Listy zakwalifikowanych do Technikum nr 3 w Zespole Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej w zakładce „Kandydaci” oraz wywieszone w budynku szkoły dnia 12.08.br. (środa) do godziny 12:00.

Oryginały dokumentów czyli świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie, kartę zdrowia i 2 zdjęcia można przynosić do siedziby szkoły w dniach:
13.08, 14.08, 17.08 w godzinach 9:00 – 14:00 oraz 18.08 w godzinach 9:00 – 15:00.

Przy składaniu dokumentów wymagana jest obecność rodzica lub opiekuna prawnego. Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, tj. obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu co najmniej 1,5 m. 

W sprawach rekrutacji można dzwonić w godzinach przyjmowania dokumentów, pod nr telefonu 24 355 78 79.

Komisja Rekrutacyjna

W związku z obecną sytuację epidemiczną, świadectwa dojrzałości będą wydawane w szkole w dniu 11 sierpnia 2020 roku (wtorek) wg następującego harmonogramu:
  • kl. IV TE/TOŚ w godz. 10:00 - 11:00
  • kl. IV TI w godz. 11:00 - 12:00
  • kl. IV TL w godz. 12:00 - 13:00
  • kl. IV TOR w godz. 13:00 - 14:00
  • kl. IV TH w godz. 14:00 - 15:00
  • Absolwenci z lat ubiegłych w godz. 14:00 - 15:00

Odbierający świadectwa wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym. Po odbiór świadectwa przychodzą osoby tylko zdrowe bez objawów sugerujących chorobę zakaźną,
nie może przyjść osoba, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Proszę o ścisłe dostosowanie się do harmonogramu oraz reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły, tj. obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowania dystansu co najmniej 1,5 m od innych osób, nietworzenia grup przed budynkiem szkoły  oraz na dziedzińcu, a także posiadania własnego długopisu oraz dokumentu
ze zdjęciem potwierdzającym  tożsamość. 

W przypadku kiedy Absolwent osobiście nie może odebrać świadectwa, może to uczynić inna osoba posiadająca pisemne upoważnienie wystawione przez Absolwenta.

Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej (pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony oraz przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin nie został mu unieważniony) – może przystąpić do egzaminu w terminie poprawkowym, który odbędzie się 8 września 2020 r. o godz. 14:00. 

W takim przypadku, należy wypełnić oświadczenie (załącznik 7) i złożyć je w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźne zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 14 sierpnia 2020 r.).

Jeśli świadectwo nie będzie odebrane przez Absolwenta w wyznaczonym terminie, jego odbiór będzie możliwy w kolejnych dniach - po uprzednim telefonicznym (24 3557879) uzgodnieniu daty i godziny - z wyjątkiem 14 sierpnia br. (piątek).

Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego
Wojciech Banasiak

W piątek, 26 czerwca 2020 r., dzwonek na zakończenie roku szkolnego nie zabrzmiał tak jak zwykle. Ze względu na wciąż obowiązujący na terenie kraju stan epidemii i związane z nim ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, nie mogliśmy spotkać się na uroczystej akademii. Jednak, aby tradycji stało się zadość, uczniowie odebrali świadectwa promocyjne w małych grupach na dziedzińcu szkoły. 

Podczas krótkiego spotkania pan dyrektor Wojciech Banasiak podkreślił, że przejście na zdalny system nauczania było dla wszystkich dużym wyzwaniem. Młodzież musiała przyzwyczaić się do nowego sposobu przekazywania wiedzy oraz innych form i metod pracy wymuszonych przez pandemię. Uczniowie i nauczyciele starali się jak najsprawniej realizować kształcenie na odległość. Dzielnie wspierali ich rodzice. Zorganizowanie takiej formy nauki to niewątpliwie nasz wspólny sukces dydaktyczny. Pan Dyrektor podziękował wszystkim jego autorom: „dziękuję wicedyrektorom naszej szkoły za wspieranie mnie i nauczycieli  przy organizacji pracy w zupełnie nowych warunkach. Słowa uznania kieruję do wszystkich pracowników szkoły, wyrażając wdzięczność za pełne zaangażowania oraz profesjonalne podejście do nowych wyzwań zawodowych. Dziękuję także wam, drodzy uczniowie za otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy, a rodzicom za okazaną pomoc.” 

Szanowni Kandydaci !

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.), mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak złożyć wniosek? Należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego i dokonać wyboru klas w szkołach. Pamiętajcie, by ustalić swoją listę do oddziału, na którym najbardziej Wam zależy. Gdy wypełnicie już wniosek powinniście go wydrukować, zebrać podpisy rodziców, zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i przesłać na adres mailowy komisji rekrutacyjnej szkoły, która jest na pierwszym miejscu na Waszej liście preferencji. Jeśli jest to nasza szkoła to skan albo zdjęcie wniosku, świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz ewentualnych zaświadczeń  można  przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wnioski oraz świadectwa można składać od 15 czerwca do 10 lipca do godziny 15:00.  

Prosimy, by składać wnioski i kopię świadectwa drogą elektroniczną.

Życzymy powodzenia!

Komisja rekrutacyjna ZS Nr 3 im.W. Grabskiego 3 w Kutnie

Harmonogram wydawania świadectw

zyczenia maturzysci2020

KOMUNIKAT  DYREKTORA  SZKOŁY!!!
kształcenie na odległość w szkołach przedłużone

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca br. została przedłużona do dnia 26 czerwca 2020 r. przerwa w nauczaniu stacjonarnym 
w jednostkach systemu oświaty. 

Oznacza to, że w czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest w tym czasie realizowana na odległość. Przypominam, że uczniowie są zobowiązani uczestniczyć w zaproponowanych przez nauczycieli zajęciach, wykonywać i przesyłać do nauczycieli zadane prace, regularnie sprawdzać pocztę elektroniczną oraz na bieżąco śledzić komunikaty na stronie internetowej szkoły. 

W tym czasie umożliwiamy również uczniom konsultacje z nauczycielami na terenie szkoły oraz zapewniamy możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

 W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły interesanci są obsługiwani wyłącznie telefonicznie pod numerami telefonów (24) 3557879; 
(24) 3557884; fax: (24) 3557881 lub drogą elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

Kutno, 5 czerwca 2020 r.

Wojciech Banasiak
Dyrektor
Zespołu Szkół Nr 3 
im. Władysława Grabskiego w Kutnie

Drodzy Absolwenci szkół podstawowych!

W związku z trwającą epidemią nie możemy spotkać się z Wami w ramach tradycyjnych „Drzwi Otwartych”.
Mamy nadzieję, że wkrótce nastąpi taka możliwość.
Tymczasem zachęcamy do odwiedzania strony internetowej www.grabski.edu.pl,
gdzie możecie znaleźć wszelkie informacje dotyczące interesującej oferty edukacyjnej naszego technikum.

Spotkajmy się wirtualnie!

komunikat2205

UWAGA ABSOLWENCI ! 

Uprzejmie informuję, że od 25 maja 2020 roku (poniedziałek) 

w szkole wydawane będą świadectwa, dyplomy i suplementy po egzaminie 

potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2020. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w związku ze stanem 

epidemii, Absolwenci proszeni są o wcześniejszy kontakt pod numerem 

telefonu (24) 355 78 79 w celu umówienia dokładnej godziny odbioru ww. dokumentów. 

 

Kutno, 19.05.2020 r. 

 

Wojciech Banasiak
dyrektor szkoły