We wtorek, 17 września 2019 roku, na obiektach Małej Ligi Baseballa odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe dla szkół średnich zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie. Były to jednocześnie eliminacje do Finału Wojewódzkiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych organizowanych przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy oraz sportowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020r.

W zawodach wzięło udział około 120 zawodniczek i zawodników z ośmiu szkół powiatu kutnowskiego: I LO im. Gen. J.H. Dąbrowskiego, II LO im. J. Kasprowicza, ZS Nr 1 im. St. Staszica w Kutnie, ZSZ Nr 2 im. A. Troczewskiego, ZS Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie, ZS Nr 4 im. Z. Balickiego, Akademickie Liceum Ogólnokształcące  oraz Zespół Szkół w Żychlinie.

Pierwsze miejsce w kategorii chłopców zajął Kacper Szyszka z klasy IV TE. Wszyscy nasi uczniowie, zarówno dziewczęta i chłopcy, zaprezentowali się doskonale, uzyskując bardzo dobre wyniki. Gratulujemy naszym wspaniałym sportowcom i dziękujemy za ogromny wysiłek włożony  w reprezentowanie szkoły. 

Skład drużyny ZS Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie: Julia Marciniak, Magdalena Miszczak, Aleksandra Brzozowska, Wiktoria Domżał, Julia Krysztofiak, Natalia Szczęsna, Maciej Wojtalik, Jakub Katarzyński, Norbert Michalski, Konrad Pasikowski, Piotr Popławski, Kacper Szyszka, Szymon Świerczyński, Szymon Andrzejczak.

Uczniowie klas pierwszych szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej - I TEp, I TRp,  I TH-TRg - dwa tygodnie wcześniej zainaugurowali nowy rok szkolny, a teraz wyjazdy integracyjne, dzięki którym nie tylko lepiej poznali siebie wzajemnie, ale też swoich wychowawców i innych nauczycieli.

17 września 2019 r.  duża grupa młodzieży została gościnnie przyjęta przez pracowników Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego w Krośniewicach. Część uczniów po raz pierwszy, inni już kolejny, miała okazję podziwiać zbiory zgromadzone przez "Króla kolekcjonerów polskich" oraz izby pamięci poświęcone m.in. gen. Władysławowi Andersowi. Tę ciekawą lekcję historii wzbogaciły zajęcia poprowadzone przez nauczyciela historii, pana Piotra Bielickiego, który przybliżył uczniom życie i działalność patrona naszej szkoły - Władysława Grabskiego. Niepewności i stresu, które towarzyszą nowym sytuacjom pomogła uczestnikom wyjazdu pozbyć się pani pedagog Magdalena Golonka. Jej zajęcia przekonały uczniów, że znajdą wśród swoich nowych kolegów i nauczycieli wiele  życzliwych osób, że będą mogli realizować swoje pasje i spełniać marzenia. Nieco zawiedzeni byli ci, którzy nie mogli wykorzystać swojej energii podczas zajęć wychowania fizycznego - gier i zabaw przygotowanych przez panią Aleksandrę Szymańską i pana Jakuba Nadolskiego. Niestety aura - chociaż słoneczna - nie sprzyjała z ćwiczeniom na świeżym powietrzu. Ale - jak mówi przysłowie - co się odwlecze, to nie uciecze. Przed nami jeszcze pięć lat, a więc okazji do wspólnej zabawy będzie jeszcze wiele.

Wycieczkę zorganizowały wychowawczynie: p. Ewa Kowalska, p. Sylwia Kubiak i p. Anna Janiak

22 września 2019 r. młodzież z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie - pod opieką pana Dariusza Lewińskiego - uczestniczyła w obchodach 80 rocznicy bitwy nad Bzurą, które odbyły się w Parku Wiosny Ludów . Organizatorami uroczystości byli: prezydent naszego miasta - pan Zbigniew Burzyński, dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie- pan Grzegorz Skrzynecki, Kutnowska Rada Pamięci Narodowej oraz I LO PUL  im. 37 PP w Kutnie. Po uroczystej mszy św. polowej, odprawionej przez dziekana parafii św. Wawrzyńca w Kutnie ks. dra Jerzego Swędrowskiego, głos zabrał wiceprezydent miasta -pan Zbigniew Wdowiak. Następnie odbył się apel pamięci, który poprowadził dyrektor I LO  PUL w Kutnie- płk Remigiusz Wiśniewski. Końcowym elementem uroczystości było złożenie kwiatów przed tablicą  upamiętniającą  żołnierzy poległych w bitwie nad Bzurą. Podczas uroczystości śpiewane były pieśni patriotyczne.

Uczniowie naszej szkoły pamiętają o przeszłości i zawsze uczestniczą w wydarzeniach, których celem jest kultywowanie historii.

komunikat

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 29 sierpnia 2019 r. przewodniczący zespołów przedmiotowych, reprezentujący grono nauczycielskie, wręczyli panu dyrektorowi Wojciechowi Banasiakowi bukiet kwiatów i pogratulowali wyboru na kolejną kadencję oraz złożyli życzenia zdrowia, cierpliwości, wytrwałości i sukcesów w realizowaniu koncepcji pracy szkoły.

Po wakacyjnym odpoczynku przyszedł czas na powrót do nauki i pracy. W poniedziałkowy poranek, 2 września, p. dyrektor Wojciech Banasiak powitał w murach naszej szkoły uczniów, rodziców, nauczycieli a także gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością:

 • panią Jolantę Pietrusiak – członka Zarządu Powiatu Kutnowskiego,

 • pana Adriana Zielińskiego asystenta Tadeusza Woźniaka -  Posła na Sejm RP,

 • przedstawicielkę Komendy Powiatowej Policji w Kutnie panią sierżant sztabową  Justynę Filipczak,

 • aspiranta Rafaela Stankiewicza również przedstawiciela  Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

photo fb

Pan Dyrektor w sposób szczególny zwrócił się do uczniów klas pierwszych. Gratulując im wyboru szkoły podkreślił, że „Grabski” jest jedną z najnowocześniejszych i największych szkół zawodowych w powiecie kutnowskim. Należy do elitarnej grupy placówek realizujących programy: Szkoła Odkrywców Talentów, Bezpieczna Szkoła, Szkoła bez przemocy, a także projekty unijne Erasmus + i Gotowi do pracy. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowanych nauczycieli. W tym roku szkolnym do Rady Pedagogicznej dołączyli:

 • pani Katarzyna Bartosiak – nauczycielka przedmiotów zawodowych logistycznych,

 • pani Liliana Czwajda – nauczycielka przedmiotów zawodowych logistycznych,

 • pani Marta Dynowska – nauczycielka wychowania fizycznego,

 • pani Agnieszka Frydrysiak – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych,

 • pani Oliwia Lewandowska – nauczycielka przedmiotów zawodowych ekonomicznych,

 • pani Grażyna Matusiak – nauczycielka matematyki,

 • pani Anna Michalak – nauczycielka religii,

 • pani Joanna Paćkowska – Dudzik – nauczycielka przedmiotów zawodowych z zakresu ochrony środowiska,

 • pan Tomasz Pietrzak – nauczyciel informatyki i bhp,

 • pani Emilia Szydłowska – nauczycielka języka polskiego

 • pani Magdalena Walczewska – nauczycielka języka rosyjskiego.

Doskonała, ciągle unowocześniana baza dydaktyczna, ale przede wszystkim wysiłek nauczycieli i rodziców sprawia, że młodych ludzi wychowujemy i kształcimy profesjonalnie do wyzwań, które stawia przed nimi przyszłość – podkreślił pan Dyrektor.

Nie bylibyśmy jednak w stanie jako społeczeństwo rozwijać się i doskonalić, gdybyśmy nie pamiętali o przeszłości, co starał się przekazać w okolicznościowym wykładzie  pan Grzegorz Jaskułowski – nauczyciel historii. Wspomnienie II wojny światowej to przeżycie wspólnotowe, które łączy wszystkie pokolenia, łączy nas w refleksji nad tym, co wydarzyło się 80 lat temu. To zarówno przestroga dla następnych pokoleń przed kataklizmem wojennym, jak i wezwanie do gotowości do pracy i poświęcenia na rzecz ojczyzny.

Na zakończenie uroczystości wybrzmiały liczne życzenia, aby nadchodzący rok był źródłem satysfakcji i sukcesów uczniów i nauczycieli. Nadesłali je przyjaciele  naszej szkoły.

Życzenia na rok szkolny 2019/2020

Specjalne życzenia w imieniu Samorządu Uczniowskiego złożył też koleżankom i kolegom Gerard Padlewski.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się
w dniu 02 września 2019 r. (poniedziałek) o godz. 9.00.

 mgr inż. Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły

Uprzejmie informuję, że w dniu 30 sierpnia 2019 roku (piątek) od godz. 10:30
w szkole wydawane będą świadectwa, dyplomy i suplementy z odbytych w sesji letniej 
(czerwiec-lipiec 2019) egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Po odbiór świadectw, dyplomów i suplementów należy zgłaszać się osobiście z dokumentem tożsamości.

Jednocześnie informuję, że deklaracje na egzamin w Sesji 1. 2020 Zima (styczeń-luty 2020)  do 09 września 2019 r.
(druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej szkoły w zakładce: Informacje - egzamin w kwalifikacji lub w sekretariacie szkoły).

        mgr inż. Wojciech Banasiak
Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego

Absolwenci techników, którzy będą chcieli dostać się w tym roku na Politechnikę Warszawską mają w tym razem nieco ułatwiony start.

Na 5 kierunków prowadzonych przez Politechnikę Warszawską w Płocku oraz 6 prowadzonych w Warszawie, będzie się im być może nieco łatwiej, dostać dzięki uwzględnieniu w procedurze kwalifikacyjnej wyników z egzaminów nie tylko maturalnych ale i zawodowych.

Do tej pory uwzględniano jedynie matematykę, język obcy oraz przedmiot do wyboru, którym mogła być w zależności od kierunku m.in. fizyka, chemia, biologia, czy wiedza o społeczeństwie. W  tym roku, po raz pierwszy, Uczelnia postanowiła uwzględniać również posiadane przez kandydatów umiejętności zawodowe.

W procedurze kwalifikacyjnej, uwzględniana jest średnia arytmetyczna wyników uzyskanych w trakcie egzaminów zawodowych skutkujących zdobyciem dyplomu technika. Dzięki dość wysokiemu przelicznikowi, dyplom technika liczy się podobnie jak matura na poziomie rozszerzonym.

Pełną listę premiowanych zawodów i sposób przeliczania punktów można znaleźć na stronie www.pw.plock.pl.

Z poważaniem,
dr inż. Łukasz Gościniak

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17
09-400 Płock, Polska
+48 (24) 367 21 96

         Uprzejmie informuję, że 04 lipca 2019 roku  (czwartek) 
od godz. 1030 w szkole wydawane będą świadectwa dojrzałości.

         Po odbiór świadectw należy zgłaszać się osobiście 
z dokumentem tożsamości.

mgr inż. Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły

Zyczenia LKO

 

List Ministra Edukacji Narodowej

Odezwa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi