Dnia 17.10.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Kutnie zostały rozegrane Powiatowe Zawody Strzeleckie Międzyszkolnej Ligi Strzeleckiej w Kutnie pod nazwą ,,Dwubój ogniowy”. W turnieju brały udział czteroosobowe zespoły szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych z Kutna i powiatu kutnowskiego. Zwycięzcy w klasyfikacji drużynowej i indywidualnej otrzymali dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe, które zostały wręczone przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Kutnie panią Annę Wiśniewską oraz prezesa Zarządu Powiatowego LOK w Kutnie pana Janusza Kaczmarka.

Mateusz Jóźwiak uczeń klasy IV TI naszej szkoły odniósł wielki sukces zajmując indywidualnie II miejsce w zawodach strzeleckich. Jego koledzy z reprezentacji swoimi wynikami  sprawili, iż Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie drużynowo zajął III miejsce . Nasi zawodnicy to: Mateusz Jóźwiak (kl. IV TI), Norbert Michalski (kl.III TL), Krzysztof Zachwieja(kl.I TI), Krzysztof Szadkowski(kl. I TL). 

Męska reprezentacja lekkoatletyczna naszej szkoły, po zajęciu drugiego miejsca w rejonie, uzyskała awans na zawody wojewódzkie. 

10 października w Sieradzu nasi zawodnicy rywalizowali z najlepszymi drużynami lekkoatletycznymi  w województwie łódzkim. Zmagania sportowe przebiegały w bardzo zaciętej atmosferze. Ostatecznie reprezentacja ,,Grabskiego” zajęła dziewiąte miejsce.

Najlepsze wyniki naszych uczniów: 
Filip Góreczny – pchnięcie kulą 5kg – 1 miejsce z wynikiem  15,03m,
Cezary Zielonka – bieg na 100m – 3 miejsce z wynikiem 11,80s,
Jakub Kunikowski – pchnięcie kulą 6kg– 4 miejsce z wynikiem 11,66kg.

zawody

Skład reprezentacji: Krystian Górczyński, Piotr Popławski, Szymon Andrzejczak, Szymon Świerczyński, Maciej Wojtalik, Damian Drzewiecki, Dawid Wiciński, Tobiasz Śródecki, Karol Kowalski, Dawid Walczak. Opiekę nad zawodnikami sprawowali: p. Marcin Rymarkiewicz i p.Jakub Nadolski.

Gratulujemy udanego występu i życzymy powodzenia w następnych zawodach!

29 październik w ramach projektu edukacyjnego ,,Nasza Niepodległa”, mającego na celu przybliżenie dorobku kulturalnego XX- lecia międzywojennego, uczniowie wszystkich klas maturalnych pod opieką nauczycielek języka polskiego: p. Agnieszki Sędkowskiej, p. Anny Janiak, p. Doroty Chojnackiej oraz nauczyciela- bibliotekarza p. Roberta Wilczyńskiego uczestniczyli w wykładzie doktora Jakuba Kornhausera . Doktor Jakub Kornhauser jest poetą, eseistą, literaturoznawcą, pracownikiem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tytuł prelekcji brzmiał zagadkowo :,,Manekiny, goryle i elektryczny Napoleon. Literatura XX-lecia międzywojennego jako laboratorium nowych pomysłów”. 

Prowadzący szybko znalazł kontakt z młodymi odbiorcami. Podkreślił, że  XX-lecie to czas eksperymentów językowych, fascynacji nowoczesnością, teraźniejszością, okres poszukiwań oryginalnych tematów i środków artystycznej ekspresji. Doktor Jakub Kornhauser podczas wykładu przywoływał twórczość futurystów, Awangardy Krakowskiej, Brunona Schulza, Leśmiana, Gombrowicza, Witkacego.

Niezwykłe spotkanie nie tylko wpisuje się w projekt realizowany przez naszą szkołę, ale  jest również elementem nowego cyklu pod nazwą Młodzieżowy Uniwersytet Literacki, któremu patronuje Kutnowski Dom Kultury.

30 października  uczniowie z klas II TE i II TOŚ  pod opieką wychowawczyni p. Doroty Chojnackiej udali się na cmentarz parafialny. Celem spaceru było poznanie sylwetek ważnych postaci związanych z Kutnem, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na ich grobach oraz w kwaterach  żołnierzy Września ’39.

Pogoda była piękna, więc grupa niespiesznie mijała zabytkowe pomniki nagrobne obywateli miasta: lekarzy, aptekarzy, nauczycieli, architektów, właścicieli ziemskich,  mogiłę robotników rolnych z Łaniąt - ofiar caratu z 1906r., miejsce pochówku Wojciecha Rychtelskiego, który zginął podczas rozbrajania Niemców w 1918r. oraz grób doktora Antoniego Troczewskiego i jego żony. Uczniowie poznawali historię Kutna przez życiorysy jego mieszkańców , palili lampki jako znak pamięci.

 Gdy dotarli do kwater żołnierzy złożyli biało- czerwone kwiaty i postawili znicze na pomniku, który został poświęcony poległym za wolność ojczyzny. Nad Bzurą- niedaleko Kutna - toczyła się jedna z najkrwawszych bitew 1939r. Od tych tragicznych wydarzeń minęło 80 lat, a w maju obchodzona będzie 75 rocznica zakończenia II wojny światowej. Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że są winni pamięć bohaterom tamtych dni.

 Po chwili zadumy wszyscy udali się do grobu Jana i Ludwiki Pychińskich. Jan Pychiński to założyciel i wieloletni dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kutnie. Jego żona Ludwika była nauczycielką, a w czasie wojny żołnierzem Armii Krajowej, uczestniczką powstania warszawskiego. 

Wszyscy kiedyś przeminiemy dlatego trzeba żyć tak, żeby pozostawić po sobie ślad w pamięci przyszłych pokoleń,  trwały ślad uczynionego dobra. Ludzie, których groby odwiedziła młodzież taki znak odcisnęli.

We wrześniu  i październiku  br. odbyły się spotkania  młodzieży klas: ITI p, III TI, I TL p III TL, III TH/ TOŚ z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Kutnie  p. Darią Fraszczyk. Głównym celem tych spotkań było zwrócenie uwagi, że życie wolne od substancji psychoaktywnych i przemocy pozwala na uniknięcie kolizji z prawem i chroni przez wieloma życiowymi tragediami. Wzrost znaczenia środków masowego przekazu, a niekiedy perswazja grupy rówieśniczej sprawiają, że młodzi ludzie coraz częściej eksperymentują, nie zdając sobie sprawy z tego, jak bardzo jest to niebezpieczne.

Podczas prelekcji pani policjantka rozmawiała z uczniami na temat uzależnień. Pokazała również materiał filmowy zrealizowany przez stołecznych policjantów, którzy przestrzegają przed zażywaniem dopalaczy. Przybliżyła również młodym ludziom tematykę odpowiedzialności karnej osób nieletnich za popełnione czyny karalne. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie zachowania są przejawami demoralizacji i jak powinni się zachowywać na terenie szkoły. Poznali konsekwencje grożące za wykroczenia i przestępstwa.

Spotkania miały na celu nie tylko podniesienie świadomości prawnej związanej z narkomanią, ale także pogłębienie wiedzy młodzieży na temat niebezpiecznych skutków zażywania tych substancji. Ukazując negatywne reakcje organizmu młodego człowieka na zażyty środek odurzający, chcemy ustrzec uczniów przed czyhającymi na nich zagrożeniami.

Październik jest miesiącem świadomości choroby nowotworowej piersi. W związku z tym 18 października uczennice klasy  ITE p wraz z p. Magdaleną Golonką i Anną Janiak wzięły udział w „Marszu Różowej Wstążki”. Wydarzenie miało na celu przypomnienie wszystkim kobietom, jak ważna jest profilaktyka raka piersi i regularne badania. Uczestnicy marszu przeszli ulicą Królewską  do Urzędu Miasta Kutno. Dziewczęta mogły wysłuchać krótkiej prelekcji na temat prawidłowego badania piersi zaprezentowanego na specjalnie przygotowanych fantomach. 

Akcja przypomniała, jak ważne są badania i profilaktyka tej groźnej choroby.

W piątek 25 października gościł w naszej szkole pan dr Jacek Saramonowicz - historyk, regionalista, założyciel i prezez Kutnowskiego Towarzystwa Historycznego, autor wielu publikacji o Kutnie i powiecie kutnowskim. Tematem prelekcji, odbywających się w ramach realizowanego przez szkołę projektu "Nasza Niepodległa" był rozwój szkolnictwa w II Rzeczpospolitej.
 
W 1921 r. Kutno było na czwartym miejscu pod względem liczby ludności w województwie warszawskim (nie licząc Warszawy). Część miasta znajdowała się właśnie w województwie warszawskim, a teren Łąkoszyna należał do ziemi łęczycko-sieradzkiej.  W tym czasie znaczna część mieszkańców Kutna była w wieku szkolnym. Terytorium odrodzonego  państwa podzielone było na 10 okręgów szkolnych, nad którymi pieczę sprawowali kuratorzy. Kutno było w Warszawskim Okręgu Szkolnym. Pierwszym inspektorem w Kutnie był Włodzimierz Zakrzewski, w latach 1917-1919.  

17 października uczniowie z klas II BTL, II TH, II TOŚ i II TE pod opieką p. Agnieszki Drapińskiej, p. Doroty Chojnackiej, p. Marty Bednarek, p. Ewy Witkowskiej wzięli udział w wycieczce do Łodzi. Pierwszym punktem programu wyjazdu była emocjonująca wizyta w Arena Laser Games. Następnie wszyscy udali się do Teatru Powszechnego na komedię ,,Mayday 2". Opowieść o dość skomplikowanym życiu osobistym londyńskiego taksówkarza Johna Smitha rozbawiła widzów.Po spektaklu- korzystając z pięknej pogody- uczestnicy wycieczki udali się na spacer do Manufaktury. Po południu, wszyscy wrócili do Kutna, oceniając wycieczkę jako bardzo udaną.

21 października uczniowie klas II I IV technik ochrony środowiska, w ramach wycieczki przedmiotowej,  odwiedzili oczyszczalnię ścieków w naszym mieście. Z dużym zainteresowaniem poznawali budowę i funkcjonowanie pompowni głównej, piaskownika, bioreaktorów zcentralnym osadnikiem wtórnym oraz grawitacyjnych zagęszczaczy osadów ściekowych. Kutnowska oczyszczalnia przyjmuje ścieki bytowe, przemysłowe, opadowe oraz nieczystości płynne dowożone na miejsce.
Zakład jest w stanie przyjąć 21 000 m3/dobę ścieków, które po oczyszczeniu, mając odpowiednie parametry, odprowadzane są do rzeki Ochni.   Uczniowie mieli również okazję zobaczyć pracę laboratorium, które prowadzi stały monitoring jakości ścieków, a także przyjrzeć się z bliska mikroorganizmom wykorzystywanym w procesie technologicznym.

Uczniom towarzyszyły p. Renata Kubicka i p. Joanna Maruszewska

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Jedynym jej źródłem jest zdrowy człowiek. Wiedząc o tym, we wtorek, 15 października, grupa 20 uczniów  naszej szkoły - przedstawicieli klas III i IV, wzięła udział w akcji krwiodawstwa. Zostali oni włączeni do grona honorowych dawców krwi i już wkrótce otrzymają książeczki członkowskie.  

Następna akcja już w grudniu. Zapraszamy Koordynatorem akcji była p. J. Maruszewska

Święto Edukacji Narodowej ustanowiono z okazji rocznicy powstania w 1773 r. pierwszego w Europie Ministerstwa Oświaty – Komisji Edukacji Narodowej. To wyjątkowy dzień dla wszystkich pracowników szkół, nauczycieli, wychowawców, pedagogów, a także uczniów i pracowników administracji. W poniedziałkowy poranek zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby w uroczystej atmosferze przeżywać to wyjątkowe święto.   Pan dyrektor Wojciech Banasiak powitał społeczność szkolną, a także zaproszonych gości:

  • panią Iwonę Kacę – dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
  • panią Barbarę Kaźmierczak-Nowak,
  • panią Barbrę Kierszkę,
  • pani Mirosławę Pietrzykowską,
  • panią Janinę Strojecką,
  • panią Marię Sulej,
  • pana Czesława Nowaka.
  • pana Jana Żebrowskiego,
  • oraz przedstawicielki Rady Rodziców - panią Elżbietę Szymańską i p. Agnieszkę Stachowską.

photo fb

14 października to doskonała okazja do przypomnienia zasług Komisji Edukacji Narodowej. Kadra nauczycielska wykształcona i wychowana w oparciu o ideały opracowane przez tę instytucję, kontynuowała swoją działalność długo po odzyskaniu niepodległości – podkreślił pan dyrektor Wojciech Banasiak. Z jej dziedzictwa czerpano przez całe lata… Ówcześni nauczyciele przyczynili się do przetrwania ojczystego języka i polskiej kultury. Istotnie wpłynęli na kształtowanie świadomości narodowej Polaków i odzyskanie niepodległości. Szybko zmieniający się świat stawia przed pedagogami nowe wyzwania, ale wciąż aktualne są słowa Einsteina,: „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy, staje się źródłem radości.”

Uczniowie naszej szkoły odnieśli podwójne zwycięstwo w lidze lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców. Powtórzyli  tym samym ubiegłoroczny sukces.

Dziewczęta oraz chłopcy  z ZS Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie  zwyciężyli w mistrzostwach powiatu kutnowskiego w lidze lekkoatletycznej w ramach „Licealiady”. Drugie miejsce zajęło I LO w Kutnie. Obie szkoły  uzyskały awans do wojewódzkiego półfinału. W zawodach dziewcząt uczestniczyło sześć szkół: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica, Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego, ZSZ Nr 2 im. A. Troczewskiego, I LO im gen. J.H. Dąbrowskiego,  II LO im. J. Kasprowicza oraz PUL. W rywalizacji chłopców wzięły udział szkoły: Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica, Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego, ZSZ Nr 2 im. A. Troczewskiego, I LO im gen. J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza oraz PUL.

Konkurencje były bardzo wymagające: 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, skok wzwyż, skok w dal, pchnięcie kulą, sztafeta 4x100m.

W półfinale województwa łódzkiego chłopcy odnieśli sukces, zajmując II miejsce. Uzyskali awans do finału wojewódzkiego w Sieradzu. 

Katalog Biblioteczny

molnet

Biuletyn informacji Publicznej

łącze do strony Biuletynu Informacji Publicznej

Archiwum informacji

Przejdź do działu Archiwum informacji

Logo projektu Kuźnia Dostępnych Stron Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Logo Spółdzielni Socjalnej FADO Logo Fundacji PCJ Otwarte Źródła

Projekt Kuźnia Dostępnych Stron współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji