i pani Monika Kowalska zorganizowały konkurs profilaktyczny na prezentację multimedialną skierowany do uczniów klas I. Tematyka obejmowała zagadnienia profilaktyki cyberprzemocy, uzależnień od alkoholu, narkotyków i dopalaczy. Ocenie podlegała wartość merytoryczna prezentacji, kreatywność oraz formy wykorzystane przy tworzeniu slajdów. 

Uczniowie chętnie i licznie przystąpili do zadania konkursowego, wykonując ciekawe prezentacje. Najlepsze projekty dotyczyły tematyki cyberprzemocy i sposobów jej zapobiegania.


I miejsce zajęły uczennice z  klasy I TH: Karolina Majchrzak, Karina Rogala , II miejsce zajęli uczniowie Sara Ginter i Dominik Kubiak z kl. I TOR, III miejsce zajęli uczniowie
z kl. I TI Tomasz Chochulski i Jakub Kunikowski. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła złożyła wniosek o uzyskanie funduszy unijnych na odbycie praktyk zawodowych za granicą w ramach programu Erasmus plus. Koordynatorem tych działań jest pan Piotr Szutoczkin, nauczyciel języka angielskiego, przy współpracy z panią wicedyrektor Iwoną Smolińską. Nasz projekt nosi nazwę „Staż za granicą kluczem do przyszłej kariery”. W maju projekt uzyskał akceptację Narodowej Agencji Programu Erasmus plus i został przyjęty do realizacji.

W najbliższym roku szkolnym przeprowadzone będą procedury przygotowawcze, w wyniku których 30 uczniów „Grabskiego”  wyruszy na miesięczny staż zawodowy we Włoszech. Oprócz obowiązków będą czekać na młodzież wycieczki oraz dobra zabawa i bezcenne nowe znajomości na unijnym rynku pracy.

W dniach 4 i 5 czerwca klasa III TE - korzystając z pięknej, słonecznej pogody-  pojechała na wycieczkę do Krakowa. Młodzież została zakwaterowana nieopodal Wawelu. Hostel mieścił się w starej kamienicy.Pokoje były urządzone nowocześnie i funkcjonalnie, ale za to  w oknach klatki schodowej znajdowały się witraże z 1910r. Większość czasu uczestnicy wycieczki spędzali podążając śladami przeszłości. Zwiedzili muzeum mieszczące się w podziemiach Rynku Głównego, gdzie wędrowali niedawno odkrytymi średniowiecznymi traktami, widzieli ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim, spacerowali po  Starym Mieście, dotarli do Bramy Floriańskiej i Barbakanu. Kraków ma swój historyczny klimat, charakterystyczną magię miejsca, swój genius loci. Tu każda kamienica nosi ślady przeszłości, każdy kamień pamięta dawnych bohaterów narodowych i twórców kultury. Organizatorka wycieczki- wychowawczyni klasy III TE pani Monika Kozarska - tak ułożyła program wyjazdu, że znalazł się w nim czas na zwiedzanie zabytków, wspólne cieszenie się czarem zapadającego wieczoru na Rynku Głównym i spacer po Plantach. 
Następnego dnia młodzi ludzie udali się na Wawel, a potem do dawnej dzielnicy żydowskiej czyli na Kazimierz.Tu czas wydaje się płynąć wolniej. Smakosze mogli skosztować pysznych pierogów lub krakowskich zapiekanek. Wędrówka po wąskich uliczkach, podziwianie starych kamienic i synagogi zaowocowało chwilą zadumy nad światem, którego już nie ma. Ostatnim punktem programu wycieczki było zwiedzanie oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa mieszczącego się w dawnej fabryce Oskara Schindlera, gdzie młodzież zapoznała  się  z ekspozycją dotyczącą okupacji niemieckiej.

Wyjazd przyniósł uczestnikom wiele wrażeń. Kraków to miasto jednoznacznie kojarzące się z historią Polski- tu mieściła się  dawna stolica kraju. Uczniowie odkryli też Kraków wielokulturowy, bo przecież przez stulecia żyli tu, pracowali i kultywowali swoje zwyczaje  przedstawiciele  różnych nacji. Młodzi ludzie widzieli zabytki pochodzące z czasów średniowiecza i późniejsze- renesansowe, barokowe, z okresu Młodej Polski, poznali historię miasta i jego mieszkańców w latach 1939-1945. Uczestnicy wyjazdu odkrywali tajemnice historii, ale również cieszyli się ze wspólnie spędzanego czasu. Opiekę podczas wycieczki sprawowały panie: Monika Kozarska, Sylwia Kubiak i Dorota Chojnacka.