Rada Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie
ul. Kościuszki 24, 99-300 Kutno

Konto w Bank Pekao Nr 15 1240 3190 1111 0011 0346 7840

Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać na nr konta bankowego lub w sekretariacie szkoły.

W treści przelewu proszę wpisać imię i nazwisko ucznia oraz klasę.

Skład prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w roku szkolnym 2021/2022:

  • Kacprzak Monika         -    Przewodniczący Rady Rodziców 
  • Jakubowska Marzena         -    Wiceprzewodniczący Rady Rodziców 
  • Szymaniak Marta        -    Sekretarz Rady Rodziców 
  • Łucka Katarzyna         -    Członek Rady Rodziców
  • Wojciechowska Monika        -    Członek Rady Rodziców

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie w roku szkolnym 2021/2022:

  • Krakus Wiola         -    Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Tarczyńska Krystyna     -    Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • Wojdecka Ewa        -    Członek Komisji Rewizyjnej

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 84 ustawy Prawo oświatowe oraz Statut Szkoły.