W  Szkole Podstawowej nr 6 w Kutnie odbyły się mistrzostwa powiatu dziewcząt i chłopców w tenisie stołowym. W kategorii dziewcząt starowało 7 szkół ponadpodstawowych, natomiast w kategorii chłopców udział wzięło 9 szkół ponadpodstawowych. Mecze rozgrywane były do trzech wygranych punktów.

Kolejność gier była następująca:

I RZUT          II RZUT              III RZUT

A – X                                         A – Y

B – Y        Gra podwójna          B – X

20191205 105457 resized

Skład reprezentacji ZS Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie : Julia Jaszczak, Weronika Kunowska, Julia Pichalak, Filip Kowalczyk, Oskar Gęsigóra, Hubert Nowakowski. Dziewczęta z naszej szkoły odniosły sukces, zajmując III miejsce w mistrzostwach powiatu. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy walczyli dzielnie w każdym meczu. Dziękujemy im za zaangażowanie w zawody. Reprezentację tworzyli uczniowie klas pierwszych i drugich, dlatego za rok liczymy na jeszcze lepsze wyniki. 

W dniu 4 grudnia uczniowie klasy I TIp uczestniczyli w konferencji organizowanej przez  MOPS w Kutnie „ Nie hejtuję lecz szanuję”. Podczas spotkania pan prof. dr hab. Jacek Pyżalski wygłosił ciekawy wykład na temat mediów społecznościowych: „Ja i on-line – jak sensownie wykorzystać Internet”.

O  zjawisku cyberprzemocy i jej prawnych aspektach mówił natomiast komisarz Liwiński z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Na zakończenie spotkania uczniowie z przyjemnością obejrzeli krótką etiudę teatralną „W sieci”  - o zjawisku hejtu w Internecie i mowie nienawiści.

W dniach 18,19 i 22 listopada gościliśmy  w naszej szkole panie pedagog i psycholog z fundacji Pro Aperte, które  przeprowadziły warsztaty „ Zrozum mnie”. Wzięli w nich udział uczniowie z klas  I TLg, I TEp oraz I TI g. Celem spotkań było kształtowanie świadomości młodzieży na temat zaburzenia coraz częściej diagnozowanego w ostatnich latach – spektrum autyzmu. Panie przeprowadziły  krótkie ćwiczenia mające na celu zrozumienie, w jaki sposób osoba z autyzmem odbiera świat i reaguje na różne bodźce.

Zajęcia te pogłębiły wiedzę młodzieży na temat potrzeb osób niepełnosprawnych, uświadomiły z jakimi trudnościami muszą się codziennie mierzyć, aby lepiej funkcjonować w społeczeństwie i , co najważniejsze, jak  takie osoby wspierać.

Od 8 do 29 listopada w szkolnej bibliotece prezentowana była wystawa pt. "Życie codzienne w XX-leciu międzywojennym"która zakończyła realizowany od roku innowacyjny projekt edukacyjny ,,Nasza Niepodległa", mający na celu przybliżenie uczniom dorobku politycznego, artystycznego, gospodarczego i intelektualnego lat 1918-1939.

 Wśród eksponatów znalazły się cenne pamiątki wypożyczone przez nauczycieli, uczniów i absolwentów naszej szkoły, m.in. dzieża i niecka do przygotowania ciasta chlebowego, drewniana maselnica, tara do prasowania, żelazko na duszę, mosiężny moździerz kuchenny, urządzenie do produkcji waty cukrowej, maszyna do pisania, waga, naczynia stołowe, cylinder, skórzana czapka-pilotka, lornetka, czasopisma, książki - a wśród nich nagroda, którą otrzymał patron naszej szkoły i pierwsze wydanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego - dokumenty (poświadczenia wyróżnień państwowych oraz świadectwo szkolne) i zdjęcia rodzinne. Wystawa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem młodzieży, podobnie zresztą jak inne przedsięwzięcia projektu ,,Nasza Niepodległa", który rozpoczęła wizyta dwóch klas w Muzeum Regionalnym w Kutnie i zwiedzanie wystawy "Gabinet doktora Troczewskiego", poświęconej m.in. publicznej  działalności kutnowskiego społecznika. Bardzo interesującym przedsięwzięciem były  spotkania z  panem doktorem Jackiem Saramonowiczem - kutnowskim regionalistą - który wygłosił dwa wykłady: "Kutno w okresie II Rzeczypospolitej" i "Szkolnictwo w II Rzeczypospolitej" ukazujące rozwój naszego państwa i miasta. Obu pelekcji wysłuchało 14 klas. Ważnym wydarzeniem było też spotkanie z panem Stanisławem Wojdeckim - działającym w TPZK regionalistą i przewodnikiem po naszym mieście, który przygotował prezentację dotyczącą związanego 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. ks. Józefa Poniatowskiego. W wykładzie uczestniczyły dwie klasy. Inna grupa uczniów wybrała się na wycieczkę do kutnowskiego oddziału Archiwum Państwowego w Płocku, gdzie m.in. zapoznała się z dokumentami dotyczącymi naszego miasta z okresu międzywojennego. Warto dodać, że w tym roku minęło sto lat od powołania przez naczelnika państwa - Józefa Piłsudskiego sieci archiwów państwowych. Wraz z odzyskaniem niepodległości kobiety w Polsce uzyskaly prawa wyborcze. To wtedy w polskim Sejmie zasiadły pierwsze posłanki. Uczniowie przygotowali prezentację pt. "Kobiety XX-lecia miedzywojennego".
 
 
Okres międzywojnia to czas  gwałtownego wielokierunkowego rozwoju literatury, która stanęła wobec nieoczekiwanych wyzwań. W ramach realizowanego od dawna  cyklu "Pora na lekturę" omówiona została powieść Stefana Żeromskiego pt.  "Przedwiośnie". Podczas spotkania szczególny nacisk położono na dwa problemy: analizę obrazu odradzającego się państwa polskiego oraz interpretację profilu psychologicznego głównego bohatera. W zajęciach uczestniczyli uczniowie dwóch klas maturalnych. Natomiast wszyscy uczący się w ostatnich klasach wzięli udział w pasjonującym wykładzie na temat eksperymentów literackich w XX-leciu międzywojennym wygłoszonym przez pana Jakuba Kornhauera - pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego i literaturoznawcy. 
 
Lata 1918-1939 to okres odradzającej się polskiej państwowości. Pogadankę - w wybranych klasach - na temat ówczesnych zmian w prawie przeprowadziła pani wicedyrektor Iwona Smolińska, a postać naszego patrona - premiera rządu II Rzeczpospolitej, ministra skarbu, wybitnego ekonomisty -  przybliżył grupie uczniów pan Robert Wilczyński w czasie spotkania w bibliotece szkolnej. Osiem klas mogło zapoznać się z sylwetką męża stanu, naczelnika państwa i późniejszego marszałka oraz jego drogą do wolności w filmie "Piłsudski", którego był tytułowym bohaterem.
 
Projekt edukacyjny "Nasza Niepodległa" budził bardzo duże zainteresowanie, a uczestniczyła w nim prawie cała społeczność szkolna - wielu nauczycieli i uczniów. Powstał z inicjatywy pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej, a jego koordynatorkami były pani Dorota Chojnacka i pani Halina Sankowska.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02 grudnia 2019 r. (poniedziałek)
w godz. 16:30 - 17:30 odbywać się będą indywidualne konsultacje nauczycieli
z Rodzicami w ramach "pierwszego poniedziałku miesiąca"

Serdecznie zapraszamy

Męska reprezentacja naszej szkoły zajęła drugie miejsce w zawodach sportowych w piłce ręcznej, na etapie mistrzostw powiatu.

78936251 423889238303448 1609605695018106880 n

Skład drużyny: Bednarek Dawid, Bilski Damian, Ciesielski Bartek, Cieśliński Patryk, Domański Błażej, Frątczak Oskar, Katarzyński Jakub, Lipiec Przemek, Niezgoda Tymon, Rosa Mateusz, Szadkowski Patryk, Wojciechowski Adam, opiekun Marcin Rymarkiewicz.

Gratulacje !!!

W dniu 13 listopada uczniowie z klasy  I TH/TR po gimnazjum wzięli udział w ogólnopolskim marszu „Białej Wstążki”. Przebiegał pod hasłem „Nie hejtuję, lecz szanuję” i został zorganizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie. Uczestnicy  przeszli ulicą Królewską pod Urząd Miasta. Na miejscu głos zabrał zastępca Prezydenta Miasta Kutno – pan Zbigniew Wdowiak. Następnie uczniowie udali się do Kutnowskiego Domu Kultury, aby wziąć udział w rozmowie z wokalistą olsztyńskiej grupy Łydka Grubasa – Bartoszem "Hipisem" Krusznickim. Artysta podzielił się z młodzieżą swoimi doświadczeniami związanymi z hejtem i cyberprzemocą w sieci, a także sposobami reagowania i radzenia sobie z taką formą przemocy.

Co roku, w ponad pięćdziesięciu krajach świata, odbywają się symboliczne marsze “Białej Wstążki”. Ich uczestnicy przypominają o przemocy wobec kobiet i apelują o reagowanie na nią w otoczeniu.

“Biała Wstążka” to międzynarodowa kampania przeciw przemocy wobec kobiet zainicjowania w 1991 r. w Kanadzie po tragicznych wydarzeniach z 6 grudnia 1989 r.  25-letni Marc Lepine zastrzelił wówczas 14 kobiet w budynku montrealskiej politechniki. Jako uzasadnienie swojej nienawiści do nich podał, że uważa za niewłaściwe, aby kobiety kończyły studia techniczne i zabierały miejsca mężczyznom. Na masakrę zareagowało około stu tysięcy mężczyzn, którzy na znak sprzeciwu wobec jakiejkolwiek przemocy wobec kobiet przypięli do ubrań białą wstążkę.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Magdalena Golonka i Sylwia Kubiak 

Z okazji obchodów 101 rocznicy odzyskania niepodległości w bibliotece szkolnej otwarta została wystawa „Życie codzienne w latach międzywojennych” prezentująca przedmioty użytkowe z tego okresu a także wydawnictwa książkowe i czasopisma, w tym pierwodruki ważnych dla polskiej kultury dzieł literackich. 

Częścią wystawy jest też prezentacja zbiorów związanych z patronem szkoły. Obok pierwszych wydań jego prac prezentowane są też reprodukcje portretów wielkiego ekonomisty, opracowania mu poświęcone, a także wyjątkowa książka, którą  Władysław Grabski otrzymał po ukończeniu w 1894 r. École des Sciences Politiques w Paryżu (dar od prawnuka – p. Grzegorza Grabskiego).

Wystawa, przygotowana przez p. Dorotę Chojnacką, p. Halinę Sankowską, p. Roberta Wilczyńskiego i uczniów naszej szkoły, odbywa się w ramach projektu „Nasza Niepodległa” i można ją obejrzeć do 22 listopada br.

 

Młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego - wraz z pocztem sztandarowym  pod opieką pana Dariusza Lewińskiego - uczestniczyła 11 listopada 2019 r. w obchodach 101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Uroczystości rozpoczęto mszą św. w kościele pw. św. Wawrzyńca celebrowaną przez dziekana kutnowskiego- księdza doktora Jerzego Swędrowskiego. Następnie zgromadzeni w uroczystym orszaku przemaszerowali  ulicą Królewską na plac Piłsudskiego, gdzie rozpoczęła się dalsza część uroczystości. W ramach obchodów swoje słowa do mieszkańców Kutna skierował prezydent miasta, odczytano apel poległych, a także złożono kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Całość uroczystości zwieńczono pokazem sztucznych ogni oraz poczęstunkiem w postaci tradycyjnej żołnierskiej grochówki. 

 

Czasy II wojny światowej, którym poświęcona została XXII edycja Festiwalu Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Głos Ojczyzny” łączyły się z walką całego narodu o zachowanie tożsamości i duchowej wolności. Ich wyrazem była nie tylko krew przelana na licznych frontach Europy, ale także talenty i uzdolnienia wykorzystane w działalności artystycznej. Pieśni i piosenki patriotyczne przypominały burzliwe dzieje Polaków i ich walkę o wolność, podnosiły na duchu żołnierzy i cywili zmęczonych wojną i okupacją. Te trudne tematy podjęli szkolni artyści – uczestnicy festiwalu, poszukując właściwych form  artystycznego, estetycznego i muzycznego wyrazu dla wykonywanych utworów.

8 listopada, podczas gali finałowej, sala Kutnowskiego Domu Kultury wypełniona była po brzegi. Swoją obecnością zaszczycili nas znamienici goście:

 • pan Marek Jędrzejczak – Wicestarosta Kutnowski,
 • pani Jolanta Pietrusiak – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
 • pan Tomasz Walczewski – członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego,
 • pan Marek Drabik – radny Rady Powiatu Kutnowskiego,
 • pani Anna Podkańska – starszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Skierniewicach,
 • pani Iwona Kaca – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
 • ksiądz dr Jerzy Swędrowski – dziekan, proboszcz parafii p.w. św. Wawrzyńca w Kutnie,
 • pan Radosław Rojewski – dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury,
 • pana Tadeusza Woźniaka – posła na Sejm reprezentował pan Adrian Zieliński,
 • pan Kazimierz Śwircz – kustosz Muzeum Regionalnego w Kutnie,
 • pani Stefania Szadkowska – reprezentująca Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie,
 • pani Bożena Gajewska – prezes Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej,
 • pani Agnieszka Stachowska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.

photo fb

Dnia 17.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie zostały rozegrane Powiatowe Zawody Strzeleckie Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej w Kutnie pod nazwą ,,Dwubój ogniowy”. W turnieju brały udział czteroosobowe zespoły szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z Kutna i powiatu kutnowskiego. Zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe, które zostały wręczone przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie panią Annę Wiśniewską oraz prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Kutnie pana Janusza Kaczmarka.

Mateusz Jóźwiak uczeń klasy IV TI naszej szkoły odniósł wielki sukces zajmując indywidualnie II miejsce w zawodach strzeleckich. Jego koledzy z reprezentacji swoimi wynikami  sprawili, iż Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie drużynowo zajął III miejsce . Nasi zawodnicy to: Mateusz Jóźwiak (kl. IV TI), Norbert Michalski (kl.III TL), Krzysztof Zachwieja(kl.I TI), Krzysztof Szadkowski(kl. I TL). 

Męska reprezentacja lekkoatletyczna naszej szkoły, po zajęciu drugiego miejsca w rejonie, uzyskała awans na zawody wojewódzkie. 

10 października w Sieradzu nasi zawodnicy rywalizowali z najlepszymi drużynami lekkoatletycznymi  w województwie łódzkim. Zmagania sportowe przebiegały w bardzo zaciętej atmosferze. Ostatecznie reprezentacja ,,Grabskiego” zajęła dziewiąte miejsce.

Najlepsze wyniki naszych uczniów: 
Filip Góreczny – pchnięcie kulą 5kg – 1 miejsce z wynikiem  15,03m,
Cezary Zielonka – bieg na 100m – 3 miejsce z wynikiem 11,80s,
Jakub Kunikowski – pchnięcie kulą 6kg– 4 miejsce z wynikiem 11,66kg.

zawody

Skład reprezentacji: Krystian Górczyński, Piotr Popławski, Szymon Andrzejczak, Szymon Świerczyński, Maciej Wojtalik, Damian Drzewiecki, Dawid Wiciński, Tobiasz Śródecki, Karol Kowalski, Dawid Walczak. Opiekę nad zawodnikami sprawowali: p. Marcin Rymarkiewicz i p.Jakub Nadolski.

Gratulujemy udanego występu i życzymy powodzenia w następnych zawodach!