„Wywrócił całą literaturę klasyczną na Litwie, leciały spod jego pióra jak grad ballady i poema w nowej formie pisane i rozogniały umysły młodzieży” – pisał w  pamiętnikach Kajetan Koźmian. Mowa o „Balladach i romansach” Adama Mickiewicza, które na zawsze zmieniły oblicze polskiej literatury. W 2022 r. przypada 200. rocznica ich wydania i temu wydarzeniu postanowiliśmy poświęcić IV Dni Polskiej Kultury i Historii.

W ostatnim tygodniu marca odbył się szereg działań mających na celu upamiętnienie tego wydarzenia. Uczniowie klas II TR i IIITRp przygotowali prezentacje multimedialne na temat „Szekspir inspiruje polskich romantyków” oraz „Mickiewicz i Szekspir – próba porównania”. Przewaga uczucia i wyobraźni, intuicja psychologiczna oraz bezpośr edni, oparty na natchnieniu  sposób tworzenia sprawiły, że autor „Hamleta” był szczególnie bliski naszemu wieszczowi.

photo

poetycki

Nasza szkoła postanowiła w sposób szczególny upamiętnić 90. rocznicę powstania. 

Z inicjatywy pana dyrektora Wojciecha Banasiaka oraz Samorządu Uczniowskiego zrodził się pomysł posadzenia grabu. Nazwa tego pięknego drzewa nawiązuje do nazwiska patrona szkoły Władysława Grabskiego. Nic więc dziwnego, że otrzymało imię „Władysław”.

Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Kutno otrzymaliśmy sadzonkę grabu, który wyrośnie w przyszłości na piękne drzewo – symbol siły, wielkości i długowieczności. Będzie przypominał następnym pokoleniom o poprzednikach – uczniach i nauczycielach Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego.

W samo południe odbyło się uroczyste wsadzenie jubileuszowego grabu. W tym wydarzeniu udział wzięli: pan dyrektor Wojciech Banasiak, opiekunki Samorządu  Uczniowskiego, uczniowie wchodzący w skład SU oraz klasy I i II TOŚ pod opieką pani Joanny Maruszewskiej. 

Jak powiedział prowadzący uroczystość - przewodniczący SU Jakub Smakowski, cytując wiersz Leopolda Staffa,  nie ma:

„nic piękniejszego  niż wysokie drzewa

W brązie zachodu kute wieczornym promieniem (…)

I zmierzch ciemnością smukłe korony odziewa,

Z których widmami rośnie wyzwolona dusza...”

 Miejmy nadzieję, że zasadzone dzisiaj drzewo na zawsze związane będzie  nie tylko ze szkołą, ale też historią i kulturą społeczności miasta Kutna.

90lecie ciemne

Szanowni Państwo, 

Drodzy Nauczyciele i Absolwenci „Handlówki”, CRS-u, „Ekonomika” i „Grabskiego”

Niebawem minie 10 lat od dnia, w którym świętowaliśmy Jubileusz 80-lecia istnienia naszej szkoły. Udało nam się wówczas choć na chwilę ożywić wspomnienia, przypomnieć tych, którzy poprzez swoje zaangażowanie – pracę, naukę i pasję tworzyli karty historii szkoły. Zaprosiliśmy Państwa do odbycia niezapomnianej podróży w czasie, poczynając od 1932 roku, kiedy to w domu Braci Wyganowskich przy ulicy Bema – zaczęły odbywać się zajęcia… po rok 2012 na ulicę Kościuszki. Czas szybko płynie i już stoimy na progu kolejnej rocznicy. Wkrótce minie 90 lat, odkąd tworzymy wspólną historię „Handlówki”, CRS-u, „Ekonomika” i „Grabskiego”. Wszyscy dostrzegamy, że wprawdzie zmienia się rzeczywistość, zmieniają nauczyciele i uczniowie, zmieniają budynki i nazwa szkoły, jednak niezmienna pozostaje atmosfera życzliwości i otwartości wobec tych, którzy przekraczają jej progi, wczoraj i dziś.  Szkoła niczym  drzewo wrosła głęboko w nasze serca. Zadziwiające, że im dalej jesteśmy od tego, co przeżyliśmy, tym mocniej za tym tęsknimy. Pamięć to „malarz powrotów”. Nieustanna wędrówka przez życie wciąż trwa… i chociaż nie sposób przerwać jej biegu, można na moment „wrócić do przeszłości” i stać się częścią wspólnoty, której na imię „Nasza Szkoła”.  Spotkajmy się ponownie…! 


Uroczystości zjazdowe 
absolwentów, nauczycieli  i pracowników administracyjno – obsługowych 
odbędą się 04 czerwca 2022 roku.


 Będzie to niepowtarzalna okazja, by spotkać się po latach i powrócić do szkolnej ławy. 

 

Wojciech Banasiak

dyrektor szkoły

Obchody Jubileuszu 90 – lecia powstania Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie

90lecie ciemne

Program uroczystości:

4 VI 2022 r.

 • 9.00 msza święta w kościele pod wezwaniem św. Wawrzyńca w Kutnie koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Bp. Andrzeja Franciszka Dziubę;
 • 10.00 – 11.45 rejestracja uczestników w Kutnowskim Domu Kultury przy ulicy Żółkiewskiego 4; odbiór pakietów zjazdowych, w skład których wchodzą gadżety okolicznościowe i wydawnictwo zjazdowe;
 • 12.00 – 14.00 część oficjalna Jubileuszu 90 – lecia powstania szkoły w Kutnowskim Domu Kultury;
 • 14.00 – 15.00 spotkanie przy jubileuszowym torcie (Kutnowski Dom Kultury);
 • 14.30 – 17.00 możliwość zwiedzania szkoły;
 • 18.00 – 02.00 bal Absolwentów w restauracji PaOla, Gołębiew Nowy 1G.

Mają Państwo możliwość uczestniczenia w uroczystościach oficjalnych w KDK (koszt 50 zł),
w Balu Absolwentów (koszt 170 zł) lub w uroczystościach oficjalnych i balu Absolwentów (koszt 220 zł).


Koszty uczestnictwa z uroczystościach jubileuszowych:

1) część oficjalna Jubileuszu w KDK; koszt 50 zł; uczestnik otrzymuje pakiet jubileuszowy (magnes z logo szkoły, identyfikator, smycz, wydawnictwo zjazdowe w okolicznościowej torbie);

2) bal Absolwentów odbędzie się w restauracji PaOla, koszt uczestnictwa wynosi 170 zł i obejmuje:

 • 3 ciepłe posiłki,
 • zimne zakąski,
 • ciasto, kawę, herbatę,
 • tort i lampkę szampana,
 • owoce,
 • zimne napoje: soki i wodę,
 • oprawę muzyczną.

1 + 2 ) część oficjalna w KDK i Bal Absolwentów; koszt 220 zł.


UWAGA !!!  Rejestracja będzie prowadzona poprzez formularz
znajdujący się w zakładce jubileuszowej - formularz rejestracyjny.
Termin rejestracji od 12 IV 2022 r. do 22 V 2022 r.